موضوعات = مدیریت سیلاب
بررسی عوامل مؤثر بر سیل خیزی حوضة آبریز ماهنشان-انگوران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

10.22125/iwe.2022.263490.1457

فرشته مدرسی؛ انیس حسنی؛ کیومرث ابراهیمی


تغییر مولفه‌های هیدروگراف سیلاب در اثر تغییرات بلندمدت کاربری اراضی در حوضه آبخیز ننه‌کران اردبیل

دوره 13، شماره 4، تیر 1402، صفحه 443-461

10.22125/iwe.2023.173366

فریبا اسفندیاری‌ درآبادی؛ زینب پورگنجی؛ رئوف مصطفی زاده؛ مریم آقائی


ارزیابی روش سریع آب‌گرفتگی شهری مبتنی بر عوارض زمین: عمق، سطح و حجم آب‌گرفتگی

دوره 12، شماره 4، تیر 1401، صفحه 433-450

10.22125/iwe.2022.150762

ابراهیم یوسفی مبرهن؛ کریم سلیمانی؛ قربان وهاب زاده


بررسی روش‌های تعیین ضریب چولگی منطقه‌ای حداکثر دبی لحظه‌ای در استان آذربایجان شرقی

دوره 12، شماره 4، تیر 1401، صفحه 451-469

10.22125/iwe.2022.150763

جواد بهمنش؛ حسن رضاییان؛ شادیه حیدری تاشه کبود؛ میلاد ابراهیمی


پتانسیل تولید سیلاب و تعیین مناطق مولد سیل با استفاده از نرم افزار ArcGIS و مدل ModClark در حوضه تالار

دوره 12، شماره 4، تیر 1401، صفحه 470-486

10.22125/iwe.2022.150764

سید محسن معنوی؛ کاکا شاهدی؛ محمود حبیب نژاد؛ باقر قرمزچشمه