موضوعات = رسوب
ارزیابی تاثیر اقدامات حفاظت خاک و آب بر تغییرات رسوب‌دهی حوزه آبخیز کن، استان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.22125/iwe.2023.403278.1726

محمدحسین قویمی پناه؛ لیلا غلامی؛ عطااله کاویان؛ سیّدحمیدرضا صادقی


بررسی عددی میزان آبشستگی در پایین‌دست سرریزهای کنگره‌ای با پلان مثلثی با استفاده از نرم‌افزارFLOW-3D

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1402

10.22125/iwe.2023.407266.1737

نازیلا کاردان؛ مهدی کماسی؛ سارا ثمین فر


بررسی آزمایشگاهی تاثیر سازه‌های تثبیت کننده گابیونی بر روی تبادلات هایپریک

دوره 14، شماره 2، دی 1402، صفحه 77-94

10.22125/iwe.2023.367734.1683

محمد محمدعلیزاده؛ مهدی مفتاح هلقی؛ امیراحمد دهقانی؛ عبدالرضا ظهیری؛ خلیل قربانی


اثر عمق کارگذاری سپر بر آبشستگی خط لوله در فواصل مختلف لوله از بستر

دوره 14، شماره 1، مهر 1402، صفحه 86-99

10.22125/iwe.2022.358061.1667

محدثه نخعی صدقی؛ یوسف رمضانی؛ مهدی دستورانی


کنترل آبشستگی اطراف پایه‌پل زاویه‌دار با استفاده از طوقه

دوره 13، ویژه نامه تابستان 1402، شهریور 1402، صفحه 61-77

10.22125/iwe.2022.352311.1654

صادق کریمی فرد؛ جواد ظهیری؛ احمد جعفری


واسنجی هیدرولیک جریان و رسوب مدل ریاضی شبه دوبعدی شیونو و نایت در رودخانه زارم‌رود

دوره 13، شماره 4، تیر 1402، صفحه 66-84

10.22125/iwe.2023.173241

مرتضی نبی زاده ولوکلائی؛ عبدارضا ظهیری؛ امیراحمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی


مدل‌سازی میزان رسوبات معلق در حوزه‌های آبخیز استان اردبیل با استفاده از تحلیل مؤلفه‌های اصلی و رگرسیون چندگانه

دوره 13، شماره 2، دی 1401، صفحه 143-162

10.22125/iwe.2022.162629

فریبا اسفندیاری؛ رئوف مصطفی زاده؛ بهروز نظافت تکله؛ امیر حسام پاسبان


بررسی آزمایشگاهی کاهش آبشستگی اطراف پایه‌های اسکله ساحلی با استفاده از سازه‌های مثلثی

دوره 12، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 40-62

10.22125/iwe.2022.146378

مصطفی فرجیان؛ امیرعباس کمان بدست؛ علی سلاجقه؛ محمد انصاری قوجقار؛ احسان پارسی


ارزیابی روش‌های رگرسیونی نوین جهت تخمین بار رسوبی معلق در رودخانه سیستان

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 1-15

10.22125/iwe.2021.142017

سارا محمدی؛ فرزاد حسن پور؛ سلمان شریف آذری؛ فرید فروغی