نمایه نویسندگان

آ

 • آب روشن، مجتبی شبیه‌سازی هیدرولوژیکی حوضه فیروزآباد با استفاده از مدل SWAT [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 38-48]
 • آب روشن، مجتبی بررسی آزمایشگاهی فرسایش پذیری خاک‌های چسبنده متراکم شده در خاکریزها [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 108-116]
 • آبشناسان، زهره تعیین مکان مناسب جهت جمعآوری رواناب باران در یک حوضه؛مطالعه موردی: حوضه آبخیز دوآبی کلات [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 94-108]
 • آبکار، علی جان بررسی شاخص های خشکسالی هواشناسی در ایستگاه های سینوپتیک مازندران [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 15-25]
 • آبکار، علی‌جان بررسی میزان کارایی مدل SDSM در شبیه‌سازی شاخص‌های دمایی در مناطق خشک و نیمه‌خشک [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 1-17]
 • آخوندعلی، علی محمد تخمین سطح ایستابی با استفاده از یک روش ترکیبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک در دشت رامهرمز [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 26-38]
 • آزادی، سعید شبیه‌سازی روند کیفی کانال آبیاری نهر شعبان با استفاده از روش تحلیل پویایی سیستم [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 212-223]
 • آزادگان، بهزاد مقایسه نیاز آبی و ضریب گیاهی کشت‌های اول و دوم برنج رقم طارم هاشمی (منطقه خزر آباد) [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 159-167]
 • آسیابی‌هیر، رقیه تعیین حجم آب قابل برداشت ماهانه از رودخانه زهره به منظور تأمین آب شرب شهرستان هندیجان [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 107-120]
 • آصفی، مهرناز تصحیح مدل سینتکس به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS جهت بررسی آسیب‌پذیری آبخوان؛ مطالعه موردی دشت اندیمشک [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 109-125]
 • آقاجانی، قاسم بررسی تاثیر تغییر شکل پلان و ابعاد دریچه بر عملکرد هیدرولیکی مدل‌های ترکیبی سرریز کنگره‌ای- دریچه [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 16-32]
 • آقاجانی، مهدی بررسی عملکرد آب‌شیرین‌کن خورشیدی تک مرحله‌ای غیرفعال همراه با ماده تغییرفازدهنده [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 201-209]
 • آقاملایی، ایمان بررسی فاکتور‌های مؤثر در اجرای سد‌های زیرزمینی مطالعه موردی: سد زیرزمینی میان رود راور در استان کرمان [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 67-82]
 • آقاملایی، ایمان بررسی اثرات بالا امدگی و پیش بینی نوسانات سطح آب زیر‌زمینی ناشی از توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر کرمان [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 140-157]
 • آهنی، علی مقایسه‌ی عدم قطعیت برآورد چندک‌های سیلاب در تحلیل فراوانی منطقه‌ای با استفاده از روش سیلاب نمایه دالریمپل و گشتاورهای خطی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 78-91]

ا

 • ابدام، سمیه ارزیابی روش‌های زمین آماری به منظور برآورد توزیع مکانی عمق برف درمناطق نیمه‌خشک؛ مطالعه موردی حوزه آبخیز سخوید [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 113-124]
 • ابراهیمی، راضیه مدل‌سازی سطح پوشش و رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده تلفیقی از مدل هیدرولوژیکی SRM و تصاویر ماهواره‌ای [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 66-77]
 • ابراهیمی، رضا ارزیابی برخی روش‌های زمین آمار در پهنه‌بندی شدت خشکسالی؛مطالعه موردی مناطق شمالغرب و مرکزی ایران [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 30-43]
 • ابراهیمی، کیومرث ارزیابی پایداری توسعه آب زیرزمینی در سفره چندلایه (مطالعه موردی: آبخوان استان گلستان) [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 132-145]
 • ابراهیمی، محبوبه بررسی خشکسالی درنیمه جنوبی استان گلستان با استفاده از روش تجزیه به عامل‌ها و GIS [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 125-142]
 • ابراهیمی، مهدیه ارزیابی روش کاربرد EDTA در کاهش ریسک آبشویی سرب به آب‌های زیرزمینی با استفاده از Hordeum bulbosum L. [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 48-58]
 • ابراهیمیان، حامد حرکت آب در سطح و زیر سطح خاک در آبیاری جویچه‌ای یک در میان و مقایسه آن با آبیاری معمولی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 1-13]
 • ابراهیمیان، صابر ارزیابی و واسنجی مدل WMS/HEC-HMS در حوضه آبریز سد مهاباد [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 70-80]
 • ابراهیمی پاک، نیازعلی تعیین ضریب واکنش عملکرد سیب زمینی نسبت به کم آبیاری درمراحل مختلف رشد در شهرکرد [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 39-50]
 • ابراهیمی پاک، نیازعلی ارزیابی مدل Aquacrop در شبیه‌سازی عملکرد ذرت تحت تیمارهای کم‌آبیاری و کاربرد سطوح مختلف سوپر جاذب [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 166-184]
 • ابراهیمی پاک، نیازعلی تعیین ضرایب تبخیر- تعرق ماهانه گندم زمستانه با استفاده از روشهای مختلف تخمین تبخیر- تعرق و تشت تبخیر در دشت قزوین [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 107-121]
 • ابراهیمی پاک، نیازعلی بررسی و ارزیابی سیستم‌های آبیاری بارانی در برخی مزارع استان‌های اصفهان و همدان [(مقالات آماده انتشار)]
 • اجلالی، فرید ارزیابی توسعه آب بندان ها برذخیره آب زیرزمینی و کاهش هزینه آبیاری برنج در استان مازندران [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 90-101]
 • اجلالی، فرید ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی در اراضی ساحلی مازندران برای مصارف کشاورزی و کاربرد در سیستم‌ آبیاری قطره‌ای [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 97-109]
 • اجل لوئیان، رسول مسائل ژئوتکنیکی خاک‌های مسأله‌دار جهت احداث کانال‌های آبیاری بر روی آن‌ها [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-10]
 • احترام، محمد تحلیل حساسیت عوامل مؤثر در هوادهی سرریز با استفاده از روش‌های هوشمند مصنوعی و ANFIS [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 83-95]
 • احترام، محمد مدل بهینه‌سازی کانال آبیاری با لحاظ شرایط سیلابی و عدم قطعیت [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 46-60]
 • احدیان، جواد تحلیل حساسیت عوامل مؤثر در هوادهی سرریز با استفاده از روش‌های هوشمند مصنوعی و ANFIS [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 83-95]
 • احدیان، جواد بررسی تحلیلی-انتگرالی هیدرولیک جریان در سرریزهای کلید پیانویی با دیواره‌های سپری پیوسته و ناپیوسته [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 1-14]
 • احسانی، مجید مطالعه موردی بررسی عددی شکل‌گیری کاویتاسیون در سرریز نیلوفری با استفاده از نرم‌افزار Flow3D [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 48-61]
 • احمدی، تارخ مقایسه روش‌های اصلاح شده خطی‌سازی تجمعی (CL) و خطی‌سازی مشتقی (DL) با الگوریتم اصلی آزمایش نفوذ بیرکن (BESTslope) برای تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 37-53]
 • احمدی، حامد تعیین شاخص تنش آبی گیاه (CWSI) سویا برای مدیریت آبیاری جهت حداکثر عملکرد و بهره‌وری آب [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 121-131]
 • احمدی، حجت تعیین مناطق سیل خیز حوضه آبریز قرنقو با استفاده از مدل هیدرولوژیکی مادکلارک و GIS [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 65-80]
 • احمدی، حسن ارزیابی تاثیرات اقدامات آبخیزداری با استفاده از برنامه WOCAT در حوزه آبخیز نسیم‌آباد، شمال غرب شیراز [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 37-46]
 • احمدی، محمد مهدی برآورد دبی جریان در مدل سرریز-دریچه مستطیلی با انقباض همگن در حالت دریچه آزاد و مستغرق [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 66-77]
 • احمدی، محمد مهدی بررسی آزمایشگاهی اثر آستانه در کنترل آبشستگی اطراف پایه‌های پل در رسوبات چسبنده [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-15]
 • احمدی آخورمه، مریم بررسی خشکسالی آب‌زیرزمینی با استفاده از شاخص‌های SWI و GRIدر آبخوان محدوده مطالعاتی مرودشت خرامه استان فارس [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 105-118]
 • احمدی‌فر، وحدت مدل‌سازی تلفات تبخیر از مخزن سد علویان با استفاده از مدل درختی M5 و مقایسه آن با روش‌های تجربی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 107-121]
 • احمدی‌فر، وحدت مدل‌سازی قطر قطره‌های پخش شده از آبپاش‌های ضربه‌ای آبیاری بارانی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 125-137]
 • اختری، علی اکبر اثر تغییر اقلیم بر متغیرهای اقلیمی و رواناب حوضه توسط مدل HBVتحت سناریوهای مدل BCM2 [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 129-139]
 • اختصاصی، محمدرضا تحلیل کیفیت منابع آب زیرزمینی به منظور مدیریت بهینه منابع؛ مطالعه موردی حوزه آبخیز خوانسار هرات [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 97-106]
 • اخروی، سعید اثرات فرآیند توسعه لایه سپر بر مقاومت جریان در رودخانه‌های درشت‌دانه [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 68-85]
 • اخوان، سمیرا تعیین و ارزیابی تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از داده‏های سنجش از دور؛ مطالعه موردی حوزه آبخیز تمر، گلستان [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 89-102]
 • اخوان، سمیرا برآورد تبخیرتعرق گیاه مرجع تحت سناریوهای کمبود داده (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 183-197]
 • اخوان، کرامت استفاده از سیفون در آبیاری و مقایسه آن با روش آبیاری سنتی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 193-207]
 • ادیب، ارش بررسی و پایش خشکسالی با استفاده از شاخص‌های خشکسالی ؛ مطالعه موردی حوضه آبریز دز [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 173-185]
 • ادیب مجد، اسماعیل بهره‌گیری از سامانه کنترل خودکار متمرکز به منظور بهبود عملکرد بهره‌برداری کانال اصلی تحت نوسانات شدید جریان ورودی؛ مطالعه موردی کانال اصلی شبکه رودشت [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 14-27]
 • اذری، محمود بهینه‌سازی ضرایب معادله سنجه رسوب با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: ایستگاه‌های قزاقلی و باغ‌عباسی) [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 82-98]
 • ایران پور، مهران تحلیل تخریب حوضچه آرامش سدهای انحرافی در اثر خوردگی ناشی از عبور سیلابهای واریزه ای [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 38-46]
 • ایران پور، مهران بررسی آزمایشگاهی ضربه‌های دانه‌های رسوب بر حوضچه آرامش سدها [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 14-22]
 • ایران پور، مهران تأثیر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی بر نفوذپذیری خاک در شرایط مزرعه‌ای [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 14-25]
 • ارزنلو، ابوالفضل بررسی شکست سد خاکی شهرچای ارومیه ناشی از روگذری جریان و پهنه‌بندی سیلاب آن با استفاده از مدل دوبعدی CCHE2D [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-17]
 • ارشد، صالح برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر سنجنده استر و مدل متریک [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 38-49]
 • ایزدی، زهرا شبیه‌سازی تأثیر تغییر اقلیم بر عملکرد محصول سیب‌زمینی با استفاده از مدل رشد گیاهی AquaCrop [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 143-158]
 • ایزدپناه، زهرا بررسی توزیع مکانی و زمانی نیاز آبی گیاه ذرت با استفاده از روش‌های ژئواستاتیستیک در استان خوزستان [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 123-136]
 • اژدری، خلیل بررسی آزمایشگاهی تاثیر پره‌های مستغرق درکاهش آبشستگی اطراف تکیه‌گاه پل [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 1-15]
 • اژدری‌مقدم، مهدی بررسی تاثیر دبی، شیب سرریز و مشخصات پله‌ها در سرریز اوجی-پلکانی بر روی استهلاک انرژی با استفاده از مدلهای عددی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 23-34]
 • اسحق تیموری، محمدعلی شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب در حوزه‌های با آمار کم با استفاده از مدل wms (مطالعه موردی؛ حوزه آبخیز چالوس) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 12-25]
 • اسدی، اسماعیل مقایسه و ارزیابی مدل‌های شبکه عصبی بیزین، برنامه‌ریزی بیان ژن، ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون خطی در تخمین بده جریان؛ مطالعه موردی حوضه صوفی چای [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 65-85]
 • اسدی آقبلاغی، مهدی آنالیز ویژگی های هیدرولیکی جریان زیر بحرانی بر روی سرریز جانبی نیمه بیضوی و مستطیلی و تعیین ضریب دبی جریان با استفاده از روش حجم محدود [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]
 • اسدی کپورچال، ، صفورا تعیین ضرایب تبخیر- تعرق ماهانه گندم زمستانه با استفاده از روشهای مختلف تخمین تبخیر- تعرق و تشت تبخیر در دشت قزوین [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 107-121]
 • اسدی نلیوان، امید تعیین مناسبت‌ترین روش تجربی برآوردSDR با استفاده از مدل EPM و خصوصیات فیزیکی حوزه؛ مطالعه موردی حوزه آبخیزقورچای، استان گلستان [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 19-28]
 • اسلامی، امیر بررسی تاثیر دو عمق نصب قطره‌چکان با دبیهای یکسان بر توزیع رطوبت در سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی و شبیه‌سازی آن با مدل HYDRUS-2D [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 101-113]
 • اسلامی، امیر شبیه‌سازی آبیاری جویچه‌ای یک‌درمیان گندم با استفاده از مدل SIRMOD [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 193-207]
 • اسماعیلی، شکرالله بررسی تغییرات رطوبت و املاح در منطقه توسعه ریشه پسته با استفاده از مدل LEACHM [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 26-36]
 • اسماعیلی، کاظم مطالعه تغییرات هندسی مقطع اندازه گیری براصلاح الگوی جریان برای افزایش ضریب تخلیه سیستم دو کنترلی جریان در مجاری روباز [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 71-81]
 • اسماعیلی، کاظم شبیه سازی زمانی و مکانی بارش در حوضه رود شور تحت تأثیر تغییر اقلیم [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 135-147]
 • اسماعیلی، کاظم ارزیابی توانایی یک روش آموزش ماشین در تخمین حداکثر دبی سیلاب ناشی از شکست سد [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 1-13]
 • اسماعیلی، نعیمه تأثیر میزان صرفه جویی آب بر پایداری آب در بخش کشاورزی؛ مطالعه موردی شهرستان خاتم [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 114-127]
 • اسماعیل نیا، نعیمه تعیین لایه ی نشتی و بررسی مکانیسم نشت از تکیه گاه چپ سد آغ چای (آذربایجان غربی) با استفاده از مطالعات هیدروژئولوژی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 72-84]
 • اسمعلی‌عوری، اباذر تعیین سهم مشارکت مؤلفه‌های هیدروگراف در جریان رودخانه‌ای برخی از ایستگاه‌های هیدرومتری استان اردبیل [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 56-71]
 • اشرف، بتول مکان‌یابی وقوع چرخه‌های یخ و ذوب و شناسایی مناطق پر مخاطره گیاهان زراعی و باغی ( مطالعه موردی: استان کرمان ) [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 72-83]
 • اشرف صدرالدینی، علی تخصیص بهینه آب در شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 52-61]
 • اشرف صدرالدینی، علی تخصیص بهینه آب در شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 52-61]
 • اشرف صدرالدینی، علی اندازه‌گیری و برآورد تراز سطح ایستابی و میزان تخلیه زهکشی در جریان غیر ماندگار [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 115-125]
 • اشرف صدرالدینی، علی مدل‌سازی قطر قطره‌های پخش شده از آبپاش‌های ضربه‌ای آبیاری بارانی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 125-137]
 • اشرف صدرالدینی، علی بررسی تأثیر شیب خاک و شدت بارندگی بر انتقال محلول با استفاده از مطالعه آزمایشگاهی و مدل HYDRUS-2D [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 78-94]
 • اشرف‌ صدرالدینی، علی شبیه‌سازی خصوصیات هیدرولیکی زهکش‌های زیرزمینی با استفاده از مدل CFD [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 26-37]
 • اشرف صدرلدینی، علی تاثیر بافت خاک بر دقت روش انعکاس‌‌سنجی حوزه زمانی در برآورد رطوبت خاک [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 14-23]
 • اصطهباناتی، سعید مقایسه تبخیرتعرق حاصل از برخی معادلات تشت تبخیر با مدل پنمن-مانتیث استانداردASCE در یک اقلیم ‌خشک [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 90-102]
 • اصغری، احمد ارزیابی توسعه آب بندان ها برذخیره آب زیرزمینی و کاهش هزینه آبیاری برنج در استان مازندران [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 90-101]
 • اصغری، احمد ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی در اراضی ساحلی مازندران برای مصارف کشاورزی و کاربرد در سیستم‌ آبیاری قطره‌ای [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 97-109]
 • اصلی نژاد، نصراله ارزیابی روش کاربرد EDTA در کاهش ریسک آبشویی سرب به آب‌های زیرزمینی با استفاده از Hordeum bulbosum L. [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 48-58]
 • افراسیاب، پیمان مقایسه روش‌های اصلاح شده خطی‌سازی تجمعی (CL) و خطی‌سازی مشتقی (DL) با الگوریتم اصلی آزمایش نفوذ بیرکن (BESTslope) برای تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 37-53]
 • افراسیابی، پیمان تعیین تبخیر- تعرق و ضریب گیاهی زیتون در مراحل مختلف رشد با استفاده ازتکنیک دورسنجی و بیلان رطوبتی در طارم زنجان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 120-134]
 • افروزی، علی اندازه‌گیری و برآورد تراز سطح ایستابی و میزان تخلیه زهکشی در جریان غیر ماندگار [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 115-125]
 • افروزی، علی تعیین روابط هدایت الکتریکی عصاره اشباع (ECe) با برخی پارامترهای شوری خاک در مقایسه با روش جدید تعیین ECe [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 81-93]
 • افشار، سلمه بررسی پدیده نشست زمین و تأثیر آن بر روی گسیختگی لوله‌های جدار چاه‌های آب در محدوده شهر مشهد با استفاده از پهنه‌بندی تغییرات دانه‌بندی لایه‌های زمین [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 56-66]
 • افشاری پور، زینب ارزیابی طراحی هیدرولوژیک سرریز سد با استفاده از دوره بازگشت‌های دو متغیره مبتنی بر توابع کاپولا (مطالعه موردی: سد گلستان ۲، استان گلستان) [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 78-93]
 • افشاری پور، زینب تحلیل فراوانی دو متغیره شدت و عمق بارندگی با استفاده از توابع مفصل (مطالعه موردی: حوزه آبخیز چهل‌چای، گرگانرود، استان گلستان) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 121-134]
 • افضلی، زینب اولویت بندی تخصیص منابع آب سد جیرفت تحت رویکرد خشکسالی با کاربرد تکنیک شباهت به گزینه ایده آل فازی (FTOPSIS) [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 112-124]
 • افضلی، فخرالدین ارزیابی شدت بیابان‌زایی با معیار آب زیرزمینی و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ مطالعه موردی زرین دشت فارس [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-10]
 • اقدسی، بابک اهمیت مهندسی ارزش در پروژه‌‌های تجهیز و نوسازی اراضی شالی‌زاری؛ مطالعه موردی شهرستان آمل، استان مازندران [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 1-10]
 • اکبری، احمد بررسی رابطه نااطمینانی نرخ ارز و صادرات آب مجازی در ایران [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 57-71]
 • اکبری، احمد بررسی اثر تغییرات اقلیمی بر مصرف آب کشاورزی و ذخایر منابع آب ایران [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 108-120]
 • اکبری، اصغر مدلسازی عددی افت انرژی در تندآب با موانع مکعبی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 24-34]
 • اکبری، مرتضی برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر سنجنده استر و مدل متریک [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 38-49]
 • اکبری، مرتضی تعیین مکان مناسب جهت جمعآوری رواناب باران در یک حوضه؛مطالعه موردی: حوضه آبخیز دوآبی کلات [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 94-108]
 • اکبری، مریم مطالعه عددی تأثیر شعاع انحنا بر الگوی جریان پیرامون آبشکن سرسپری مستغرق [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 145-156]
 • اکبری، مریم تعیین شدت آشفتگی در کانال قوسی 180 درجه تند با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 16-34]
 • اکبری، مسلم کاربرد تحلیل عاملی در تعیین متغیرهای تاثیرگذار خشکسالی‌های هیدرولوژیک و بررسی ارتباط آن‌ها؛ مطالعه حوزه‌های آبخیز استان لرستان [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 24-35]
 • اکبرپور، ابوالفضل تعیین موقعیت بهینه شیرهای فشارشکن در شبکه توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه توزیع آب شهر بیرجند) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 17-33]
 • اکبرزاده، محمدرضا بررسی تاثیر بارهای وارده و بافت پیرامونی بر لوله فولادی در شبکه آب شهری با مدل اجزاء محدود Ansys [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 58-69]
 • اکبر فرد، سعید تدوین سیاست‌های بهره‌برداری بهینه از سامانه مخازن در حوضه آبریز گرگان‌رود با استفاده از الگوریتم جستجوی گرگ (WSA) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 75-90]
 • اکرامی، محمد ارزیابی آسیب پذیری خشکسالی کشاورزی در اقلیم‌های خشک و نیمه‌خشک به کمک GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)؛ مطالعه موردی شهرستان تفت یزد [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 107-117]
 • اکرامی، محمد تحلیل فضایی نمایه خشکسالی اجمالی(RDI) در ایران مرکزی (مطالعه موردی : استان یزد) [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 160-176]
 • اگدرنژاد، اصلان ارزیابی مدل Aquacrop در شبیه‌سازی عملکرد ذرت تحت تیمارهای کم‌آبیاری و کاربرد سطوح مختلف سوپر جاذب [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 166-184]
 • اگدرنژاد، اصلان تعیین ضرایب تبخیر- تعرق ماهانه گندم زمستانه با استفاده از روشهای مختلف تخمین تبخیر- تعرق و تشت تبخیر در دشت قزوین [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 107-121]
 • الباجی، محمد بررسی توزیع مکانی و زمانی نیاز آبی گیاه ذرت با استفاده از روش‌های ژئواستاتیستیک در استان خوزستان [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 123-136]
 • السادات رضویان، سحر مقایسه‌ی کارایی روش آنیلینگ با سایر روش‌های تحلیل هیدرولیکی شبکه‌های تحت فشار [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 1-17]
 • امام دوست، شقایق تعیین سطح مورد نیاز استحصال آب باران برای آبیاری تکمیلی گندم و جو ؛ مطالعه موردی استان مازندران-ریگ چشمه [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 54-64]
 • امامی فر، سعید تخمین خصوصیات رطوبتی خاک در مقیاس حوضه آبریز، به عنوان متغیرهای ورودی مدل‌سازی هیدرولوژیکی با استفاده از نقشه‌های کوچک مقیاس خاکشناسی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 49-65]
 • امامقلی زاده، صمد برآورد دبی انتقال رسوب رودخانه با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 12-23]
 • امامقلی زاده، صمد بررسی آزمایشگاهی تاثیر پره‌های مستغرق درکاهش آبشستگی اطراف تکیه‌گاه پل [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 1-15]
 • امید، محمد حسین مطالعة آزمایشگاهی مشخصات سه‌بعدی جریان بر روی کلاسترها [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 75-85]
 • امید، محمد حسین مطالعه آزمایشگاهی تاثیر بارمعلق بر ضریب اصطکاک جریان در بسترهای صلب و صاف [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 26-39]
 • امداد، محمدرضا تعیین مناسبترین شرایط آبیاری نواری به‌منظور افزایش راندمان کاربرد آب با استفاده از مدل SRFR [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 200-210]
 • امیدی پور، رضا ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی در دشت کرمانشاه [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 1-16]
 • امیدوار، جواد برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر سنجنده استر و مدل متریک [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 38-49]
 • امیدوار، جواد ارزیابی روش‌های تجربی برآورد تبخیر و تعرق واقعی سالانه در مقیاس بزرگ به کمک تبخیر و تعرق برآوردی از روش سبال در دشت نیشابور [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 44-54]
 • امیدوار، جواد برآورد تبخیر و تعرق واقعی مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای با استفاده از دو الگوریتم سبال و متریک [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 11-22]
 • امیدوار، کمال ارزیابی برخی روش‌های زمین آمار در پهنه‌بندی شدت خشکسالی؛مطالعه موردی مناطق شمالغرب و مرکزی ایران [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 30-43]
 • امیری، فاضل کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در انتخاب مناسب ترین توزیع فراونی برای پیش بینی دبی حداکثر لحظه ای سیلاب [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 46-59]
 • امیری، میثم واسنجی داده های باران سری 3B43 ماهواره TRMM در استان هرمزگان [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 99-112]
 • امیری، میثم بررسی خشکسالی درنیمه جنوبی استان گلستان با استفاده از روش تجزیه به عامل‌ها و GIS [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 125-142]
 • امیرآبادی زاده، مهدی مدل‌سازی دبی جریان رودخانه با استفاده از مدل‌های چندمتغیره تلفیقی سری زمانی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 47-63]
 • امیرزاده قاسمی، محمد مطالعه آزمایشگاهی تاثیر بارمعلق بر ضریب اصطکاک جریان در بسترهای صلب و صاف [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 26-39]
 • امیرنژاد، حمید بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر آلودگی آب در ایران [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 58-66]
 • امین، و سیف الله بررسی عوامل مؤثر بر غلظت آمونیاک غیر یونیزه و تأثیر این ماده بر آبزیان در رودخانه کر [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 37-47]
 • امینی راکان، امین بررسی خشکسالی درنیمه جنوبی استان گلستان با استفاده از روش تجزیه به عامل‌ها و GIS [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 125-142]
 • امینی زاده بزنجانی، محمد رضا متدولوژی پایش سد های زیر زمینی (مطالعه موردی پایش سد زیرزمینی راور کرمان) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 43-57]
 • امینی‌زاده بزنجانی، محمدرضا بررسی وضعیت سنگ کف دشت کرمان با توجه به مدل حوضه رسوبی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 70-82]
 • امینی‌زاده بزنجانی، محمدرضا مکان‌یابی سدهای زیرزمینی با استفاده از تلفیق GIS و AHP (مطالعه موردی: حاشیه کویر لوت، کرمان) [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 116-128]
 • امین عباس، عمادالدین تحلیل لرزه ای سدهای قوسی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 13-23]
 • امینی‌فر، جاسم تأثیر ‌کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب رقم T.215 سویا [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 24-34]
 • امینی نژاد، مرجان بررسی کاربرد نانو ساختار برگ کنوکارپوس در حذف نیترات از محلول های آبی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 166-179]
 • اینانلو، محمد ارزیابی روش‌های تجربی برآورد تبخیر و تعرق واقعی سالانه در مقیاس بزرگ به کمک تبخیر و تعرق برآوردی از روش سبال در دشت نیشابور [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 44-54]
 • انجم روز، سمیه تحلیل سه‌بعدی تأثیر تکیه‌گاه پل متصل به دیواره کانال بر پارامترهای هیدرولیکی جریان با استفاده از Flow-3D [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 16-31]
 • انجم روز، سمیه مطالعه عددی اثر اندرکنش پایه پل و تکیه‌گاه مستطیلی بر خصوصیات جریان [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 62-77]
 • انصاری، حسین بررسی روند تغییرات نوسانات سطح آب‌زیرزمینی‌ درحوضه آبریز نیشابور تحت شرایط اقلیمی مختلف [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 22-37]
 • انصاری، حسین تخمین خصوصیات رطوبتی خاک در مقیاس حوضه آبریز، به عنوان متغیرهای ورودی مدل‌سازی هیدرولوژیکی با استفاده از نقشه‌های کوچک مقیاس خاکشناسی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 49-65]
 • انصاری، شهاب مدل‌سازی زهکشی خشک برای بررسی حرکت آب و املاح در یک خاک لوم تحت کشت جو [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 166-179]
 • اوجی، علیرضا تأثیر همزمان مدیریت آبی و بافت خاک بر الگوی تغییرپذیری شوری خاک باغ‌های پسته‏ رفسنجان [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 66-76]
 • اوجاقلو، حسن بررسی اثر سرعت باد بر عملکرد فنی سامانه‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در استان زنجان [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 97-107]

