کلیدواژه‌ها = پارامترهای کیفی
ارزیابی هیدروشیمیایی کیفیت آب زرینه رود و سیمینه رود در کاربری های مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

10.22125/iwe.2023.365194.1678

بهاره حسین پناهی؛ سامان نیک مهر؛ کیومرث ابراهیمی


بررسی کیفیت آب آشامیدنی شهر اراک با استفاده از GIS

دوره 11، شماره 4، تیر 1400، صفحه 368-381

10.22125/iwe.2021.133770

الهام روحی؛ مهرداد هادیپور؛ آزاده کاظمی؛ علی اکبر ملکی راد