کلیدواژه‌ها = کرمان
ارزیابی مدل‌‌های داده محور مبتنی بر ریزمقیاس نمایی مقادیر دمای روزانه

دوره 12، شماره 4، تیر 1401، صفحه 274-291

10.22125/iwe.2022.150747

حسین خزیمه نژاد؛ مریم صفوی گردینی؛ مهدی امیرآبادی زاده؛ محمد ناظری تهرودی


بررسی ردپای اکولوژیک آب و شاخص‌های آب مجازی در محصولات پسته و خرما در استان کرمان

دوره 4، شماره 1، آذر 1392، صفحه 80-89

ابوالفضل غلامحسین پور جعفری نژاد؛ امین علیزاده؛ علی نشاط