ب

 • بابایی، الهام بررسی عددی خصوصیات جریان در سرریز لبه تیز با مقطع افقی مثلثی با زاویه رأس در پایین‌دست [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 49-65]
 • بابایی، مریم مقایسه نیاز آبی و ضریب گیاهی کشت‌های اول و دوم برنج رقم طارم هاشمی (منطقه خزر آباد) [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 159-167]
 • بابازاده، حسین مقایسه‌ی کارایی روش آنیلینگ با سایر روش‌های تحلیل هیدرولیکی شبکه‌های تحت فشار [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 1-17]
 • باباعلی، حمیدرضا کاربرد مدل شبکه عصبی موجک در تخمین شاخص بارش استاندارد [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 81-96]
 • بابانژاد، احسان استفاده ترکیبی از پارامترهای کیفی در آبخوان و آبریز دشت موسیان به منظور تشخیص تأثیرپذیری کیفی آبخوان از جریان‌های سطحی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 151-166]
 • بیات، پرویز اثرات متقابل نیتروژن و آب آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب و نیتروژن در گوجه‌فرنگی در استان بوشهر [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 168-181]
 • بیاتانی، فاطمه بررسی نقشه های آنومالی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: حوضه آبریز جیرفت) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 93-107]
 • بیات ورکشی، مریم تحلیل روند تغییرات سالانه و فصلی دما، بارش و خشکسالی‌های استان همدان [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 47-58]
 • بارانی، غالمعباس تحلیل لرزه ای سدهای قوسی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 13-23]
 • بارانی، غلامعباس پیش‌بینی خطر وقوع جریان‌های گردابی در آبگیر قائم با استفاده از مدل k نزدیک‌ترین همسایگی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 92-100]
 • بارانی، غلامعباس مدیریت هوشمند فشار و کاهش نشت شبکه‌های آبرسانی در محیط WaterGEMS؛مطالعه موردی مجتمع آبرسانی دوحصاران خراسان جنوبی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 45-55]
 • بارانی، غلامعباس کاربرد الگوریتم نزدیک ترین همسایگی در پیش بینی میزان آسیب پذیری سرریز سدها در اثر پدیده کاویتاسیون [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 15-25]
 • بارانی، غلامعباس پیش بینی دبی جریان در مقاطع مرکب، مقایسه روش‌های داده محور و تجربی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 24-38]
 • باروتی، حنانه شبیه سازی زمانی و مکانی بارش در حوضه رود شور تحت تأثیر تغییر اقلیم [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 135-147]
 • باستانی، شهریار تاثیر آبشویی با شرایط مختلف بر کیفیت زه‌آب خروجی از ستون‌های خاک شور و آهکی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 78-89]
 • باقری نیا، مژگان ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی جریان رودخانه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 14-30]
 • بی پروا، پوریا امکان سنجی کاهش شوری آب توسط جاذب های زیستی پوسته برنج و صدف [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 93-106]
 • بی‌جن‌خان، محمد بررسی آزمایشگاهی روش‌های مختلف طراحی مدول تیغه‌ای [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 1-13]
 • بحرالعلوم، محمد مکان‌یابی سدهای زیرزمینی با استفاده از تلفیق GIS و AHP (مطالعه موردی: حاشیه کویر لوت، کرمان) [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 116-128]
 • بختیاری، بهرام اثر بارش بر عملکرد گندم دیم و شاخص رضایتمندی نیاز آبی در مقیاس زمانی مختلف [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-13]
 • بختیاری، بهرام پیش‌بینی تغییرات بارش 20 سال آینده در استان کرمان با استفاده از مدل‌های ریز مقیاس کننده LARS-WG و گردش عمومی HadCM3 [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 43-58]
 • بختیاری، بهرام تدوین سیاست‌های بهره‌برداری بهینه از سامانه مخازن در حوضه آبریز گرگان‌رود با استفاده از الگوریتم جستجوی گرگ (WSA) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 75-90]
 • بختیاری، بهرام مقایسه تبخیرتعرق حاصل از برخی معادلات تشت تبخیر با مدل پنمن-مانتیث استانداردASCE در یک اقلیم ‌خشک [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 90-102]
 • بخشی جهرمی، آرمان تیشه قانون به ریشه آب: تحلیلی پژوهشی بر قانون «تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری» [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 126-144]
 • بذرافشان، ام البنین مدیریت بهینه‌ی آب در شرایط خشکسالی؛ مطالعه موردی دشت سرخون، استان هرمزگان [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 103-117]
 • بذرافشان، ام البنین توسعه مدل پیش‌‌بینی وقوع خشکسالی؛ مطالعه موردی شهرستان آبیک استان قزوین [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 166-174]
 • بذرافشان، ام البنین بهینه‌سازی تعداد پیزومترها در پیش‌بینی سطح آب‌های زیرزمینی با روش‌های تحلیل عاملی (مطالعه موردی: دشت میناب) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 80-94]
 • بیرامی پور، سپیده مدیریت کیفی آب مخزن سد بافت از طریق آبگیری انتخابی از محل خروجی های سد با استفاده از مدل CE-QUAL-W2 [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 237-251]
 • برخورداری، جلال تحلیل کیفیت منابع آب زیرزمینی به منظور مدیریت بهینه منابع؛ مطالعه موردی حوزه آبخیز خوانسار هرات [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 97-106]
 • برخورداری، جلال ارزیابی آسیب پذیری خشکسالی کشاورزی در اقلیم‌های خشک و نیمه‌خشک به کمک GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)؛ مطالعه موردی شهرستان تفت یزد [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 107-117]
 • برخورداری، جلال تحلیل فضایی نمایه خشکسالی اجمالی(RDI) در ایران مرکزی (مطالعه موردی : استان یزد) [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 160-176]
 • برزگر، سعیده ارزیابی و پهنه‌بندی شدت تخریب کمی وکیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل اصلاحی بیابان‌زاییIMDPA وGIS ؛ مطالعه موردی دشت فیروزآباد استان فارس [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 86-95]
 • برشنده، سجاد تخمین تلفات انتقال دررودخانه زنگمار [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 95-108]
 • برهانی داریان، علیرضا کالیبراسیون مدل‌های بارش- رواناب به کمک الگوریتم‌های فراکاوشی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 60-71]
 • برهانی داریان، علیرضا ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی جریان رودخانه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 14-30]
 • برومند نسب، سعید تاثیرکم‌آبیاری و خشکی موضعی ریشه بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه ذرت [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 67-76]
 • برومند نسب، سعید بررسی تأثیر کودآبیاری بر گرفتگی سه نوع قطره‌چکان‌ در سیستم آبیاری قطره‌ای [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 69-85]
 • برومند نسب، سعید بررسی اثر شوری آب در آبیاری سطحی برمیزان شاخص تنش آبی گیاه CWSI))در برنامه‌ریزی آبیاری ذرت تابستانه [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 54-65]
 • برومند نسب، سعید بررسی کاربرد نانو ساختار برگ کنوکارپوس در حذف نیترات از محلول های آبی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 166-179]
 • بشری، مهدی مقایسه روش‌های مختلف تحلیل سری‌های زمانی در پیش‌بینی دبی ماهانه حوضه آبخیز کرخه [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 75-86]
 • بیگدلی، زینب بررسی اثر سرعت باد بر عملکرد فنی سامانه‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در استان زنجان [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 97-107]
 • بیگلویی، محمد‌حسن تأثیر ‌کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب رقم T.215 سویا [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 24-34]
 • بیگی هرچگانی، حبیب الله مقایسه چند روش درون یابی مکانی و انتخاب مناسب ترین روش برای پهنه بندی نیترات و فسفات در آب زیرزمینی شهرکرد [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 51-63]
 • بلدی، یاسین بررسی توزیع مکانی و زمانی نیاز آبی گیاه ذرت با استفاده از روش‌های ژئواستاتیستیک در استان خوزستان [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 123-136]
 • بیلندی، محسن پوررضا تخمین پارامترهای بهینه مدل روندیابی غیرخطی ماسکینگام با استفاده از الگوریتم مورچگان پیوسته [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 94-106]
 • بلوچی، بهنام بررسی آزمایشگاهی تاثیر آورد رسوب شاخه اصلی بر الگوی رسوب در محل تلاقی رودخانه‌ها [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 1-14]
 • بنایان اول، محمد اثر بارش بر عملکرد گندم دیم و شاخص رضایتمندی نیاز آبی در مقیاس زمانی مختلف [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-13]
 • بنی اسدی، محسن تعیین الگوی زمانی بارش در استان کرمان [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 62-74]
 • بنی اسدی، محسن بررسی تاثیر تنش آبی (کم آبیاری) بر عملکرد گیاهان دارویی؛ مطالعه موردی گیاه آویشن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 91-104]
 • بنی اسدی، محسن بررسی تأثیر به کارگیری سامانه‌های سطوح آبگیر مدیریت شده در افزایش تولیدات گیاهی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 208-224]
 • بنی حبیب، محمد ابراهیم تحلیل تخریب حوضچه آرامش سدهای انحرافی در اثر خوردگی ناشی از عبور سیلابهای واریزه ای [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 38-46]
 • بنی حبیب، محمد ابراهیم بررسی آزمایشگاهی ضربه‌های دانه‌های رسوب بر حوضچه آرامش سدها [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 14-22]
 • بنی حبیب، محمد ابراهیم تحلیل توانایی مدل میانگین متحرک جامع خود همبسته برای پیش‌بینی دو سال آینده‌ی جریان روزانه ورودی به مخزن سد دز [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 46-57]
 • بنی حبیب، محمد ابراهیم تأثیر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی بر نفوذپذیری خاک در شرایط مزرعه‌ای [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 14-25]
 • بنی حبیب، محمد ابراهیم رتبه‌بندی رویکردهای مدیریت سیلاب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و ارزیابی داده‌های ترکیبی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 72-82]
 • بنی حبیب، محمد ابراهیم مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره ویکور برای ارزیابی گزینه‌های مدیریت سیلاب [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 68-82]
 • بندری، ریحانه تحلیل توانایی مدل میانگین متحرک جامع خود همبسته برای پیش‌بینی دو سال آینده‌ی جریان روزانه ورودی به مخزن سد دز [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 46-57]
 • بهاری، مرضیه مطالعه آزمایشگاهی و عددی تأثیر نانورس بر کاهش تلفات نشت آب از آببندان [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 62-75]
 • بهبهانی، سید محمودرضا بهبهانی شبیه سازی و پیش بینی غلظت نیترات در آب زیرزمینی؛ مطالعه موردی خراسان جنوبی-آبخوان بیرجند [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 114-127]
 • بهرامی، اسرین الگوی تخصیص تقاضا به نقاط مصرف در شبکه‌های توزیع آب شهری(مطالعه موردی: دانشگاه ایلام) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 44-56]
 • بهرامی، عرفان بررسی و ارزیابی تغییرات مکانی متغیر‌های کیفی آب زیرزمینی جنوب دشت قروه و دهگلان با استفاده از روش‌های زمین آمار [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 167-182]
 • بهرامی، مهدی تحلیل شدت- مدت- فراوانی خشکسالی و روند تغییر بارش در شیراز [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 59-74]
 • بهرامی، مهدی ارزیابی شاخص‌های اقلیمی و روند کلی تغییرات اقلیم؛ مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک شیراز. [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 138-150]
 • بهرامی، مهدی بررسی تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت فسا- فارس( سال های 1387 الی 1392 ) [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 103-11]
 • بهرام پور، معین پیش بینی دبی جریان در مقاطع مرکب، مقایسه روش‌های داده محور و تجربی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 24-38]
 • بهرام نژاد، روشنک اثر پیش‌تیمارهای مختلف بذر بر ویژگی‌های مورفولوژیک، عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس رازیانه (Foeniculam vulgar Mill.) در شرایط تنش آب [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 14-29]
 • بهره مند، عبدالرضا تحلیل فراوانی دو متغیره شدت و عمق بارندگی با استفاده از توابع مفصل (مطالعه موردی: حوزه آبخیز چهل‌چای، گرگانرود، استان گلستان) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 121-134]
 • بهره‌مند، عبدالرضا ارزیابی طراحی هیدرولوژیک سرریز سد با استفاده از دوره بازگشت‌های دو متغیره مبتنی بر توابع کاپولا (مطالعه موردی: سد گلستان ۲، استان گلستان) [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 78-93]
 • بهروزی راد، رضا کنترل پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش با دیواره روزنه‌دار [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 26-36]
 • بهزادی فر، ولی‌اله بررسی کمی آب‌های زیرزمینی دشت قوچان- شیروان با استفاده از GIS [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 83-96]
 • بهشتی راد، مسعود بررسی تغییرات مکانی خشکسالی با روش‌های زمین آماری و شاخص توزیع استاندارد در استان کرمان [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 118-130]
 • بهمنی، امید ارزیابی مدل LEACHM در پیش‌بینی رطوبت خاک، تلفات نیترات و میزان جذب آن توسط گیاه نیشکر [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 40-51]
 • بهمنش، جواد ارزیابی توابع انتقالی در برآورد رطوبت اشباع خاک‌های آهکی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 71-82]
 • بهمنش، جواد واسنجی ضرایب معادله آنگستروم– پرسکات در ایستگاه‌های منتخب حوضه آبریز دریاچه ارومیه [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 78-91]
 • بهنیا، عبدالکریم برآورد دبی انتقال رسوب رودخانه با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 12-23]
 • بهنام طلب، احسان مطالعه موردی بررسی عددی شکل‌گیری کاویتاسیون در سرریز نیلوفری با استفاده از نرم‌افزار Flow3D [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 48-61]
 • بهنام طلب، احسان بررسی عددی تاثیر ارتفاع و محل تیغه بر رسوب گذاری در حوضچه ته نشینی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 52-67]
 • بوستانی، آرمین آنالیز روش‌های مختلف منحنی سنجه در برآورد رسوب ورودی به سدها (مطالعه موردی: سد دوستی) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 10-20]
 • بوستانی، آرمین بررسی تاثیر بارهای وارده و بافت پیرامونی بر لوله فولادی در شبکه آب شهری با مدل اجزاء محدود Ansys [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 58-69]
 • بوستانی، مهسا بررسی ارتباط بین شاخص‌های نظریه آشوب در رفتارنگاری جریان رودخانه‌ای در مقیاس‌های زمانی کوتاه‌مدت [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 98-115]

