دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 18، اسفند 1393، صفحه 1-156 
تخمین تلفات انتقال دررودخانه زنگمار

صفحه 95-108

معصومه خلج؛ لیلا نقی پور؛ صابره دربندی؛ سجاد برشنده