کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی
پیش بینی و بهینه سازی ذخیره مخزن سد مهاباد؛ کاربرد الگوریتم فراتکاملی ژنتیک پیوسته (CGA)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

10.22125/iwe.2024.425782.1768

علی سردارشهرکی؛ سمیه امامی


قابلیت اطمینان، بهینه‌سازی و تحلیل اقتصادی سامانه استحصال آب باران از پشت‌بام

دوره 13، شماره 2، دی 1401، صفحه 268-282

10.22125/iwe.2022.162640

هادی شوکتی؛ مهدی کوچک‌زاده؛ علی‌اکبر نوروزی


تعیین ابعاد بهینه سد بتنی وزنی با استفاده از الگوریتم‌های فراکاوشی (مقایسه‌ی الگوریتم‌ها)

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 203-222

10.22125/iwe.2021.142105

بهاره پیرزاده؛ جعفر جعفری اصل؛ علی محتشمی؛ سیما اوحدی


بهینه‌سازی با الگوریتم‌های فراکاوشی جهت تخمین ضریب پخش طولی رودخانه-ها

دوره 12، شماره 1، مهر 1400، صفحه 151-171

10.22125/iwe.2021.138262

سیما اوحدی؛ سید آرمان هاشمی منفرد؛ محمد گیوه چی


بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع آب با تقاضای فازی در شرایط شکست یکی از لوله‌های شبکه

دوره 10، شماره 3، فروردین 1399، صفحه 113-126

10.22125/iwe.2020.107096

سمیرا گوهری؛ مجید رحیم پور؛ کوروش قادری؛ محمد مهدی احمدی


مدل بهینه‌سازی کانال آبیاری با لحاظ شرایط سیلابی و عدم قطعیت

دوره 9، شماره 1، آذر 1397، صفحه 46-60

سعید فرزین؛ حجت کرمی؛ مهدی ولیخان انارکی؛ محمد احترام


طراحی بهینه شبکه‌های آبیاری با استفاده از الگوریتم فراکاوشی DMPSO

دوره 8، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 172-183

حسن گلیج؛ حسن ترابی پوده