پ

 • پارسامهر، امیرحسین مقایسه تاثیر پارامترهای هم‌وزن و پارامترهای وزن‌دار شده به روش تئوری آشفتگی در نتایج شاخص کیفیت آب(مطالعه موردی: دشت فسا) [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 196-211]
 • پارسی نژاد، مسعود بررسی تغییرات رطوبت و املاح در منطقه توسعه ریشه پسته با استفاده از مدل LEACHM [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 26-36]
 • پارسی نژاد، مسعود حرکت آب در سطح و زیر سطح خاک در آبیاری جویچه‌ای یک در میان و مقایسه آن با آبیاری معمولی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 1-13]
 • پاشاپور خلف انصار، رسول مدل‌سازی تلفات تبخیر از مخزن سد علویان با استفاده از مدل درختی M5 و مقایسه آن با روش‌های تجربی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 107-121]
 • پیامنی، کیانفر بررسی تطابقی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوزه سراب صیدعلی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 1-11]
 • پیامنی، کیانفر اهمیت مهندسی ارزش در پروژه‌‌های تجهیز و نوسازی اراضی شالی‌زاری؛ مطالعه موردی شهرستان آمل، استان مازندران [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 1-10]
 • پیری، جمشید واسنجی داده های باران سری 3B43 ماهواره TRMM در استان هرمزگان [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 99-112]
 • پیری، حلیمه ارزیابی روشهای محاسباتی تبخیر و تعرق پتانسیل با داده داده‌های لایسیمتر (مطالعه موردی دشت سیستان) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 50-61]
 • پیری، حلیمه بررسی تأثیر کودآبیاری بر گرفتگی سه نوع قطره‌چکان‌ در سیستم آبیاری قطره‌ای [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 69-85]
 • پیری، حلیمه بررسی و مقایسه کارایی چهار نمایه خشکسالی هواشناسی در مدیریت خطر خشکسالی‌های استان سیستان و بلوچستان [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 96-114]
 • پیر صاحب، مقداد حذف کادمیم از محلول آبی توسط نانوساختار پوشال نیشکر [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 210-223]
 • پیر صاحب، مقداد بررسی تأثیر غلظت جریان ورودی به ستون بستر ثابت بر روی حذف کادمیم توسط جاذب کنوکارپوس [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 182-194]
 • پرهمت، جهانگیر تخمین آبدهی و همگن بندی حوضه های آبخیز فاقد آمار شمال غرب کشور با استفاده از منحنی رشد منطقه ای (استان های آذربایجان شرقی، آذریایجان غربی، اردبیل، ایلام وکردستان) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 45-56]
 • پرهمت، جهانگیر بررسی میزان و تغییرات زمانی انباشت و عمق آب معادل برف درحوزه کارون شمالی؛ مطالعة موردی گردنه چری [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 90-101]
 • پرهمت، جهانگیر بررسی توزیع زمانی و مکانی خشکسالی هواشناسی در جنوب غرب کشور؛ مطالعه موردی حوضه کرخه [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 60-79]
 • پروانه، بهروز بررسی تطابقی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوزه سراب صیدعلی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 1-11]
 • پرویز، لاله توسعه مدل سری زمانیARIMA فصلی و بررسی عملکرد مدل در شبیه سازی بارندگی ماهانه [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 121-134]
 • پژوهش، مهدی شبیه‌سازی رواناب و رسوب با استفاده از مدل WetSpa [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 30-46]
 • پژوهش، مهدی بررسی عددی سه بعدی تغییرات الگوی جریان در دو قوس متوالی همگرا و واگرا از یک رودخانه طبیعی با استفاده از مدل SSIIM.2 [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 66-81]
 • پلنگی، سحر تدوین منحنی‌های فرمان بهره‌برداری مخزن دو سد بوکان و مهاباد با الگوریتم PSO [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 85-102]
 • پناهی، بهمن بررسی تأثیر به کارگیری سامانه‌های سطوح آبگیر مدیریت شده در افزایش تولیدات گیاهی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 208-224]
 • پناهی، مهدی استخراج قواعد انجمنی جهت تحلیل رفتار آبخوان شهرستان قزوین توسط الگوریتم Apriori [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 140-152]
 • پنجعلیزاده، بهمن تحلیل فراوانی سیل با استفاد از تبدیل موجک‌ها (مطالعه‌ی موردی: رودخانه‌ی پلرود) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 77-88]
 • پورباقری، علیرضا مقایسه تاثیر پارامترهای هم‌وزن و پارامترهای وزن‌دار شده به روش تئوری آشفتگی در نتایج شاخص کیفیت آب(مطالعه موردی: دشت فسا) [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 196-211]
 • پورحقی، امیر استفاده ترکیبی از تبدیل موجک و مدل‌های هوشمند در شبیه‌سازی جریان رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه‌های کاکارضا و سراب صیدعلی) [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 1-17]
 • پور حقی، ، امیر پیش‌بینی بارش ماهانه با مدل ترکیبی شبکه ‌عصبی مصنوعی-موجک و مقایسه با مدل شبکه‌ عصبی ‌مصنوعی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 18-33]
 • پورشهباز، حنیف بررسی تغییرات مورفولوژی بستر در کانال‌های دارای سری آبشکن‌های موازی با طول‌های نامساوی و جهت‌گیری‌های مختلف [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 38-48]
 • پورغلام، مسعود تاثیر میدان مغناطیسی و سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر دبی قطره‌چکان‌ها [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 180-192]
 • پورمحمدی، پژمان بررسی تأثیر غلظت جریان ورودی به ستون بستر ثابت بر روی حذف کادمیم توسط جاذب کنوکارپوس [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 182-194]

ت

 • تاران، فرشید بررسی تأمین آب مورد نیاز بخش‌های مختلف شهر از طریق استحصال آب باران؛ مطالعه موردی شهر بناب [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 40-53]
 • تاران، فرشید بررسی تأثیر شیب خاک و شدت بارندگی بر انتقال محلول با استفاده از مطالعه آزمایشگاهی و مدل HYDRUS-2D [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 78-94]
 • تافته، ارش تعیین مناسبترین شرایط آبیاری نواری به‌منظور افزایش راندمان کاربرد آب با استفاده از مدل SRFR [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 200-210]
 • تافته، ارش تعیین ضرایب تبخیر- تعرق ماهانه گندم زمستانه با استفاده از روشهای مختلف تخمین تبخیر- تعرق و تشت تبخیر در دشت قزوین [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 107-121]
 • تحویلی، زهرا مطالعه مکان‌یابی پتانسیل استحصال آب باران در مناطق خشک با استفاده از روش TOPSIS ؛ مطالعه موردی دشت انارک [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 60-74]
 • ترابی، حسن توسعه الگوریتم مجموعه ذرات جهت بهره برداری بهینه از مخازن چندمنظوره (مطالعه موردی سد دز) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 84-95]
 • ترابی، حسن بهینه سازی شبکه های آبیاری با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات توسعه یافته و برنامه ریزی خطی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 187-199]
 • ترابی، حسن بررسی عملکرد مدل ویپ در تحلیل انرژی برق‌آبی(مطالعه موردی: سد مخزنی سراب تلخ_ لرستان) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 148-165]
 • ترابی، حسن بررسی آزمایشگاهی تأثیر موانع متوالی بر روی سرعت پیشانی و بدنه جریان غلیظ رسوبی و نمکی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 34-50]
 • ترابی پوده، حسن طراحی بهینه شبکه‌های آبیاری با استفاده از الگوریتم فراکاوشی DMPSO [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 172-183]
 • تشنه لب، محمد مقایسه و ارزیابی مدل‌های شبکه عصبی بیزین، برنامه‌ریزی بیان ژن، ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون خطی در تخمین بده جریان؛ مطالعه موردی حوضه صوفی چای [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 65-85]
 • تیشه زن، پروانه ارزیابی کیفیت آب رودخانه دز با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 139-150]
 • تقی زاده، روح الله بررسی تاثیر شاخص خیسی و داده های طیفی در براورد درصد ذرات خاک با استفاده از روش های مختلف [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقی زاده مهرجردی، روح الله برآورد رطوبت خاک در ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی با استفاده از شبکه‌عصبی-مصنوعی و رگرسیون چند ‌متغیره [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 42-52]
 • تقوائی، پوریا بررسی تغییرات مورفولوژی بستر در کانال‌های دارای سری آبشکن‌های موازی با طول‌های نامساوی و جهت‌گیری‌های مختلف [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 38-48]
 • تیموریان، تیمور پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از الگوریتم حداکثر آنتروپی و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: دشت همدان- بهار) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 111-124]
 • توزنده جانی، محمد بررسی تغییرات افت انرژی سرریز و طول پرش هیدرولیکی در اثر تلاقی خطوط جریان بر روی بدنه‌ی سرریز اوجی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 1-13]
 • توزنده جانی، محمد بررسی آزمایشگاهی تأثیر موانع متوالی بر روی سرعت پیشانی و بدنه جریان غلیظ رسوبی و نمکی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 34-50]
 • توکلی، حسن بررسی عملکرد آب‌شیرین‌کن خورشیدی تک مرحله‌ای غیرفعال همراه با ماده تغییرفازدهنده [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 201-209]
 • توکل صدر آبادی، محمد تحلیل شدت- مدت- فراوانی خشکسالی و روند تغییر بارش در شیراز [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 59-74]
 • توکل صدر آبادی، محمد ارزیابی شاخص‌های اقلیمی و روند کلی تغییرات اقلیم؛ مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک شیراز. [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 138-150]

ث

 • ثانی خانی، هادی تخصیص بهینه آب در شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 52-61]
 • ثانی خانی، هادی تخصیص بهینه آب در شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 52-61]
 • ثانی خانی، هادی مدل‌سازی دما و بارش تبریز با بکارگیری توابع مفصل [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 123-133]
 • ثانی خانی، هادی پیش‌بینی جریان ورودی به مخزن سد کمال صالح با استفاده از محاسبات نرم [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 48-61]
 • ثانی خانی، هادی مدل‌سازی رسوبات معلق رودخانه با استفاده از محاسبات نرم(مطالعه موردی: رودخانه دره‌رود) [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 29-44]

