نویسنده = کاکا شاهدی
تعداد مقالات: 7
1. پهنه بندی خشکسالی‌های اقلیمی و بزرگی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI و روش زمین آمار کریجینگ(مطالعه موردی: استان کرمان)

دوره 10، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 209-232

پیمان معدنچی؛ کاکا شاهدی؛ محمود حبیب نژاد؛ کریم سلیمانی؛ احمد فاتحی مرج


2. تعیین و ارزیابی تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از داده‏های سنجش از دور؛ مطالعه موردی حوزه آبخیز تمر، گلستان

دوره 4، شماره 3، بهار 1393، صفحه 89-102

میرحسن میریعقوب‏زاده؛ کریم سلیمانی؛ محمود حبیب نژادروشن؛ کاکا شاهدی؛ کریم عباسپور؛ سمیرا اخوان


3. مقایسه برخی روش‌های تعیین الگوی توزیع زمانی بارش جهت برآورد سیلاب‌های شهری؛ مطالعه موردی بابلسر

دوره 4، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 102-112

ولی‌الله کریمی؛ کریم سلیمانی؛ محمود حبیب نژادروشن؛ کاکا شاهدی


4. ارزش‌گذاری آب‌های زیرزمینی با رویکرد کیفیت؛ مطالعه موردی انار کاران شهرستان میبد

دوره 3، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 11-18

محمدرضا زارع مهرجردی؛ عباس رضائی؛ مریم ضیاءآبادی؛ عطالله کاویان؛ کاکا شاهدی


5. شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب در حوزه‌های با آمار کم با استفاده از مدل wms (مطالعه موردی؛ حوزه آبخیز چالوس)

دوره 3، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 12-25

محمدعلی اسحق تیموری؛ محمود حبیب نژاد؛ عطالله کاویان؛ کاکا شاهدی