موضوعات = کیفیت آب
بررسی حداکثر بار آلودگی قابل تخلیه در رودخانه‌های کوهستانی مبتنی بر مدل‌سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.22125/iwe.2024.436734.1784

علی ونایی؛ عبداله طاهری تیزرو؛ صفر معروفی


بررسی کارایی گیاه پالایی در حذف شوری آب در تالاب مصنوعی جریان سطحی

دوره 14، شماره 2، دی 1402، صفحه 342-356

10.22125/iwe.2023.375655.1692

محسن جهانی زاده؛ معصومه فراستی؛ علی ستاریان؛ حبیب خداوردیلو


بررسی وضعیت نیترات در آب آشامیدنی شهر نهاوند و پهنه بندی کیفیت آن

دوره 14، شماره 2، دی 1402، صفحه 357-378

10.22125/iwe.2023.383319.1706

عیسی سلگی؛ فوزیه بیگ محمدی؛ اسما معافی


استفاده از بیوفیلترها درارتقاء کیفیت منابع آب در سطح حوضه آبریز گرگانرود

دوره 13، ویژه نامه تابستان 1402، شهریور 1402، صفحه 388-402

10.22125/iwe.2022.353102.1656

معصومه فراستی؛ محمود کلته؛ امیر سلطانی محمدی؛ ابوالحسن فتح آبادی


ارزیابی و اصلاح شبکه پایش کیفی آب زیرزمینی دشت خانمیرزا با استفاده از تحلیل زمین آمار

دوره 13، شماره 4، تیر 1402، صفحه 388-402

10.22125/iwe.2023.173355

زهرا حسنی؛ احمد رضا قاسمی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


مدل سازی اثرات سیلاب بر کیفیت آب رودخانه زرجوب با استفاده از مدل HEC-RAS

دوره 13، شماره 4، تیر 1402، صفحه 403-422

10.22125/iwe.2023.173356

حسن پورفلاح کوشالی؛ رضا مستوری؛ محمدرضا خالدیان


استفاده از رس سپیولیت، زغال زیستی ذرت و کمپلکس رس-زغال زیستی در حذف سرب از محیط‌های آبی

دوره 13، شماره 3، فروردین 1402، صفحه 402-420

10.22125/iwe.2023.169907

سروش سلیمانیان؛ زهرا گنجی نوروزی؛ ,وجیهه درستکار؛ محمد هادی موحدنژاد؛ ماشالله رضاکاظمی


بررسی و کنترل کیفیت شاخص‌های فیزیکی و شیمیایی آب مخازن سدهای رودخانه‌های فصلی (مطالعه موردی سد قدرونی کرمان)

دوره 13، شماره 2، دی 1401، صفحه 404-428

10.22125/iwe.2022.162684

سید میثم ترابی جرجافکی؛ مهدی مومنی رق آبادی؛ امیر رباطی؛ نجمه یزدان پناه


تعیین الگوی کشت بهینه با رویکرد ردپا و کیفیت آب (مطالعه موردی: شهرستان بردسیر)

دوره 13، شماره 1، مهر 1401، صفحه 403-420

10.22125/iwe.2022.158535

سمیرا سیستانی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ نسرین سیاری؛ سمیه امیرتیموری


مدیریت آلودگی ورودی به رودخانه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات، مطالعه موردی: رودخانه قشلاق

دوره 12، شماره 4، تیر 1401، صفحه 416-432

10.22125/iwe.2022.150761

مهدی خراشادی زاده؛ غلامرضا عزیزیان؛ سید آرمان هاشمی منفرد؛ ابوالفضل اکبرپور؛ امیر شبانی


بررسی تغییرات فصلی عناصر سنگین رواناب در حوزه آبخیز شهری بجنورد

دوره 12، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 405-418

10.22125/iwe.2022.146417

حسن ایزانلو؛ کریم سلیمانی؛ کاکا شاهدی


تحلیل و ارزیابی ابزارهای مدیریت کیفی در شبکه های های توزیع آب در مقابل ورود آلودگی در شبکه آب شرب شهر زاهدان

دوره 12، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 437-453

10.22125/iwe.2022.146421

سیروس حریف؛ غلامرضا عزیزیان؛ محمد گیوه چی؛ محسن دهقانی درمیان