ج

 • جباری، آزاده برآورد دبی انتقال رسوب رودخانه با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 12-23]
 • جعفری، احمد بررسی حالت تشدید و تشکیل امواج با حداکثر دامنه در برخورد جریان به موانع با استفاده از چهار قطر مختلف [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-12]
 • جعفری، احمد ارائه روابطی بر مبنای مدل درختی M5 جهت برآورد حداکثر دامنه نسبی امواج عمود بر جهت جریان [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 1-12]
 • جعفری، احمد کاربرد الگوریتم درختی M5 در برآورد رسوب معلق رودخانه‏ها [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 16-28]
 • جعفری، اعظم بررسی تاثیر شاخص خیسی و داده های طیفی در براورد درصد ذرات خاک با استفاده از روش های مختلف [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفری، جواد اندازه‌گیری و برآورد تراز سطح ایستابی و میزان تخلیه زهکشی در جریان غیر ماندگار [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 115-125]
 • جعفری، حسین تعیین تبخیر- تعرق و ضریب گیاهی زیتون در مراحل مختلف رشد با استفاده ازتکنیک دورسنجی و بیلان رطوبتی در طارم زنجان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 120-134]
 • جعفری، حسین بررسی تعیین دور آبیاری بهینه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد در مناطق مهم تحت کشت کنجد در کشور با استفاده از تشت تبخیر کلاس A [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 206-220]
 • جعفری، حسین تعیین تبخیر- تعرق و ضریب گیاهی انار در مراحل مختلف رشد با استفاده ازتکنیک دورسنجی و بیلان رطوبتی (مطالعه موردی ساوه) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 51-65]
 • جعفری تلوکلایی، مهدی مقایسه عملکرد پوشش‌های معدنی و مصنوعی در زهکشی زیرزمینی اراضی شالیزاری [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 138-150]
 • جعفری تلوکلایی، مهدی بررسی اثر مدیریت آبیاری در شالیزارهای مجهز به زهکشی زیرزمینی بر ارتفاع بوته، تعداد پنجه و عملکرد دانه برنج [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 107-119]
 • جعفرزاده، احمد ارزیابی عملکرد مدل بهینه‌سازی شبکه پایش آب زیرزمینی بر پایه شبکه عصبی و جستجوی گرگ خاکستری (GNM) (مطالعه موردی: دشت بیرجند) [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 121-139]
 • جعفری کلکان، گلستان بررسی آزمایشگاهی تغییرات انتشارپذیری آلاینده‌ها در محیط‌های متخلخل همگن و غیرهمگن اشباع [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 164-180]
 • جعفری ندوشن، احسان بررسی تاثیر دبی، شیب سرریز و مشخصات پله‌ها در سرریز اوجی-پلکانی بر روی استهلاک انرژی با استفاده از مدلهای عددی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 23-34]
 • جلال کمالی، امیر بررسی نقش مشارکت زیر حوضه‌های آبریز در شدت سیل‌خیزی؛ مطالعه موردی حوضه آبریز دالکی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 31-44]
 • جلال کمالی، نوید بررسی نقش مشارکت زیر حوضه‌های آبریز در شدت سیل‌خیزی؛ مطالعه موردی حوضه آبریز دالکی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 31-44]
 • جلیلی، خلیل تحلیل بیلان آب زیرزمینی مبتنی بر دیدگاه کشاورزی پایدار در دشت اسلام‌آباد [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 110-127]
 • جلیلی، خلیل برآورد تغییرات زمانی و مکانی سطح ایستابی آبخوان‌ دشت بیستون استان کرمانشاه با روش‌های زمین‌آماری [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 79-92]
 • جلیلی کامجو، سید پرویز ارزیابی علیت کرنلی بین استخراج منابع آب زیرزمینی و رشد تولید: کاربرد مدل رگرسیون ناپارامتریک نادارایا – واتسون [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 146-159]
 • جلینی، محمد مدل‌سازی منحنی مشخصه رطوبتی برخی خاک‌های ایران با استفاده از توابع انتقالی شبه پارامتریک شبکه عصبی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 69-82]
 • جهاندیده، کامران شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب در حوضه آبریز قره سو با استفاده از مدل WMS [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 89-98]
 • جهانگیر، علیرضا مدیریت هوشمند فشار و کاهش نشت شبکه‌های آبرسانی در محیط WaterGEMS؛مطالعه موردی مجتمع آبرسانی دوحصاران خراسان جنوبی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 45-55]
 • جهانگیر، مهدی مدیریت هوشمند فشار و کاهش نشت شبکه‌های آبرسانی در محیط WaterGEMS؛مطالعه موردی مجتمع آبرسانی دوحصاران خراسان جنوبی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 45-55]
 • جهانگرد، حلیمه بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر آلودگی آب در ایران [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 58-66]
 • جوانمرد، ساناز تعیین پارامترهای بیلان آب‌های سطحی حوضه آبریز آق‌چای با استفاده از مدل SWAT و بررسی عدم قطعیت آنها با کاربرد الگوریتم SUFI-2 [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 27-36]
 • جوزی، ، مهدی تعیین روابط هدایت الکتریکی عصاره اشباع (ECe) با برخی پارامترهای شوری خاک در مقایسه با روش جدید تعیین ECe [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 81-93]
 • جوکار، لادن بررسی اثر تنش آبی با استفاده از شاخص های دمای برگ و رطوبت خاک بر [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 97-111]

چ

 • چیت ساز، نسترن مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره ویکور برای ارزیابی گزینه‌های مدیریت سیلاب [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 68-82]

ح

 • حیاتی، داریوش تیشه قانون به ریشه آب: تحلیلی پژوهشی بر قانون «تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری» [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 126-144]
 • حاجی بیگلو، محبوبه کاربرد سنجش از دور در تعیین تغییرات مورفولوژی رودخانه کشف‌رود [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 150-165]
 • حافظی مقدس، ناصر بررسی وضعیت سنگ کف دشت کرمان با توجه به مدل حوضه رسوبی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 70-82]
 • حافظی مقدم، ناصر بررسی اثرات بالا امدگی و پیش بینی نوسانات سطح آب زیر‌زمینی ناشی از توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر کرمان [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 140-157]
 • حبیب‌زاده آذر، بهنام ارزیابی توابع انتقالی در برآورد رطوبت اشباع خاک‌های آهکی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 71-82]
 • حبیب نژاد، محمود شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب در حوزه‌های با آمار کم با استفاده از مدل wms (مطالعه موردی؛ حوزه آبخیز چالوس) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 12-25]
 • حبیب نژادروشن، محمود کاربرد تحلیل عاملی در تعیین متغیرهای تاثیرگذار خشکسالی‌های هیدرولوژیک و بررسی ارتباط آن‌ها؛ مطالعه حوزه‌های آبخیز استان لرستان [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 24-35]
 • حبیب نژادروشن، محمود مقایسه برخی روش‌های تعیین الگوی توزیع زمانی بارش جهت برآورد سیلاب‌های شهری؛ مطالعه موردی بابلسر [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 102-112]
 • حبیب نژادروشن، محمود بررسی میزان کارایی مدل SDSM در شبیه‌سازی شاخص‌های دمایی در مناطق خشک و نیمه‌خشک [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 1-17]
 • حبیب نژادروشن، محمود تعیین و ارزیابی تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از داده‏های سنجش از دور؛ مطالعه موردی حوزه آبخیز تمر، گلستان [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 89-102]
 • حبیب نژادروشن، محمود کارآیی روش‌های مختلف تفکیک داده در افزایش دقّت و صحّت منحنی سنجه رسوب؛ مطالعه موردی بخشی از حوزه آبخیز سفید رود [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 97-111]
 • حبیب نژادروشن، محمود ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر رواناب حوزه آبخیز بابلرود با استفاده از مدل IHACRES [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 159-172]
 • حبیب نژاد روشن، محمود بررسی شاخص های خشکسالی هواشناسی در ایستگاه های سینوپتیک مازندران [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 15-25]
 • حیدری، زینب بررسی اثر دبی بر الگوی خیس‌شده تحت آبیاری قطره‌ای سطحی و شبیه‌سازی با مدل HYDRUS-2D [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 132-144]
 • حیدری، ستاره الگوی تخصیص تقاضا به نقاط مصرف در شبکه‌های توزیع آب شهری(مطالعه موردی: دانشگاه ایلام) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 44-56]
 • حیدری، میثم اثر تغییر اقلیم بر متغیرهای اقلیمی و رواناب حوضه توسط مدل HBVتحت سناریوهای مدل BCM2 [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 129-139]
 • حیدری، مجید آشکارسازی تغییر اقلیم در غرب ایران با توجه به تغییرات دما [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 10-25]
 • حیدری، مریم برآورد دبی جریان در مدل سرریز-دریچه مستطیلی با انقباض همگن در حالت دریچه آزاد و مستغرق [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 66-77]
 • حیدرزاده، محمد ارزیابی رهیافت ضریب گیاهی دوگانه مبتنی بر تکنیک‎های سنجش از دور در برآورد تفکیکی تبخیر-تعرق [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 134-149]
 • حیدری زاده، مجید تخمین آبدهی و همگن بندی حوضه های آبخیز فاقد آمار شمال غرب کشور با استفاده از منحنی رشد منطقه ای (استان های آذربایجان شرقی، آذریایجان غربی، اردبیل، ایلام وکردستان) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 45-56]
 • حیدری زاده، مجید بررسی خصوصیات شیمیایی، فیزیکی و حاصل‌خیزی باطله‌های زغال سنگ به‌منظور استفاده در کشاورزی )مورد: زغال‌های باطله در کارخانه زغال‌شوئی زرند کرمان) [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 58-70]
 • حیدری زاده، مجید بررسی و تحلیل منطقه‌ای سیلاب‌های جنوب ایران به روش همگن‌بندی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 31-42]
 • حزباوی، زینب تعیین حجم آب قابل برداشت ماهانه از رودخانه زهره به منظور تأمین آب شرب شهرستان هندیجان [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 107-120]
 • حسامی کرمانی، مسعودرضا تحلیل فراوانی سیل با استفاد از تبدیل موجک‌ها (مطالعه‌ی موردی: رودخانه‌ی پلرود) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 77-88]
 • حسین، خزیمه نژاد بررسی شرایط آستانه حرکت رسوبات غیر چسبنده در کانالهای روباز دارای شیب ملایم و مقطع مستطیلی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 13-22]
 • حسینی، احمد برآورد دبی انتقال رسوب رودخانه با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 12-23]
 • حسینی، خسرو تحلیل سه‌بعدی تأثیر تکیه‌گاه پل متصل به دیواره کانال بر پارامترهای هیدرولیکی جریان با استفاده از Flow-3D [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 16-31]
 • حسینی، خسرو مطالعه عددی اثر اندرکنش پایه پل و تکیه‌گاه مستطیلی بر خصوصیات جریان [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 62-77]
 • حسینی، سید حسین تحلیل عددی جریان در تلاقی کانال های روباز با تاثیر شیب جانبی کانال اصلی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-16]
 • حسینی، سید محمدرضا ارزیابی مدل‌های تجربی و هوشمند در تخمین تبخیر و تعرق مرجع در شرایط حداقل داده اقلیمی؛ مطالعه موردی شهر کرد [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 128-141]
 • حسینی، سید محمود تخمین خصوصیات رطوبتی خاک در مقیاس حوضه آبریز، به عنوان متغیرهای ورودی مدل‌سازی هیدرولوژیکی با استفاده از نقشه‌های کوچک مقیاس خاکشناسی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 49-65]
 • حسینی، سید مهدی کاربرد الگوریتم فرا ابتکاری رقابت استعماری (ICA) در تخصیص بهینه ی آب مخزن سد گلستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، صالح تخمین جریان رودخانه‌ای در حوزه‌های بالادست سد مخزنی بوکان با استفاده از متغیرهای اقلیمی دما و بارش [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 112-123]
 • حسن‏ اقلی، علیرضا تحلیل تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت عجب‌شیر با کاربرد الگوی اتورگرسیو تلفیقی میانگین متحرک فصلی (SARIMA) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 96-107]
 • حسن پور، فرزاد تاثیر آبشویی با شرایط مختلف بر کیفیت زه‌آب خروجی از ستون‌های خاک شور و آهکی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 78-89]
 • حسن پور، مجتبی اولویت‌بندی بازسازی قنات‌ها با استفاده از روش تحلیل شبکه‌ای (ANP) ؛ مطالعه موردی خراسان‌جنوبی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 117-130]
 • حسین پور، فرشته پیش‌پردازش پارامترهای ورودی به شبکه‌ی عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی با استفاده از رگرسیون گام به گام و گاماتست به‌منظور تخمین تبخیر [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 63-76]
 • حسین پور، فرشته برآورد رسوب‌دهی سالانه رودخانه‌ها با استفاده از روش"نسبت‌ها [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 35-46]
 • حسن زاده، مهران بررسی شکست سد خاکی شهرچای ارومیه ناشی از روگذری جریان و پهنه‌بندی سیلاب آن با استفاده از مدل دوبعدی CCHE2D [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-17]
 • حسن زاده، یوسف بررسی شکست سد خاکی شهرچای ارومیه ناشی از روگذری جریان و پهنه‌بندی سیلاب آن با استفاده از مدل دوبعدی CCHE2D [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-17]
 • حسین زاده دلیر، علی تحلیل عددی جریان در تلاقی کانال های روباز با تاثیر شیب جانبی کانال اصلی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-16]
 • حسینی کریمی، سید صابر استفاده ترکیبی از پارامترهای کیفی در آبخوان و آبریز دشت موسیان به منظور تشخیص تأثیرپذیری کیفی آبخوان از جریان‌های سطحی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 151-166]
 • حسینی نیا، محدثه تاثیر آبشویی با شرایط مختلف بر کیفیت زه‌آب خروجی از ستون‌های خاک شور و آهکی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 78-89]
 • حسین نژاد، عزیز تحلیل فراوانی سیل با استفاد از تبدیل موجک‌ها (مطالعه‌ی موردی: رودخانه‌ی پلرود) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 77-88]
 • حسین‌نژاد، مجتبی بررسی آزمایشگاهی اثر آستانه در کنترل آبشستگی اطراف پایه‌های پل در رسوبات چسبنده [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-15]
 • حشمت پور، علی بررسی انتشارپذیری نیترات در خاک ماسه‌ای و شبیه‌سازی آن با هایدروس دوبعدی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 12-24]
 • حشمت پور، علی مکان‌یابی برداشت مصالح رودخانه‌ای با استفاده از مدل HEC-RAS (مطالعه موردی: رودخانه قورچای استان گلستان) [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 76-88]
 • حصاری، بهزاد تعیین پارامترهای بیلان آب‌های سطحی حوضه آبریز آق‌چای با استفاده از مدل SWAT و بررسی عدم قطعیت آنها با کاربرد الگوریتم SUFI-2 [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 27-36]
 • حصیرچیان، مهراوه ارزیابی عملکرد مدلSDSM در بررسی اثر تغییر اقلیم بر بارش و دما [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 108-120]
 • حقی آبی، حقی آبی برآورد دبی انتقال رسوب رودخانه با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 12-23]
 • حقی ابی، امیرحمزه اثر زاویه آبگیری بر کنترل رسوب در دهانه آبگیر در قوسU شکل همراه با آبشکن و دیوار جداکننده [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 12-26]
 • حقی ابی، امیرحمزه بررسی آزمایشگاهی کاربرد آستانه، آبشکن و دیوارجداکننده در کنترل رسوب ورودی بستر به آبگیر جانبی 75 درجه در قوس U شکل [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 18-37]
 • حقی ابی، امیرحمزه بررسی آزمایشگاهی تأثیر موانع متوالی بر روی سرعت پیشانی و بدنه جریان غلیظ رسوبی و نمکی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 34-50]
 • حق جو، هادی مدیریت کیفی آب مخزن سد بافت از طریق آبگیری انتخابی از محل خروجی های سد با استفاده از مدل CE-QUAL-W2 [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 237-251]
 • حقیقی، علی مدل‌سازی عددی جریان گذرا در شبکه آبرسانی ویسکوالاستیک [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 61-75]
 • حقیقی پور، صادق ارزیابی افت اصطکاک غیرماندگار در جریان گذرا [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 1-13]
 • حقیقت اندیش، سارا واسنجی خودکار دریچه‌های آبگیر قطاعی مستغرق با استفاده از روش تکامل تصادفی جوامع(SCE)؛ مطالعه موردی سد تنظیمی گتوند [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 51-65]
 • حقیقتی بروجنی، بیژن شبیه‌سازی تأثیر تغییر اقلیم بر عملکرد محصول سیب‌زمینی با استفاده از مدل رشد گیاهی AquaCrop [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 143-158]
 • حقیقت جو، پرویز استخراج قواعد انجمنی جهت تحلیل رفتار آبخوان شهرستان قزوین توسط الگوریتم Apriori [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 140-152]
 • حقیقت‌جو، پرویز مقایسه الگوریتم ازدحام ذرات و ژنتیک در بهینه‌سازی ضرایب معادله منحنی سنجه رسوب در برآورد دبی رسوب معلق رودخانه سیستان؛ مطالعه موردی ایستگاه کهک [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 76-89]
 • حق وردی، امیر مدل‌سازی منحنی مشخصه رطوبتی برخی خاک‌های ایران با استفاده از توابع انتقالی شبه پارامتریک شبکه عصبی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 69-82]
 • حمزه، سعید مدل‌سازی سطح پوشش و رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده تلفیقی از مدل هیدرولوژیکی SRM و تصاویر ماهواره‌ای [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 66-77]

