دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 19، خرداد 1394، صفحه 1-150 
تعیین مکان مناسب جهت جمعآوری رواناب باران در یک حوضه؛مطالعه موردی: حوضه آبخیز دوآبی کلات

صفحه 94-108

زهره آبشناسان؛ سیدرضا خداشناس؛ امین علیزاده؛ کامران داوری داوری؛ مرتضی اکبری


مدل‌سازی قطر قطره‌های پخش شده از آبپاش‌های ضربه‌ای آبیاری بارانی

صفحه 125-137

وحدت احمدی‌فر؛ رضا دلیر حسن نیا؛ امیر حسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی


مقایسه عملکرد پوشش‌های معدنی و مصنوعی در زهکشی زیرزمینی اراضی شالیزاری

صفحه 138-150

مهدی جعفری تلوکلایی؛ علی شاهنظری؛ عبداله درزی نفت چالی