بررسی عوامل دخیل در مدل بارش-روانابِ شماره منحنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز

10.22125/iwe.2024.413691.1742

چکیده

تخمین میزان رواناب سطحی و مطالعه رابطه بارش-رواناب مهم‌ترین موضوع در مطالعات هیدرولوژی آب‌های سطحی است. به کارگیری روش‌های ساده برای برآورد رواناب در کاربردهای هیدرولوژیکی به‌خصوص در حوضه‌های آبریز فاقد ایستگاه و آمار اندازه‌گیری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. احتمالاً ساده‌ترین روش مفهومی برای پیش‌بینی رواناب استفاده از مدلِ بارش-رواناب شماره منحنی است که در اصل جهت مدل‌سازی میزان عمق رواناب ناشی از رگبارهای بارندگی در حوضه‌های آبریز کوچک کشاورزی و مراتع ایجاد شده است، اما تاکنون در انواع کاربردهایی غیر از آنچه در ابتدا در نظر گرفته شده بود استفاده شده است. مطالعه منابع مختلف نشان می‌دهد تحقیق در زمینه نحوه استفاده از این مدل همچنان در حال رشد و اصلاح بوده و نیاز به پیشرفت دارد. در پژوهش حاضر اولاً مروری بر مطالعاتی که به بررسی فاکتورهای دخیل در روش شماره منحنی برای برآورد میزان رواناب پرداخته‌اند، انجام شده که از نتایج اصلی این مطالعات میتوان به ارائه پیشنهاد تغییر مقدارِ نسبت تلفات اولیه استاندارد(یعنی تغییر عدد λ از عدد ۲/۰ به عدد ۰۵/۰) بر اساس اندازه‌گیری های گسترده میدانی و نیز لحاظ کردن کلاس‌های پاسخ بارندگی-رواناب در هنگام استفاده از روش شماره منحنی اشاره کرد ثانیاً به بعضی از چالش‌های باقی‌مانده و چشم‌انداز آینده در خصوص این روش اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the factors involved in the curve number rainfall-runoff model

نویسندگان [English]

  • Bahram Saeidi Farzad 1
  • Nazila kardan 2
1 Azarbaijan Shahid Madani University
2 Department of Civil Eng., Azarbaijan Shahid Madani Univ., Tabriz, Iran
چکیده [English]

Estimating the amount of surface runoff and studying the relationship between rainfall and runoff is the most important issue in surface water hydrology studies. Using simple methods to estimate runoff in hydrological applications, especially in ungauged watersheds, is of particular importance. Probably the simplest conceptual method for predicting runoff depth is the use of the curve number rainfall-runoff model, which was originally developed to model the depth of runoff caused by rainstorms in small agricultural and rangeland catchments, but so far it has been applied in applications other than those originally intended. Various studies show that this method is still growing and improving and it needs to improve. In the present study, firstly, a review of the studies that investigated the factors involved in the curve number method to estimate the runoff value was done, and one of the main results of these studies is to suggest changing the value of the standard initial loss ratio (that is, changing the value of λ from 0.2 to 0.05) based on extensive field measurements and also considering rainfall-runoff response classes when using the curve number method. Secondly, some remaining challenges and future perspectives regarding this method are mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curve number Model
  • Direct runoff
  • CN
  • Rainfall
  • runoff relation