خ

 • خادمی، خیراله بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون تکیه‌گاه پل با حضور صفحه‌ی مستغرق متصل به آن [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 56-65]
 • خاشعی، عباس پتانسیل‌یابی آبیاری بارانی با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی در استان خراسان جنوبی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-11]
 • خاشعی، عباس تحلیل مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت زاوه برای استفاده درشرب با تلفیق سامانه اطلاعات جغرافیایی و فرآیند سلسله مراتبی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 96-109]
 • خاشعی سیوکی، عباس اولویت‌بندی بازسازی قنات‌ها با استفاده از روش تحلیل شبکه‌ای (ANP) ؛ مطالعه موردی خراسان‌جنوبی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 117-130]
 • خاشعی سیوکی، عباس ارزیابی عملکرد مدل بهینه‌سازی شبکه پایش آب زیرزمینی بر پایه شبکه عصبی و جستجوی گرگ خاکستری (GNM) (مطالعه موردی: دشت بیرجند) [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 121-139]
 • خالدی درویشان، عبدالواحد کارآیی روش‌های مختلف تفکیک داده در افزایش دقّت و صحّت منحنی سنجه رسوب؛ مطالعه موردی بخشی از حوزه آبخیز سفید رود [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 97-111]
 • خانجانی، محمدجواد تاثیرکم‌آبیاری و خشکی موضعی ریشه بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه ذرت [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 67-76]
 • خانجانی، محمدجواد بررسی نحوه تخلیه پساب سایت آب شیرین کن بندر خمیر به کمک روابط تجربی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 23-30]
 • خانجانی، محمدجواد مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی اطراف پایه مرکب پل [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 35-47]
 • خانجانی، محمد جواد مطالعه مهندسی بند تاریخی هلاکو در منطقه سیدی استان کرمان [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 197-212]
 • خانلری، کاوه بررسی توانایی حذف نیترات از محلول آبی به وسیله جاذب‌های گیاهی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 191-200]
 • خخ، خخ بررسی و ارزیابی تغییرات مکانی متغیر‌های کیفی آب زیرزمینی جنوب دشت قروه و دهگلان با استفاده از روش‌های زمین آمار [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 167-182]
 • خدایی، کریم ارزیابی کارایی روش توابع متعامد تجربی نسبت به سیستم استنتاج فازی و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی جریان [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 29-37]
 • خدا بخشی، حمیدرضا پیش‌بینی بارش ماهانه با مدل ترکیبی شبکه ‌عصبی مصنوعی-موجک و مقایسه با مدل شبکه‌ عصبی ‌مصنوعی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 18-33]
 • خدادادی دهکردی، داود ارزیابی مدل Aquacrop در شبیه‌سازی عملکرد ذرت تحت تیمارهای کم‌آبیاری و کاربرد سطوح مختلف سوپر جاذب [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 166-184]
 • خداشناس، سیدرضا تعیین مکان مناسب جهت جمعآوری رواناب باران در یک حوضه؛مطالعه موردی: حوضه آبخیز دوآبی کلات [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 94-108]
 • خداشناس، سیدرضا بررسی تغییرات دبی سیلاب شهری با دو روش روسازی متخلخل و ترانشه نفوذ، مطالعه موردی: منطقه 4 تهران [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 18-29]
 • خداشناس، سعید رضا آنالیز روش‌های مختلف منحنی سنجه در برآورد رسوب ورودی به سدها (مطالعه موردی: سد دوستی) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 10-20]
 • خدمتی، حامد بررسی و تحلیل منطقه‌ای سیلاب‌های جنوب ایران به روش همگن‌بندی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 31-42]
 • خیرفام، حسین تخمین جریان رودخانه‌ای در حوزه‌های بالادست سد مخزنی بوکان با استفاده از متغیرهای اقلیمی دما و بارش [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 112-123]
 • خرم شکوه، نفیسه بررسی آزمایشگاهی نقش رسوبات غیرچسبنده و مخلوط رسوبات در جریان بر ضخامت بهینه‌ سد تأخیری پاره‌سنگی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 46-58]
 • خزایی، مجید بررسی و مقایسه خصوصیات خاکشناسی و ریخت ‌اقلیمی آبکندها، مطالعه‌‌ موردی: حوزه های آبخیز زهره و مارون [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 26-38]
 • خزایی، محمدرضا اثر تغییر اقلیم بر متغیرهای اقلیمی و رواناب حوضه توسط مدل HBVتحت سناریوهای مدل BCM2 [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 129-139]
 • خزایی، محمدرضا ارزیابی عملکرد مدلSDSM در بررسی اثر تغییر اقلیم بر بارش و دما [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 108-120]
 • خزیمه نژاد، حسین بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون تکیه‌گاه پل با حضور صفحه‌ی مستغرق متصل به آن [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 56-65]
 • خزیمه نژاد، حسین بررسی آزمایشگاهی سرعت آستانه‌ی حرکت رسوبات غیرچسبنده‌ی غیریکنواخت در فلوم‌های مستطیلی تحت شیب‌های مثبت و معکوس [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 49-59]
 • خزیمه نژاد، حسین اولویت‌بندی بازسازی قنات‌ها با استفاده از روش تحلیل شبکه‌ای (ANP) ؛ مطالعه موردی خراسان‌جنوبی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 117-130]
 • خسروی، حسن شناسایی مناطق همگن از نظر کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه‌ای؛ مطالعه موردی دشت قیر استان فارس [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 119-133]
 • خسروی، حسن مطالعه مکان‌یابی پتانسیل استحصال آب باران در مناطق خشک با استفاده از روش TOPSIS ؛ مطالعه موردی دشت انارک [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 60-74]
 • خسروی، زهرا مقایسه تاثیر پارامترهای هم‌وزن و پارامترهای وزن‌دار شده به روش تئوری آشفتگی در نتایج شاخص کیفیت آب(مطالعه موردی: دشت فسا) [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 196-211]
 • خسروی نیا، پیام تحلیل عددی جریان در تلاقی کانال های روباز با تاثیر شیب جانبی کانال اصلی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-16]
 • خسرونژاد، صابر استفاده از سیفون در آبیاری و مقایسه آن با روش آبیاری سنتی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 193-207]
 • خشنود یزدی، علی اصغر مدل‌سازی منحنی مشخصه رطوبتی برخی خاک‌های ایران با استفاده از توابع انتقالی شبه پارامتریک شبکه عصبی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 69-82]
 • خلت آبادی فراهانی، امیر حسین ارزیابی مدل‌های تجربی و هوشمند در تخمین تبخیر و تعرق مرجع در شرایط حداقل داده اقلیمی؛ مطالعه موردی شهر کرد [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 128-141]
 • خلج، معصومه تخمین تلفات انتقال دررودخانه زنگمار [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 95-108]
 • خلیقی سیگارودی، شهرام مطالعه مکان‌یابی پتانسیل استحصال آب باران در مناطق خشک با استفاده از روش TOPSIS ؛ مطالعه موردی دشت انارک [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 60-74]
 • خواجوئی ژاد، غلامرضا بررسی اثر کاربرد کودهای زیستی بر پتانسیل عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ (Cartahamus tinctorius L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 59-69]
 • خوچیانی، رامین ارزیابی علیت کرنلی بین استخراج منابع آب زیرزمینی و رشد تولید: کاربرد مدل رگرسیون ناپارامتریک نادارایا – واتسون [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 146-159]
 • خوش روش، ، مجتبی عملکرد برنج تحت مدیریت‌های زهکشی سطحی و زیرزمینی و ارزیابی مدل آکواکراپ [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 150-163]
 • خوش روش، ، مجتبی شبیه‌سازی واکنش گیاه پنبه به تنش خشکی و شوری با استفاده از مدل AquaCrop [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 166-179]
 • خوش روش، ، مجتبی ارزیابی سناریوهای مختلف مدیریت منابع آب دشت تالار با استفاده از مدل‏سازی آب زیرزمینی و سیستم‌های یکپارچه منابع آب [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 89-101]
 • خوش روش، ، مجتبی تاثیر میدان مغناطیسی و سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر دبی قطره‌چکان‌ها [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 180-192]
 • خوش روش، ، مجتبی شبیه سازی سری زمانی جریان در محل خروجی سد شهید رجایی با استفاده از مدل SWAT [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 66-80]

د

 • دارابی، حمید شناسایی مناطق همگن از نظر کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه‌ای؛ مطالعه موردی دشت قیر استان فارس [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 119-133]
 • دانش کار آراسته، پیمان تخمین آبدهی و همگن بندی حوضه های آبخیز فاقد آمار شمال غرب کشور با استفاده از منحنی رشد منطقه ای (استان های آذربایجان شرقی، آذریایجان غربی، اردبیل، ایلام وکردستان) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 45-56]
 • دانشور، فهیمه بررسی اثر کاربرد کودهای زیستی بر پتانسیل عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ (Cartahamus tinctorius L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 59-69]
 • داودی، لیلا بررسی اثر پوشش گیاهی ساحلی بر میرایی نیروی مخرب امواج منفرد ناشکنا در سواحل شیبدار [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 62-75]
 • داودی، لیلا کنترل پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش با دیواره روزنه‌دار [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 26-36]
 • داودیان دهکردی، علیرضا مقایسه چند روش درون یابی مکانی و انتخاب مناسب ترین روش برای پهنه بندی نیترات و فسفات در آب زیرزمینی شهرکرد [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 51-63]
 • داودیان دهکردی، علیرضا بررسی عددی سه بعدی تغییرات الگوی جریان در دو قوس متوالی همگرا و واگرا از یک رودخانه طبیعی با استفاده از مدل SSIIM.2 [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 66-81]
 • داوری، کامران بررسی روند تغییرات نوسانات سطح آب‌زیرزمینی‌ درحوضه آبریز نیشابور تحت شرایط اقلیمی مختلف [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 22-37]
 • داوری، کامران برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر سنجنده استر و مدل متریک [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 38-49]
 • داوری، کامران ارزیابی روش‌های تجربی برآورد تبخیر و تعرق واقعی سالانه در مقیاس بزرگ به کمک تبخیر و تعرق برآوردی از روش سبال در دشت نیشابور [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 44-54]
 • داوری، کامران برآورد تبخیر و تعرق واقعی مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای با استفاده از دو الگوریتم سبال و متریک [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 11-22]
 • داوری، کامران پیش‌بینی تغییرات بارش 20 سال آینده در استان کرمان با استفاده از مدل‌های ریز مقیاس کننده LARS-WG و گردش عمومی HadCM3 [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 43-58]
 • داوری، کامران ارزیابی عملکرد کلزا به‌صورت تابعی از ارتفاع آب آبیاری و شوری در منطقه مشهد [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 32-52]
 • داوری، کامران بررسی تغییرات دبی سیلاب شهری با دو روش روسازی متخلخل و ترانشه نفوذ، مطالعه موردی: منطقه 4 تهران [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 18-29]
 • داوری، کامران داوری تعیین مکان مناسب جهت جمعآوری رواناب باران در یک حوضه؛مطالعه موردی: حوضه آبخیز دوآبی کلات [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 94-108]
 • داوری، کامران داوری تخمین خصوصیات رطوبتی خاک در مقیاس حوضه آبریز، به عنوان متغیرهای ورودی مدل‌سازی هیدرولوژیکی با استفاده از نقشه‌های کوچک مقیاس خاکشناسی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 49-65]
 • دربندی، صابره پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه با استفاده از مدل هیبرید موجک و شبکه عصبی؛ مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری ونیار در حوضه آبریز آجی چای [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 113-128]
 • دربندی، صابره تخمین تلفات انتقال دررودخانه زنگمار [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 95-108]
 • درزی نفت چالی، عبداله تحلیل مکانی و زمانی تغییرات آب مجازی گندم در استان سیستان و بلوچستان [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 81-94]
 • درزی نفت چالی، عبداله مقایسه عملکرد پوشش‌های معدنی و مصنوعی در زهکشی زیرزمینی اراضی شالیزاری [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 138-150]
 • درزی نفت چالی، عبداله عملکرد برنج تحت مدیریت‌های زهکشی سطحی و زیرزمینی و ارزیابی مدل آکواکراپ [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 150-163]
 • درزی نفت چالی، عبداله ارزیابی توسعه آب بندان ها برذخیره آب زیرزمینی و کاهش هزینه آبیاری برنج در استان مازندران [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 90-101]
 • درزی نفت چالی، عبداله بررسی اثر مدیریت آبیاری در شالیزارهای مجهز به زهکشی زیرزمینی بر ارتفاع بوته، تعداد پنجه و عملکرد دانه برنج [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 107-119]
 • درزی نفت چالی، عبداله پیش‌بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی تحت سناریوهای مختلف مدیریتی با استفاده از مدل MODFLOW [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 103-115]
 • درفشی، خه بات درفشی تأثیر جنس پشت بام و زمان استحصال بر کیفیت آب باران استحصال شده از سطوح آبگیر منازل مسکونی شهری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 198-213]
 • درویشی زیدآبادی، داوود بررسی و معرفی گونه های دارویی جهت کشت در دیم زارهای کم بازده منطقه کوه پنج بردسیر [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 153-166]
 • دسترنج، علی تعیین مناسبت‌ترین روش تجربی برآوردSDR با استفاده از مدل EPM و خصوصیات فیزیکی حوزه؛ مطالعه موردی حوزه آبخیزقورچای، استان گلستان [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 19-28]
 • دستورانی، محمد تقی بهینه‌سازی ضرایب معادله سنجه رسوب با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: ایستگاه‌های قزاقلی و باغ‌عباسی) [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 82-98]
 • دلبری، معصومه فرآیند آبشویی نمک‌ها در خاک‌های شور در طول ستون‌ای دست‌خورده خاک [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 54-65]
 • دلبری، معصومه تعیین تبخیر- تعرق و ضریب گیاهی زیتون در مراحل مختلف رشد با استفاده ازتکنیک دورسنجی و بیلان رطوبتی در طارم زنجان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 120-134]
 • دلبری، معصومه مقایسه روش‌های اصلاح شده خطی‌سازی تجمعی (CL) و خطی‌سازی مشتقی (DL) با الگوریتم اصلی آزمایش نفوذ بیرکن (BESTslope) برای تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 37-53]
 • دلبری، معصومه واسنجی داده های باران سری 3B43 ماهواره TRMM در استان هرمزگان [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 99-112]
 • دلیر حسن نیا، رضا مدل‌سازی قطر قطره‌های پخش شده از آبپاش‌های ضربه‌ای آبیاری بارانی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 125-137]
 • دلقندی، مهدی بررسی اثرات ریسک تغییر اقلیم برتبخیر و تعرق پتانسیل؛ مطالعه موردی شهرستان شاهرود [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 156-137]
 • دین پژوه، یعقوب بررسی تأثیر شیب خاک و شدت بارندگی بر انتقال محلول با استفاده از مطالعه آزمایشگاهی و مدل HYDRUS-2D [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 78-94]
 • دین‌پژوه، یعقوب دین‌پژوه مدل‌سازی دما و بارش تبریز با بکارگیری توابع مفصل [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 123-133]
 • ده، محمدرضا بررسی اثرات آبگیری موقت بستر تالاب هامون بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی هامون هیرمند) [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 45-55]
 • دهقان، هادی بررسی میزان جذب آب ریشه گیاه نخود در شرایط کم آبیاری با استفاده از مدل-های مختلف [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 125-138]
 • دهقان، هادی ارزیابی و اصلاح مدل‌های والیانتز برای برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع در شرایط کمبود داده [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 86-97]
 • دهقانی، امیراحمد تخمین ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی با استفاده از روش‌های داده-کاوی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 156-171]
 • دهقانی، رضا ارائه یک روش جدید در بهینه‌سازی اقتصادی سیستم انحراف سد با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 37-47]
 • دهقانی، رضا مقایسه و ارزیابی مدل‌های شبکه عصبی بیزین، برنامه‌ریزی بیان ژن، ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون خطی در تخمین بده جریان؛ مطالعه موردی حوضه صوفی چای [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 65-85]
 • دهقانی، رضا کاربرد مدل شبکه عصبی موجک در تخمین شاخص بارش استاندارد [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 81-96]
 • دهقانی، رضا ارزیابی و عملکرد مدل ماشین بردار پشتیبان در تخمین رسوبات معلق رودخانه ها [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 30-42]
 • دهقانی، مریم بررسی فرونشست دشت مهیار جنوبی با استفاده از روش تداخل سنجی راداری [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 47-57]
 • دهقانی، مریم ارزیابی توسعه آب بندان ها برذخیره آب زیرزمینی و کاهش هزینه آبیاری برنج در استان مازندران [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 90-101]
 • دهقانی، مریم ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی در اراضی ساحلی مازندران برای مصارف کشاورزی و کاربرد در سیستم‌ آبیاری قطره‌ای [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 97-109]
 • دهقانی، نوشین ارائه یک روش جدید در بهینه‌سازی اقتصادی سیستم انحراف سد با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 37-47]

ذ

 • ذاکری نیا، مهدی بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر جریان رودخانه با استفاده از مدل بارش-رواناب HBV-light: مطالعه موردی حوضه محمدآباد در استان گلستان [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 152-163]
 • ذاکری نیا، مهدی تخمین ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی با استفاده از روش‌های داده-کاوی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 156-171]
 • ذاکری‌نژاد، رضا ارزیابی شدت بیابان‌زایی با معیار آب زیرزمینی و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ مطالعه موردی زرین دشت فارس [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-10]
 • ذبیحی، ابوالفضل عملکرد برنج تحت مدیریت‌های زهکشی سطحی و زیرزمینی و ارزیابی مدل آکواکراپ [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 150-163]
 • ذهبیون، باقر ارزیابی عملکرد مدلSDSM در بررسی اثر تغییر اقلیم بر بارش و دما [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 108-120]
 • ذوالقدر، مسیح مدلسازی دو بعدی جریان اطراف سرریز های اضطراری دایک های کنترل سیلاب و روندیابی سیلاب خروجی از آن ها [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 56-75]
 • ذونعمت کرمانی، محمد پیش بینی دبی جریان در مقاطع مرکب، مقایسه روش‌های داده محور و تجربی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 24-38]

