موضوعات = آب زیر زمینی
بررسی کیفیت آب‌های زیرزمینی با استفاده از تکنیک‌های آماری و سامانه اطلاعات جغرافیایی در جلگه هراز

دوره 13، ویژه نامه تابستان 1402، شهریور 1402، صفحه 248-268

10.22125/iwe.2022.364631.1676

سید ابراهیم مرعشی؛ کریم سلیمانی؛ محمود حبیب نژاد؛ افشین جهانشاهی


ارزیابی آبخوان دشت میداود-دالون در سناریوهای مختلف مدیریتی با استفاده از مدل‌ ریاضی

دوره 13، شماره 4، تیر 1402، صفحه 308-311

10.22125/iwe.2023.173303

سید یحیی میرزایی ارجنکی؛ رقیه امیری؛ منوچهر چت سازان؛ آرش ندری


شبیه‌سازی تراز آب زیرزمینی دشت نهاوند با استفاده از MODFLOW

دوره 13، شماره 3، فروردین 1402، صفحه 305-319

10.22125/iwe.2023.169895

یوسف کاکاوند؛ جواد مظفری


مدیریت کمبود آب در حوزه آبریز هیرمند تحت استراتژی کشت فراسرزمینی با استفاده از مدل WEAP

دوره 13، شماره 2، دی 1401، صفحه 283-296

10.22125/iwe.2022.162658

مهران حکمت نیا؛ مهدی صفدری؛ سید مهدی حسینی؛ علی سردارشهرکی


بررسی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره در آبخوان دشت اردبیل

دوره 13، شماره 2، دی 1401، صفحه 333-353

10.22125/iwe.2022.162670

شاهین فضابخش؛ علی رسول زاده؛ جواد رمضانی مقدم؛ مهدی اسماعیلیان


بررسی نوسانات تراز آب زیرزمینی با روش محاسبات نرم (مطالعه موردی: دشت‌های ارومیه و میاندوآب)

دوره 12، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 200-219

10.22125/iwe.2022.146399

فرناز محمدی؛ میر علی محمدی؛ جواد بهمنش؛ سعید جلیلی


مدلسازی فازی فرآیند حذف آرسنیک از آب‌های زیرزمینی با نانو ذرات اکسید آهن

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 242-254

10.22125/iwe.2021.142108

عطااله ندیری؛ مریم قره خانی؛ پریسا لطفی نیا؛ مهدی اسدی


مطالعه کیفی آب‌های زیرزمینی ساختگاه سد خرسان 2 با استفاده از روش تحلیل آماری چند متغیره

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 255-270

10.22125/iwe.2021.142413

مجتبی رحیمی شهید؛ محمد امین قسوره؛ غلامرضا لشکری پور