ر

 • ریاحی، حسین معرفی و کاربرد ماشین‌بردار پشتیبان حداقل مربعات در برآورد تبخیر-تعرق مرجع و تحلیل عدم قطعیت نتایج؛ مطالعه موردی شهر کرمان [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 67-79]
 • رادمنش، فریدون تخمین سطح ایستابی با استفاده از یک روش ترکیبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک در دشت رامهرمز [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 26-38]
 • رادمنش، فریدون تصحیح مدل سینتکس به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS جهت بررسی آسیب‌پذیری آبخوان؛ مطالعه موردی دشت اندیمشک [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 109-125]
 • رادمنش، فریدون استفاده ترکیبی از تبدیل موجک و مدل‌های هوشمند در شبیه‌سازی جریان رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه‌های کاکارضا و سراب صیدعلی) [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 1-17]
 • راستی، اسماعیل تاثیر کودهای ارگانیک و شیمیایی بر شاخص‌های عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت تنش خشکی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 69-80]
 • راستی، فاطمه ارزیابی برخی روش‌های زمین آمار در پهنه‌بندی شدت خشکسالی؛مطالعه موردی مناطق شمالغرب و مرکزی ایران [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 30-43]
 • راهداری، وحید بررسی و مقایسه کارایی چهار نمایه خشکسالی هواشناسی در مدیریت خطر خشکسالی‌های استان سیستان و بلوچستان [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 96-114]
 • رائینی سرجاز، محمود برآورد ضریب گیاهی و تبخیر – تعرق گندم رقم گاسکوژن در مشهد با استفاده از روش تراز انرژی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 58-68]
 • رجایی، مجید بررسی تعیین دور آبیاری بهینه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد در مناطق مهم تحت کشت کنجد در کشور با استفاده از تشت تبخیر کلاس A [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 206-220]
 • رحیمی، فرزانه مدیریت بهینه‌ی آب در شرایط خشکسالی؛ مطالعه موردی دشت سرخون، استان هرمزگان [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 103-117]
 • رحیمی، مریم ارزیابی تاثیرات اقدامات آبخیزداری با استفاده از برنامه WOCAT در حوزه آبخیز نسیم‌آباد، شمال غرب شیراز [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 37-46]
 • رحمانی، غلام حسین بررسی و معرفی گونه های دارویی جهت کشت در دیم زارهای کم بازده منطقه کوه پنج بردسیر [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 153-166]
 • رحیمیان، محمد حسن تحلیل فضایی نمایه خشکسالی اجمالی(RDI) در ایران مرکزی (مطالعه موردی : استان یزد) [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 160-176]
 • رحیمی بندرآبادی، سیما بررسی توزیع زمانی و مکانی خشکسالی هواشناسی در جنوب غرب کشور؛ مطالعه موردی حوضه کرخه [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 60-79]
 • رحیم پور، مجید برآورد دبی جریان در مدل سرریز-دریچه مستطیلی با انقباض همگن در حالت دریچه آزاد و مستغرق [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 66-77]
 • رحیم پور، مجید بررسی آزمایشگاهی اثر آستانه در کنترل آبشستگی اطراف پایه‌های پل در رسوبات چسبنده [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-15]
 • رحیم پور، مجید مدیریت کیفی آب مخزن سد بافت از طریق آبگیری انتخابی از محل خروجی های سد با استفاده از مدل CE-QUAL-W2 [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 237-251]
 • رحمتی، ابوذر مطالعه آزمایشگاهی پروفیل سرعت در طول پرش هیدرولیکی بر روی بستر با زبری‌های مثلثی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 117-128]
 • رحمتی، سیده هدی تخمین آبدهی و همگن بندی حوضه های آبخیز فاقد آمار شمال غرب کشور با استفاده از منحنی رشد منطقه ای (استان های آذربایجان شرقی، آذریایجان غربی، اردبیل، ایلام وکردستان) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 45-56]
 • رحمتی، محمد ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی در دشت کرمانشاه [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 1-16]
 • رحمتی پور، علی برنامه‌ریزی، تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه پایدار منابع آب دشت سنقر با استفاده از مدل تحلیلی SWOT و ماتریس QSPM [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 72-83]
 • رحیم‌زاده کیوی، زهرا شبیه سازی و پیش بینی غلظت نیترات در آب زیرزمینی؛ مطالعه موردی خراسان جنوبی-آبخوان بیرجند [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 114-127]
 • رحیمی نژاد، زهرا اصلاح و ساماندهی رودخانه خبر بافت با استفاده از مدل HEC-RAS [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 17-29]
 • ریخته گر غیاثی، امیر مقایسه و ارزیابی مدل‌های شبکه عصبی بیزین، برنامه‌ریزی بیان ژن، ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون خطی در تخمین بده جریان؛ مطالعه موردی حوضه صوفی چای [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 65-85]
 • رخشنده رو، مجید بررسی اثر تنش آبی با استفاده از شاخص های دمای برگ و رطوبت خاک بر [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 97-111]
 • رزاقیان، هادی برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه معرف کسیلیان با استفاده از روش ژئومرفولوژی مبتنی بر مدل MPSIAC در محیط GIS [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 49-57]
 • رزاقیان، هادی بررسی رسوبدهی رودخانه‌های منتهی به خلیج‌فارس و دریای عمان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 15-25]
 • رزاقیان، هادی ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر رواناب حوزه آبخیز بابلرود با استفاده از مدل IHACRES [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 159-172]
 • رزندی، یوسف پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از الگوریتم حداکثر آنتروپی و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: دشت همدان- بهار) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 111-124]
 • رستم ابادی، معصومه تغییرات فاصله خط تقسیم جریان از دیواره خارجی قوس با تغییر پارامترهای آبگیر و آبراهه اصلی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 32-45]
 • رستمی ریگچشمه، کیقباد تعیین سطح مورد نیاز استحصال آب باران برای آبیاری تکمیلی گندم و جو ؛ مطالعه موردی استان مازندران-ریگ چشمه [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 54-64]
 • رسولی، اکبر بررسی انتشارپذیری نیترات در خاک ماسه‌ای و شبیه‌سازی آن با هایدروس دوبعدی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 12-24]
 • رشیدی، ناصر اثرات متقابل نیتروژن و آب آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب و نیتروژن در گوجه‌فرنگی در استان بوشهر [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 168-181]
 • رشید سرخ آبادی، مهدیه تحلیل مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت زاوه برای استفاده درشرب با تلفیق سامانه اطلاعات جغرافیایی و فرآیند سلسله مراتبی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 96-109]
 • رضائی، عباس ارزش‌گذاری آب‌های زیرزمینی با رویکرد کیفیت؛ مطالعه موردی انار کاران شهرستان میبد [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 11-18]
 • رضائی، محسن مسائل ژئوتکنیکی خاک‌های مسأله‌دار جهت احداث کانال‌های آبیاری بر روی آن‌ها [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-10]
 • رضائی آباجلو، الناز ارزیابی توابع انتقالی در برآورد رطوبت اشباع خاک‌های آهکی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 71-82]
 • رضائی استخروئیه، عباس تاثیرکم‌آبیاری و خشکی موضعی ریشه بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه ذرت [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 67-76]
 • رضوانی، سید معین الدین بررسی و ارزیابی سیستم‌های آبیاری بارانی در برخی مزارع استان‌های اصفهان و همدان [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضیئی، طیب بررسی توزیع زمانی و مکانی خشکسالی هواشناسی در جنوب غرب کشور؛ مطالعه موردی حوضه کرخه [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 60-79]
 • رفیعی، حامد بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر آلودگی آب در ایران [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 58-66]
 • رمزی، راضیه پتانسیل‌یابی آبیاری بارانی با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی در استان خراسان جنوبی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-11]
 • رمضانی، یوسف مدل‌سازی دبی جریان رودخانه با استفاده از مدل‌های چندمتغیره تلفیقی سری زمانی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 47-63]
 • رئیسیان، روان بخش بررسی میزان و تغییرات زمانی انباشت و عمق آب معادل برف درحوزه کارون شمالی؛ مطالعة موردی گردنه چری [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 90-101]

ز

 • زایری، محمدرضا بررسی عددی تأثیر صفحه متخلخل در کنترل جریان غلیظ [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 18-29]
 • زایری بغلانی نژاد، امیر حل عددی مساله نشت متلاطم با استفاده از الگوریتم جدید DSC [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 36-43]
 • زارع، محمد مقایسه تاثیر پارامترهای هم‌وزن و پارامترهای وزن‌دار شده به روش تئوری آشفتگی در نتایج شاخص کیفیت آب(مطالعه موردی: دشت فسا) [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 196-211]
 • زارعی، حیدر تخمین سطح ایستابی با استفاده از یک روش ترکیبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک در دشت رامهرمز [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 26-38]
 • زارعی، حیدر تصحیح مدل سینتکس به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS جهت بررسی آسیب‌پذیری آبخوان؛ مطالعه موردی دشت اندیمشک [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 109-125]
 • زارعی، حیدر پیش‌بینی بارش ماهانه با مدل ترکیبی شبکه ‌عصبی مصنوعی-موجک و مقایسه با مدل شبکه‌ عصبی ‌مصنوعی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 18-33]
 • زارعی، حیدر ارزیابی مدل‌های ژنتیکی جهت مدل‌سازی جریان رودخانه [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 1-17]
 • زارعی، رضا به کارگیری الگوریتم علف‌های هرز مهاجم (IWO) و الگوریتم ژنتیک (GA) در بهینه‌سازی بهره‌برداری تلفیقی از سد طازران [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 113-124]
 • زارعی، عبدالرسول تحلیل شدت- مدت- فراوانی خشکسالی و روند تغییر بارش در شیراز [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 59-74]
 • زارعی، عبدالرسول طبقه بندی میزان تبخیر و تعرق پتانسیل با استفاده از شبکه های عصبی خودسازمانده (Self Organizing Map) [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 128-137]
 • زارعی، عبدالرسول ارزیابی شاخص‌های اقلیمی و روند کلی تغییرات اقلیم؛ مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک شیراز. [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 138-150]
 • زارعی، عبدالرسول بررسی کیفیت آب زیر‌زمینی با استفاده روش میانگین وزنی مرتب شده (OWA) و ;GISمطالعه موردی جنوب استان فارس [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 130-142]
 • زارعی، عبدالرسول بررسی تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت فسا- فارس( سال های 1387 الی 1392 ) [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 103-11]
 • زارعی، عبدالرسول پیش بینی و بررسی متوسط دمای ماهانه با استفاده ازمدل‌های سری زمانی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 142-151]
 • زارعی، عبدالرسول پایش و پیش بینی وضعیت خشکسالی در استان فارس با استفاده از شاخص RDI و مدل ریاضی زنجیره مارکوف [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 153-165]
 • زارعی، فرزانه شبیه‌سازی عملکرد گندم تحت مدیریت‌های مختلف آبیاری توسط مدل CropSyst در منطقه زرقان فارس [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 165-175]
 • زارعی، مجتبی بررسی اثر پوشش گیاهی ساحلی بر میرایی نیروی مخرب امواج منفرد ناشکنا در سواحل شیبدار [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 62-75]
 • زارعی، مهدی ارزیابی روش‌های برآورد تبخیر- تعرق پتانسیل در استان مازندران [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 12-21]
 • زارع ایبانه، حمید بررسی تأثیر باد بر توزیع مکانی برف‌انباشت در یکی از زیرحوضه‌های کارون (مطالعه موردی: زیرحوضه صمصامی) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 31-44]
 • زارع ابیانه، حمید تحلیل روند تغییرات سالانه و فصلی دما، بارش و خشکسالی‌های استان همدان [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 47-58]
 • زارع ابیانه، حمید آشکارسازی تغییر اقلیم در غرب ایران با توجه به تغییرات دما [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 10-25]
 • زارع ابیانه، حمید بررسی تاثیر دو عمق نصب قطره‌چکان با دبیهای یکسان بر توزیع رطوبت در سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی و شبیه‌سازی آن با مدل HYDRUS-2D [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 101-113]
 • زارع ابیانه، حمید تعیین روابط هدایت الکتریکی عصاره اشباع (ECe) با برخی پارامترهای شوری خاک در مقایسه با روش جدید تعیین ECe [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 81-93]
 • زارع ابیانه، حمید تدوین منحنی‌های فرمان بهره‌برداری مخزن دو سد بوکان و مهاباد با الگوریتم PSO [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 85-102]
 • زارع بیدکی، رفعت توزیع مکانی شدت خشک‌سالی هواشناسی در حوزه آبخیز کارون شمالی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 139-149]
 • زارع کاریزی، مهکامه مقایسه‌ی عدم قطعیت برآورد چندک‌های سیلاب در تحلیل فراوانی منطقه‌ای با استفاده از روش سیلاب نمایه دالریمپل و گشتاورهای خطی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 78-91]
 • زارع مهرجردی، محمدرضا اولویت بندی تخصیص منابع آب سد جیرفت تحت رویکرد خشکسالی با کاربرد تکنیک شباهت به گزینه ایده آل فازی (FTOPSIS) [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 112-124]
 • زارع مهرجردی، محمد رضا تأثیر میزان صرفه جویی آب بر پایداری آب در بخش کشاورزی؛ مطالعه موردی شهرستان خاتم [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 114-127]
 • زره پوش شیرازی، هادی مطالعه عددی تأثیر شعاع انحنا بر الگوی جریان پیرامون آبشکن سرسپری مستغرق [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 145-156]
 • زلفی باوریانی، مختار اثرات متقابل نیتروژن و آب آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب و نیتروژن در گوجه‌فرنگی در استان بوشهر [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 168-181]
 • زمانی، سعید بررسی جریان خروجی روزنه‎ها با قطر و پوشش‎های متفاوت در سیستم آبیاری زیرسطحی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 14-22]
 • زمانی، غلامحسین تیشه قانون به ریشه آب: تحلیلی پژوهشی بر قانون «تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری» [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 126-144]
 • زمانی احمدمحمودی، رضا تخمین سطح ایستابی با استفاده از یک روش ترکیبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک در دشت رامهرمز [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 26-38]
 • زمانی احمد محمودی، رسول توزیع مکانی شدت خشک‌سالی هواشناسی در حوزه آبخیز کارون شمالی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 139-149]
 • زمانیان، محمد پیش‌پردازش پارامترهای ورودی به شبکه‌ی عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی با استفاده از رگرسیون گام به گام و گاماتست به‌منظور تخمین تبخیر [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 63-76]
 • زمانیان، محمد برآورد رسوب‌دهی سالانه رودخانه‌ها با استفاده از روش"نسبت‌ها [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 35-46]
 • زمانیان، محمد مقایسه خصوصیات کیفی آب و رسوبات شیمیایی عامل انسداد قطره‌چکان‌ها در سامانه‌های آبیاری قطره‌ای کشور [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 64-75]
 • زمردیان، سید محمد علی مدلسازی دو بعدی جریان اطراف سرریز های اضطراری دایک های کنترل سیلاب و روندیابی سیلاب خروجی از آن ها [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 56-75]
 • زمردیان، محمد علی شبیه‌سازی هیدرولوژیکی حوضه فیروزآباد با استفاده از مدل SWAT [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 38-48]
 • زمردیان، محمد علی بررسی آزمایشگاهی فرسایش پذیری خاک‌های چسبنده متراکم شده در خاکریزها [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 108-116]
 • زمردیان، محمد علی بررسی آزمایشگاهی نقش رسوبات غیرچسبنده و مخلوط رسوبات در جریان بر ضخامت بهینه‌ سد تأخیری پاره‌سنگی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 46-58]
 • زین الدینی، علی تأثیر کیفیت آب آبیاری بر خصوصیات خاک و عملکردپسته در دشت رباط شهربابک [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 36-45]
 • زینال زاده، کامران ارزیابی توابع انتقالی در برآورد رطوبت اشباع خاک‌های آهکی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 71-82]
 • زینلی، محمد جواد به کارگیری الگوریتم کرم شبتاب در بهینه‌سازی بهره‌برداری از سد درودزن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 33-45]
 • زینلی، محمد جواد مقایسه الگوریتم ازدحام ذرات و ژنتیک در بهینه‌سازی ضرایب معادله منحنی سنجه رسوب در برآورد دبی رسوب معلق رودخانه سیستان؛ مطالعه موردی ایستگاه کهک [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 76-89]
 • زینلی، محمد جواد تخمین پارامترهای بهینه مدل روندیابی غیرخطی ماسکینگام با استفاده از الگوریتم مورچگان پیوسته [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 94-106]
 • زهتابیان، غلامرضا ارزیابی روش هیبرید جهت تحلیل منطقه ای جریان کمینه در استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-9]

س

 • سالاری، امیر تاثیر شوری آب آبیاری بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت سیستم آبیاری قطره‌ای نواری (T-Tape) [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 102-113]
 • سالاری، امیر ارزیابی شاخص‌های اقلیمی و روند کلی تغییرات اقلیم؛ مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک شیراز. [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 138-150]
 • سالاری، امیر بررسی تأثیر رسانه، فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فرهنگ مصرف بهینه آب [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 149-165]
 • سالاری، سمیرا تحلیل مکانی و زمانی تغییرات آب مجازی گندم در استان سیستان و بلوچستان [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 81-94]
 • سالارجزی، میثم تعیین مناطق سیل خیز حوضه آبریز قرنقو با استفاده از مدل هیدرولوژیکی مادکلارک و GIS [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 65-80]
 • سالارجزیی، میثم برآورد هیدروگراف رواناب در حوضه فاقد آمار بدون استفاده از داده های پوشش خاک و کاربری اراضی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 46-61]
 • سالاری جزی، میثم بررسی و ارزیابی تغییرات مکانی متغیر‌های کیفی آب زیرزمینی جنوب دشت قروه و دهگلان با استفاده از روش‌های زمین آمار [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 167-182]
 • سالمی، حمید رضا بررسی و ارزیابی سیستم‌های آبیاری بارانی در برخی مزارع استان‌های اصفهان و همدان [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساوری، هاجر بررسی آزمایشگاهی روش‌های مختلف طراحی مدول تیغه‌ای [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 1-13]
 • سبزی پرور، علی اکبر آشکارسازی تغییر اقلیم در غرب ایران با توجه به تغییرات دما [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 10-25]
 • سپاسخواه، علیرضا ارزیابی سه مدل فراکتالی برای تعیین منحنی مشخصه آب خاک [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 28-45]
 • سپهوند، علیرضا بررسی تطابقی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوزه سراب صیدعلی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 1-11]
 • سپهوند، علیرضا اهمیت مهندسی ارزش در پروژه‌‌های تجهیز و نوسازی اراضی شالی‌زاری؛ مطالعه موردی شهرستان آمل، استان مازندران [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 1-10]
 • ستاری، محمدتقی پیش‌بینی مقادیر حداکثر بارش روزانه با استفاده از سیستم‌های هوشمند و مقایسه آن با مدل درختی M5؛ مطالعه موردی ایستگاه‌های اهر و جلفا [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 83-98]
 • ستاری، محمدتقی مدل‌سازی تلفات تبخیر از مخزن سد علویان با استفاده از مدل درختی M5 و مقایسه آن با روش‌های تجربی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 107-121]
 • ستاری، محمد تقی پیش بینی کیفیت آب‌های سطحی با استفاده از روش درخت تصمیم [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 76-88]
 • سجادی، مهری تأثیر کیفیت آب آبیاری بر خصوصیات خاک و عملکردپسته در دشت رباط شهربابک [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 36-45]
 • سیدان، سید محسن برآورد مبادله آب مجازی محصولات عمده زراعی (مطالعه موردی استان همدان) [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 102-111]
 • سیدان، سید محسن بررسی بهره وری آب آبیاری و تحلیل اقتصادی تولید محصول یونجه در سامانه-های آبیاری بارانی و سطحی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 135-148]
 • سیدیان، مرتضی استفاده از روشهای نوین در تعیین پارامترهای موثر بر آبشستگی پایه پل [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 1-16]
 • سیدیان، مرتضی بررسی انتشارپذیری نیترات در خاک ماسه‌ای و شبیه‌سازی آن با هایدروس دوبعدی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 12-24]
 • سیدیان، مرتضی مکان‌یابی برداشت مصالح رودخانه‌ای با استفاده از مدل HEC-RAS (مطالعه موردی: رودخانه قورچای استان گلستان) [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 76-88]
 • سربازی، محبوبه کاربرد سنجش از دور در تعیین تغییرات مورفولوژی رودخانه کشف‌رود [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 150-165]
 • سردارشهرکی، علی کاربرد الگوریتم فرا ابتکاری رقابت استعماری (ICA) در تخصیص بهینه ی آب مخزن سد گلستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • سردارشهرکی، علی بررسی اثر تغییرات اقلیمی بر مصرف آب کشاورزی و ذخایر منابع آب ایران [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 108-120]
 • سردار شهرکی، علی تخصیص بهینه منابع آب چاه‌نیمه سیستان با تأکید بر سناریوی تثبیت ریزگردها: کاربرد الگوریتم ژنتیک* [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 116-131]
 • سرمدیان، فریدون برآورد رطوبت خاک در ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی با استفاده از شبکه‌عصبی-مصنوعی و رگرسیون چند ‌متغیره [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 42-52]
 • سروریان، جواد ارزیابی روش‌های تحلیل شبکه توزیع آب با در نظر گرفتن تقاضای وابسته به فشار (ناحیه یک آب شهر ایلام) [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 1-11]
 • سعادت فر، امیر کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در انتخاب مناسب ترین توزیع فراونی برای پیش بینی دبی حداکثر لحظه ای سیلاب [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 46-59]
 • سعیدی، الهام بررسی عددی تاثیر ارتفاع و محل تیغه بر رسوب گذاری در حوضچه ته نشینی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 52-67]
 • سعیدی گراغانی، حمیدرضا آنالیز و روندیابی پارامترهای کیفیت شیمیایی آب؛ مطالعه موردی رودخانه چم‌انجیر خرم آباد [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 95-105]
 • سعید موسوی، سید محمد تعیین مدل تولید اقلیمی عملکرد گندم دیم شمال استان خوزستان [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 125-138]
 • سیفی، اکرم معرفی و کاربرد ماشین‌بردار پشتیبان حداقل مربعات در برآورد تبخیر-تعرق مرجع و تحلیل عدم قطعیت نتایج؛ مطالعه موردی شهر کرمان [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 67-79]
 • سیفی‌زاده، مینا تغییرات مورفولوژی رودخانه پلرود در پایین‌دست سد، قبل و بعد از احداث سد در مقیاس کوتاه‌مدت [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 59-70]
 • سکوت، مسعود اندازه گیری و شبیه سازی کلر در مخزن سد درودزن با استفاده از مدل HEC-5Q [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 20-30]
 • سلطانی گردفرامرزی، سمیه ارزیابی روش‌های زمین‌آمار در پهنه‌بندی شدت خشک‌سالی استان آذربایجان غربی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 151-165]
 • سلگی، اباذر پیش‌بینی بارش ماهانه با مدل ترکیبی شبکه ‌عصبی مصنوعی-موجک و مقایسه با مدل شبکه‌ عصبی ‌مصنوعی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 18-33]
 • سلگی، اباذر استفاده ترکیبی از تبدیل موجک و مدل‌های هوشمند در شبیه‌سازی جریان رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه‌های کاکارضا و سراب صیدعلی) [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 1-17]
 • سلگی، اباذر ارزیابی مدل‌های ژنتیکی جهت مدل‌سازی جریان رودخانه [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 1-17]
 • سلگی، عیسی پهنه بندی برخی پارامترهای کیفی آب شرب با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر ملایر) [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 177-190]
 • سلیمانی، کریم کاربرد تحلیل عاملی در تعیین متغیرهای تاثیرگذار خشکسالی‌های هیدرولوژیک و بررسی ارتباط آن‌ها؛ مطالعه حوزه‌های آبخیز استان لرستان [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 24-35]
 • سلیمانی، کریم مقایسه عملکرد دو فرمول برآورد بار رسوب معلق با مقادیر اندازه‌گیری شده و اجرای روش تحلیل مسیر در رودخانه ارمند [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 53-64]
 • سلیمانی، کریم مقایسه برخی روش‌های تعیین الگوی توزیع زمانی بارش جهت برآورد سیلاب‌های شهری؛ مطالعه موردی بابلسر [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 102-112]
 • سلیمانی، کریم بررسی میزان کارایی مدل SDSM در شبیه‌سازی شاخص‌های دمایی در مناطق خشک و نیمه‌خشک [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 1-17]
 • سلیمانی، کریم تعیین و ارزیابی تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از داده‏های سنجش از دور؛ مطالعه موردی حوزه آبخیز تمر، گلستان [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 89-102]
 • سلیمانی، کریم شبیه‌سازی رگبار- آب‌گرفتگی مبتنی بر سامانه اطلاعات جغرافیایی در حوضه شهری دامغان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 26-39]
 • سلیمانی، کریم امکان سنجی کاهش شوری آب توسط جاذب های زیستی پوسته برنج و صدف [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 93-106]
 • سلیمانی ساردو، مجتبی سلیمانی ساردو آنالیز و روندیابی پارامترهای کیفیت شیمیایی آب؛ مطالعه موردی رودخانه چم‌انجیر خرم آباد [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 95-105]
 • سلیمانی مطلق، مهدی بررسی خشکسالی آب‌زیرزمینی با استفاده از شاخص‌های SWI و GRIدر آبخوان محدوده مطالعاتی مرودشت خرامه استان فارس [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 105-118]
 • سمیع زاده، حبیب‌ا... تأثیر ‌کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب رقم T.215 سویا [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 24-34]
 • سور، انور تعیین مناسبت‌ترین روش تجربی برآوردSDR با استفاده از مدل EPM و خصوصیات فیزیکی حوزه؛ مطالعه موردی حوزه آبخیزقورچای، استان گلستان [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 19-28]

ش

 • شایان نژاد، محمد تاثیر کم آبیاری بر روی خواص کمی گندم و تعیین عمق آب مصرفی بهینه آن در شهرکرد [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 24-36]
 • شایان‌نژاد، محمد مدل‌سازی زهکشی خشک برای بررسی حرکت آب و املاح در یک خاک لوم تحت کشت جو [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 166-179]
 • شارونی زاده، شکوفه ارزیابی روش‌های تحلیل شبکه توزیع آب با در نظر گرفتن تقاضای وابسته به فشار (ناحیه یک آب شهر ایلام) [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 1-11]
 • شاکر هاشمی، سید تعیین میزان آبشستگی و مولفههای سه بعدی سرعت پیرامون آبشکن سرسپری در کانال قوسی با روش عددی و دادههای آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 109-124]
 • شامحمدی، شایان بررسی تاثیر انتقال آب در تخصیص منابع آب سد چغاخور با استفاده از رویکرد پویایی سیستم [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 65-79]
 • شاه حیدری، حسین بررسی تاثیر دبی، شیب سرریز و مشخصات پله‌ها در سرریز اوجی-پلکانی بر روی استهلاک انرژی با استفاده از مدلهای عددی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 23-34]
 • شاهدی، کاکا ارزیابی روش‌های برآورد تبخیر- تعرق پتانسیل در استان مازندران [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 12-21]
 • شاهدی، کاکا بررسی نقش عملیات مکانیکی آبخیزداری در کنترل رواناب حوضه آبخیز زاینده‌رود؛ مطالعه موردی در حوضه آبخیز حیدری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 11-23]
 • شاهدی، کاکا شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب در حوزه‌های با آمار کم با استفاده از مدل wms (مطالعه موردی؛ حوزه آبخیز چالوس) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 12-25]
 • شاهدی، کاکا ارزش‌گذاری آب‌های زیرزمینی با رویکرد کیفیت؛ مطالعه موردی انار کاران شهرستان میبد [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 11-18]
 • شاهدی، کاکا مقایسه برخی روش‌های تعیین الگوی توزیع زمانی بارش جهت برآورد سیلاب‌های شهری؛ مطالعه موردی بابلسر [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 102-112]
 • شاهدی، کاکا تعیین و ارزیابی تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از داده‏های سنجش از دور؛ مطالعه موردی حوزه آبخیز تمر، گلستان [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 89-102]
 • شاهدی، کاکا ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر رواناب حوزه آبخیز بابلرود با استفاده از مدل IHACRES [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 159-172]
 • شاهرخی، سیده حدیث کاربرد الگوریتم درختی M5 در برآورد رسوب معلق رودخانه‏ها [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 16-28]
 • شاهرخ نیا، محمدعلی بررسی اثر تنش آبی با استفاده از شاخص های دمای برگ و رطوبت خاک بر [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 97-111]
 • شاهرخ نیا، محمدعلی بررسی اثر مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد انگور یاقوتی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 108-121]
 • شاه کرمی، نازنین پیش‌بینی جریان ورودی به مخزن سد کمال صالح با استفاده از محاسبات نرم [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 48-61]
 • شاه کرمی، نازنین آشکارسازی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر روند کیفیت آب در حوضه سد کمال صالح [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 158-171]
 • شاهی نژاد، بابک ارزیابی و عملکرد مدل ماشین بردار پشتیبان در تخمین رسوبات معلق رودخانه ها [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 30-42]
 • شاهی نژاد، بابک بهینه سازی شبکه های آبیاری با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات توسعه یافته و برنامه ریزی خطی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 187-199]
 • شاهی نژاد، بابک بررسی عملکرد مدل ویپ در تحلیل انرژی برق‌آبی(مطالعه موردی: سد مخزنی سراب تلخ_ لرستان) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 148-165]
 • شاهنظری، علی مقایسه عملکرد پوشش‌های معدنی و مصنوعی در زهکشی زیرزمینی اراضی شالیزاری [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 138-150]
 • شاهنظری، علی مطالعه آزمایشگاهی و عددی تأثیر نانورس بر کاهش تلفات نشت آب از آببندان [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 62-75]
 • شاهنظری، علی بررسی اثر مدیریت آبیاری در شالیزارهای مجهز به زهکشی زیرزمینی بر ارتفاع بوته، تعداد پنجه و عملکرد دانه برنج [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 107-119]
 • شاهنظری، علی تعیین سطح مورد نیاز استحصال آب باران برای آبیاری تکمیلی گندم و جو ؛ مطالعه موردی استان مازندران-ریگ چشمه [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 54-64]
 • شاهنظری، علی بررسی توانایی حذف نیترات از محلول آبی به وسیله جاذب‌های گیاهی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 191-200]
 • شاهنظری، علی مقایسه نیاز آبی و ضریب گیاهی کشت‌های اول و دوم برنج رقم طارم هاشمی (منطقه خزر آباد) [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 159-167]
 • شاهوردی، کاظم به کارگیری الگوریتم علف‌های هرز مهاجم (IWO) و الگوریتم ژنتیک (GA) در بهینه‌سازی بهره‌برداری تلفیقی از سد طازران [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 113-124]
 • شیخ‌الاسلامی، مریم تخمین عمق آبشستگی در محل پایه‌های پل با استفاده ازمدل ریاضی FASTER [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 57-68]
 • شیرازی، پویا شبیه‌سازی واکنش گیاه پنبه به تنش خشکی و شوری با استفاده از مدل AquaCrop [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 166-179]
 • شیردلی، عظیم بررسی اثر سرعت باد بر عملکرد فنی سامانه‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در استان زنجان [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 97-107]
 • شریفی، محمدرضا بررسی تأثیر باد بر توزیع مکانی برف‌انباشت در یکی از زیرحوضه‌های کارون (مطالعه موردی: زیرحوضه صمصامی) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 31-44]
 • شریف آذری، سلمان ارزیابی تأثیر تغییرات اقلیم بر تخصیص آب کشاورزی در سطح حوضه قره سو با مدل WEAP [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 143-155]
 • شریفی پور، مجید تعیین شاخص تنش آبی گیاه (CWSI) سویا برای مدیریت آبیاری جهت حداکثر عملکرد و بهره‌وری آب [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 121-131]
 • شریفی یزدی، محمد بررسی و معرفی گونه های دارویی جهت کشت در دیم زارهای کم بازده منطقه کوه پنج بردسیر [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 153-166]
 • شرقی، سروش روندیابی و رده‌بندی عوامل موثر بر کاهش تراز آب زیرزمینی با بهره‌گیری از تبدیلات موجک متقابل و ارتباطی؛ مطالعه موردی آبخوان دشت سیلاخور [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 138-151]
 • شفاعی بجستان، محمود بررسی شرایط آستانه حرکت رسوبات غیر چسبنده در کانالهای روباز دارای شیب ملایم و مقطع مستطیلی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 13-22]
 • شفاعی بجستان، محمود تخمین عمق آبشستگی در محل پایه‌های پل با استفاده ازمدل ریاضی FASTER [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 57-68]
 • شفاعی بجستان، محمود طراحی قطر سنگ‌چین در اطراف تکیه‌گاه پل واقع در قوس رودخانه [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 35-45]
 • شفاعی بجستان، محمود بررسی آزمایشگاهی تاثیر آورد رسوب شاخه اصلی بر الگوی رسوب در محل تلاقی رودخانه‌ها [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 1-14]
 • شفاعی بجستان، محمود بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی تنش برشی بحرانی برای فرسایش سطحی بستر چسبنده [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 78-94]
 • شفاعی بجستان، محمود بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون تکیه‌گاه پل با حضور صفحه‌ی مستغرق متصل به آن [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 56-65]
 • شفائی، مریم پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه با استفاده از مدل هیبرید موجک و شبکه عصبی؛ مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری ونیار در حوضه آبریز آجی چای [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 113-128]
 • شفیعی، اردشیر بررسی و مقایسه خصوصیات خاکشناسی و ریخت ‌اقلیمی آبکندها، مطالعه‌‌ موردی: حوزه های آبخیز زهره و مارون [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 26-38]
 • شکرالهی، محمد حل عددی مساله نشت متلاطم با استفاده از الگوریتم جدید DSC [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 36-43]
 • شکریان، فاطمه امکان سنجی کاهش شوری آب توسط جاذب های زیستی پوسته برنج و صدف [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 93-106]
 • شکری کوچک، سعید برآورد تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از مدل‌های تجربی، مدل‌سازی آن با شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن‌ها با داده‌های لایسیمتری در ایستگاه کهریز ارومیه [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 13-25]
 • شکوهی، علیرضا مقایسه شاخص‌های RDI و SPI برای تحلیل خشکسالی در مقیاس ایستگاهی با تکیه بر خشکسالی کشاورزی (مطالعه موردی: قزوین و تاکستان) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 111-122]
 • شکوهی، علیرضا مدیریت غیر سازه‌ای سیلاب‌دشت‌ها با استفاده از پیش بینی خسارت کشاورزی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 83-94]
 • شکوهی، علیرضا ارزیابی روش‌های مختلف درون‌یابی داده‌های دمایی NCEP/NCARدر سطح حوضه‌های آبریز درجه 2 کشور ایران [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 17-31]
 • شمس، معصومه ارزیابی آسیب‌پذیری به آلودگی نیترات به آبخوان دشت الشتر با استفاده از مدل‌های دراستیک و سینتکس [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 50-64]
 • شمس قهفرخی، رضا بررسی عددی سه بعدی تغییرات الگوی جریان در دو قوس متوالی همگرا و واگرا از یک رودخانه طبیعی با استفاده از مدل SSIIM.2 [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 66-81]
 • شهابی، سجاد تحلیل فراوانی سیل با استفاد از تبدیل موجک‌ها (مطالعه‌ی موردی: رودخانه‌ی پلرود) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 77-88]
 • شهیدی، علی پتانسیل‌یابی آبیاری بارانی با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی در استان خراسان جنوبی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-11]
 • شهیدی، علی تحلیل مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت زاوه برای استفاده درشرب با تلفیق سامانه اطلاعات جغرافیایی و فرآیند سلسله مراتبی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 96-109]
 • شهریاری، قربان بررسی رسوبدهی رودخانه‌های منتهی به خلیج‌فارس و دریای عمان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 15-25]
 • شهرکی، جواد کاربرد تصمیم‌گیری چند معیاره تعاملی در تخصیص بهینه منابع آب؛مطالعه موردی شهرستان یزد [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 107-117]
 • شهرکی، جواد بررسی رابطه نااطمینانی نرخ ارز و صادرات آب مجازی در ایران [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 57-71]
 • شهرکی، جواد تخصیص بهینه منابع آب چاه‌نیمه سیستان با تأکید بر سناریوی تثبیت ریزگردها: کاربرد الگوریتم ژنتیک* [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 116-131]
 • شهرکی، جواد بررسی اثر تغییرات اقلیمی بر مصرف آب کشاورزی و ذخایر منابع آب ایران [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 108-120]
 • شهنازی، مهدی تعیین مناطق سیل خیز حوضه آبریز قرنقو با استفاده از مدل هیدرولوژیکی مادکلارک و GIS [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 65-80]
 • شهنی دارابی، مهرنوش استفاده ترکیبی از تبدیل موجک و مدل‌های هوشمند در شبیه‌سازی جریان رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه‌های کاکارضا و سراب صیدعلی) [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 1-17]
 • شهنی دارابی، مهرنوش ارزیابی مدل‌های ژنتیکی جهت مدل‌سازی جریان رودخانه [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 1-17]

ص

 • صابری، عارف ارزیابی روش‌های زمین‌آمار در پهنه‌بندی شدت خشک‌سالی استان آذربایجان غربی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 151-165]
 • صادقی، سیّدحمیدرضا تحلیل تغییرات زمانی و مکانی کیفیت اب در حوزه ابخیز کارون با استفاده از روش های آماری چند متغییره [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 34-48]
 • صادقی، سید هادی پهنه بندی کیفیت آب آبیاری و شهری با استفاده از GIS [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 128-137]
 • صادقی، سونیا بهره‌گیری از سامانه کنترل خودکار متمرکز به منظور بهبود عملکرد بهره‌برداری کانال اصلی تحت نوسانات شدید جریان ورودی؛ مطالعه موردی کانال اصلی شبکه رودشت [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 14-27]
 • صادقی، محمدهادی تیشه قانون به ریشه آب: تحلیلی پژوهشی بر قانون «تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری» [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 126-144]
 • صادق زاده، فردین بررسی توانایی حذف نیترات از محلول آبی به وسیله جاذب‌های گیاهی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 191-200]
 • صالح، ایرج بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر آلودگی آب در ایران [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 58-66]
 • صالحی، رضا بررسی فرونشست دشت مهیار جنوبی با استفاده از روش تداخل سنجی راداری [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 47-57]
 • صالحی هیکویی، مهدی بررسی اثر مدیریت آبیاری در شالیزارهای مجهز به زهکشی زیرزمینی بر ارتفاع بوته، تعداد پنجه و عملکرد دانه برنج [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 107-119]
 • صالونی، مریم اصلاح معادله جنسن- هیز برای تخمین تبخیر تعرق در استان فارس [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 94-103]
 • صانعی، مجتبی اثر زاویه آبگیری بر کنترل رسوب در دهانه آبگیر در قوسU شکل همراه با آبشکن و دیوار جداکننده [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 12-26]
 • صانعی، مجتبی بررسی آزمایشگاهی کاربرد آستانه، آبشکن و دیوارجداکننده در کنترل رسوب ورودی بستر به آبگیر جانبی 75 درجه در قوس U شکل [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 18-37]
 • صدائی، نازیلا مقایسه عملکرد دو فرمول برآورد بار رسوب معلق با مقادیر اندازه‌گیری شده و اجرای روش تحلیل مسیر در رودخانه ارمند [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 53-64]
 • صدقی، حسین بررسی و تحلیل منطقه‌ای سیلاب‌های جنوب ایران به روش همگن‌بندی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 31-42]
 • صفاری، مهری اثر پیش‌تیمارهای مختلف بذر بر ویژگی‌های مورفولوژیک، عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس رازیانه (Foeniculam vulgar Mill.) در شرایط تنش آب [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 14-29]
 • صفاری، مهری تاثیر کودهای ارگانیک و شیمیایی بر شاخص‌های عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت تنش خشکی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 69-80]
 • صفی خانی، فضل الله بررسی و معرفی گونه های دارویی جهت کشت در دیم زارهای کم بازده منطقه کوه پنج بردسیر [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 153-166]
 • صفری، احسان بررسی آزمایشگاهی اثر پرلیت، زئولیت و رزین بر کاهش نیترات و فسفات پساب برای استفاده در کشاورزی؛ مطالعه موردی پساب شهر محلات [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 112-126]
 • صفرپور، یاسر تعیین میزان آبشستگی و مولفههای سه بعدی سرعت پیرامون آبشکن سرسپری در کانال قوسی با روش عددی و دادههای آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 109-124]
 • صفری پور، ندا بررسی تأثیر عملکرد صفحات مستغرق پاد‌ساعتگرد بر کاهش آبشستگی پایه پل منفرد مستقر در قوس تند [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 19-28]
 • صفویان، میثم مسائل ژئوتکنیکی خاک‌های مسأله‌دار جهت احداث کانال‌های آبیاری بر روی آن‌ها [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-10]
 • صفوی گردینی، مریم واسنجی داده های باران سری 3B43 ماهواره TRMM در استان هرمزگان [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 99-112]
 • صفوی گردینی، مریم بررسی و ارزیابی تغییرات مکانی متغیر‌های کیفی آب زیرزمینی جنوب دشت قروه و دهگلان با استفاده از روش‌های زمین آمار [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 167-182]
 • صمدی بروجنی، حسین برآورد رسوب‌دهی سالانه رودخانه‌ها با استفاده از روش"نسبت‌ها [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 35-46]
 • صمدی بروجنی، حسین ارزیابی عملکرد شبکه‌های سد زاینده‌رود در دوره خشکسالی با استفاده از مدل WEAP [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 18-28]
 • صمدی بروجنی، حسین مطالعه آزمایشگاهی پروفیل سرعت در طول پرش هیدرولیکی بر روی بستر با زبری‌های مثلثی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 117-128]
 • صوفی، مجید بررسی و مقایسه خصوصیات خاکشناسی و ریخت ‌اقلیمی آبکندها، مطالعه‌‌ موردی: حوزه های آبخیز زهره و مارون [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 26-38]
 • صوفی، مجید ارزیابی تاثیرات اقدامات آبخیزداری با استفاده از برنامه WOCAT در حوزه آبخیز نسیم‌آباد، شمال غرب شیراز [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 37-46]

ض

 • ضیاءآبادی، مریم ارزش‌گذاری آب‌های زیرزمینی با رویکرد کیفیت؛ مطالعه موردی انار کاران شهرستان میبد [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 11-18]
 • ضیائی، علی نقی بررسی روند تغییرات نوسانات سطح آب‌زیرزمینی‌ درحوضه آبریز نیشابور تحت شرایط اقلیمی مختلف [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 22-37]
 • ضمیری، الهام آنالیز عددی مشخصه‌های جریان عبوری از سرریز استوانه‌ای با استفاده از مدل Flow3D [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 1-18]

ط

 • طیاری، امید اصلاح و ساماندهی رودخانه خبر بافت با استفاده از مدل HEC-RAS [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 17-29]
 • طایی سمیرمی، مجید بررسی خشکسالی آب‌زیرزمینی با استفاده از شاخص‌های SWI و GRIدر آبخوان محدوده مطالعاتی مرودشت خرامه استان فارس [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 105-118]
 • طالب‌زاده، مهدیه فرآیند آبشویی نمک‌ها در خاک‌های شور در طول ستون‌ای دست‌خورده خاک [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 54-65]
 • طاهری، میثم بررسی الگوی توزیع شوری و سدیم خاک تحت آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی در باغات زیتون [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 127-141]
 • طاهری، مهدی بررسی الگوی توزیع شوری و سدیم خاک تحت آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی در باغات زیتون [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 127-141]
 • طاهری، مهدی تعیین تبخیر- تعرق و ضریب گیاهی زیتون در مراحل مختلف رشد با استفاده ازتکنیک دورسنجی و بیلان رطوبتی در طارم زنجان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 120-134]
 • طاهری تیزرو، عبداله ارزیابی کارایی روش توابع متعامد تجربی نسبت به سیستم استنتاج فازی و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی جریان [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 29-37]
 • طاهری تیزرو، عبداله تعیین وضعیت تغذیه‌گرایی دریاچه سد اکباتان با استفاده از شاخص کارلسون [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 92-102]
 • طائی، سیاوش تعیین مناسبت‌ترین روش تجربی برآوردSDR با استفاده از مدل EPM و خصوصیات فیزیکی حوزه؛ مطالعه موردی حوزه آبخیزقورچای، استان گلستان [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 19-28]
 • طباطبایی، سید حسن مقایسه چند روش درون یابی مکانی و انتخاب مناسب ترین روش برای پهنه بندی نیترات و فسفات در آب زیرزمینی شهرکرد [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 51-63]
 • طبری، حسین بررسی تأثیر باد بر توزیع مکانی برف‌انباشت در یکی از زیرحوضه‌های کارون (مطالعه موردی: زیرحوضه صمصامی) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 31-44]
 • طبری، حسین تغییرات زمانی و مکانی بارش در ایران تحت تأثیر تغییراقلیم تا سال 2100 [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 152-165]
 • طهماسبی، طیبه شبیه‌سازی رواناب و رسوب با استفاده از مدل WetSpa [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 30-46]

ظ

 • ظریف معظم، ملیحه بررسی امکان استفاده از آب دریای خزر برای آبیاری دو گونه شبدر و یونجه [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 47-57]
 • ظهیری، جواد ارائه روابطی بر مبنای مدل درختی M5 جهت برآورد حداکثر دامنه نسبی امواج عمود بر جهت جریان [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 1-12]
 • ظهیری، جواد اربرد مدلهای ناپارامتریک CART و M5’ در محاسبه عمق آبشستگی اطراف پایههای پل [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 35-50]
 • ظهیری، جواد کاربرد الگوریتم درختی M5 در برآورد رسوب معلق رودخانه‏ها [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 16-28]
 • ظهیری، جواد مقایسه کارآیی مدل‌های درختی در محاسبه ضریب پراکندگی طولی آلاینده‌ها در آبراهه‌های مستقیم [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 96-110]
 • ظهیری، عبدالرضا نقش احداث سد مخزنی نرمآب بر کاهش پهنه سیل و خسارات وارده به اراضی پایین‌دست [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 24-36]

ع

 • عابدی کوپایی، جهانگیر مدل‌سازی زهکشی خشک برای بررسی حرکت آب و املاح در یک خاک لوم تحت کشت جو [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 166-179]
 • عالم، زینب کاربرد طوق در کاهش آبشستگی تکیه‌گاه مستطیلی پل در کانال مرکب [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 29-41]
 • عباسی، سعید بررسی تغییرات مورفولوژی بستر در کانال‌های دارای سری آبشکن‌های موازی با طول‌های نامساوی و جهت‌گیری‌های مختلف [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 38-48]
 • عباسی، علی اکبر تأثیر آستانه و صفحات مستغرق بر جریان حاوی رسوب ورودی به آبگیر جانبی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 104-116]
 • عباسی، علی اکبر مطالعه آزمایشگاهی تأثیر مشخصات هندسی آبشکن‌های نفوذپذیر مستقیم و Tشکل بر آبشستگی اطراف آن‌ها [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 95-107]
 • عباسی، فریبرز حرکت آب در سطح و زیر سطح خاک در آبیاری جویچه‌ای یک در میان و مقایسه آن با آبیاری معمولی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 1-13]
 • عباسی، فریبرز تاثیر آبشویی با شرایط مختلف بر کیفیت زه‌آب خروجی از ستون‌های خاک شور و آهکی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 78-89]
 • عباسی، ، محمد بررسی الگوی توزیع شوری و سدیم خاک تحت آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی در باغات زیتون [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 127-141]
 • عباس پلنگی، جمال اهمیت مهندسی ارزش در پروژه‌‌های تجهیز و نوسازی اراضی شالی‌زاری؛ مطالعه موردی شهرستان آمل، استان مازندران [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 1-10]
 • عباسپور، داریوش ارائه یک روش جدید در بهینه‌سازی اقتصادی سیستم انحراف سد با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 37-47]
 • عباسپور، کریم تعیین و ارزیابی تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از داده‏های سنجش از دور؛ مطالعه موردی حوزه آبخیز تمر، گلستان [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 89-102]
 • عباسقلی نایب زاد، مهدی پیش بینی کیفیت آب‌های سطحی با استفاده از روش درخت تصمیم [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 76-88]
 • عبدی، چنور بررسی توزیع نیترات در خاک آبیاری شده با فاضلاب تصفیه شده شهری تحت کشت گیاهان ذرت و گوجه‌فرنگی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 25-36]
 • عبدالحسینی، محمد برآورد هیدروگراف رواناب در حوضه فاقد آمار بدون استفاده از داده های پوشش خاک و کاربری اراضی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 46-61]
 • عبدالحسینی، محمد ارزیابی طراحی هیدرولوژیک سرریز سد با استفاده از دوره بازگشت‌های دو متغیره مبتنی بر توابع کاپولا (مطالعه موردی: سد گلستان ۲، استان گلستان) [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 78-93]
 • عبدالحسینی، محمد تحلیل فراوانی دو متغیره شدت و عمق بارندگی با استفاده از توابع مفصل (مطالعه موردی: حوزه آبخیز چهل‌چای، گرگانرود، استان گلستان) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 121-134]
 • عبدالهی، خدایار شبیه‌سازی رواناب و رسوب با استفاده از مدل WetSpa [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 30-46]
 • عبدالهی، خدایار مقایسه روش‌های برآورد آب‌پایه در ارتباط با شبیه‌سازی جریان کل در حوزه آبخیز بهشت‌آباد [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 81-92]
 • عبداله زاده، بهاره تدوین منحنی‌های فرمان بهره‌برداری مخزن دو سد بوکان و مهاباد با الگوریتم PSO [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 85-102]
 • عراقی نژاد، شهاب ارزیابی پایداری توسعه آب زیرزمینی در سفره چندلایه (مطالعه موردی: آبخوان استان گلستان) [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 132-145]
 • عربی، زهرا مدل‌سازی منحنی مشخصه رطوبتی برخی خاک‌های ایران با استفاده از توابع انتقالی شبه پارامتریک شبکه عصبی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 69-82]
 • عرب خدری، محمود آزمایشگاه شبیه‌ساز باران و فرسایش پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری معرفی ویژگی‌‌ها، قابلیت‌‌ها و کاربردها [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 1-11]
 • عسکری دهنو، صادق بررسی اثرات آبگیری موقت بستر تالاب هامون بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی هامون هیرمند) [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 45-55]
 • عسگری، ابراهیم تعیین سهم مشارکت مؤلفه‌های هیدروگراف در جریان رودخانه‌ای برخی از ایستگاه‌های هیدرومتری استان اردبیل [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 56-71]
 • عیسوند، حمیدرضا تعیین شاخص تنش آبی گیاه (CWSI) سویا برای مدیریت آبیاری جهت حداکثر عملکرد و بهره‌وری آب [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 121-131]
 • علی حوری، مجید بررسی امکان استفاده از آب‌های شور در آبیاری کُنار گونه رملیک بر مبنای تابع تولید شوری آب-عملکرد ماده خشک در مرحله رویشی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 224-236]
 • علیدادی ده کهنه، صابر ارزیابی مدل‌های ژنتیکی جهت مدل‌سازی جریان رودخانه [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 1-17]
 • علیزاده، امین بررسی ردپای اکولوژیک آب و شاخص‌های آب مجازی در محصولات پسته و خرما در استان کرمان [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 80-89]
 • علیزاده، امین تعیین مکان مناسب جهت جمعآوری رواناب باران در یک حوضه؛مطالعه موردی: حوضه آبخیز دوآبی کلات [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 94-108]
 • علیزاده، مهنوش بررسی تاثیر تنش آبی (کم آبیاری) بر عملکرد گیاهان دارویی؛ مطالعه موردی گیاه آویشن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 91-104]
 • علی میرزایی، زینب توزیع مکانی شدت خشک‌سالی هواشناسی در حوزه آبخیز کارون شمالی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 139-149]
 • عمادی، علیرضا تغییرات مورفولوژی رودخانه پلرود در پایین‌دست سد، قبل و بعد از احداث سد در مقیاس کوتاه‌مدت [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 59-70]
 • عمادی، علیرضا بررسی تاثیر تغییر شکل پلان و ابعاد دریچه بر عملکرد هیدرولیکی مدل‌های ترکیبی سرریز کنگره‌ای- دریچه [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 16-32]
 • عمادی، علیرضا مطالعه آزمایشگاهی و عددی تأثیر نانورس بر کاهش تلفات نشت آب از آببندان [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 62-75]
 • عمادی، علیرضا اولویت‌بندی مشکلات طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالی‌زاری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 29-46]
 • عمادی، علیرضا کارآیی روش‌های مختلف بهینه‌سازی در بهره‌برداری از مخزن سد هراز [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 184-196]
 • عمادی، علیرضا مدل‌سازی بارش- رواناب با سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی (ANFIS) و رگرسیون خطی چندمتغیره (MLR) [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 39-51]

غ

 • غالبی، سعید تعیین مناسبترین شرایط آبیاری نواری به‌منظور افزایش راندمان کاربرد آب با استفاده از مدل SRFR [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 200-210]
 • غریب زاده، امین تعیین روابط هدایت الکتریکی عصاره اشباع (ECe) با برخی پارامترهای شوری خاک در مقایسه با روش جدید تعیین ECe [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 81-93]
 • غزالی، محبوبه مطالعه آزمایشگاهی پروفیل سرعت در طول پرش هیدرولیکی بر روی بستر با زبری‌های مثلثی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 117-128]
 • غفوری، محمد متدولوژی پایش سد های زیر زمینی (مطالعه موردی پایش سد زیرزمینی راور کرمان) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 43-57]
 • غفوری، محمد بررسی ‌مصالح‌ سازه‌های‌ هیدرولیکی‌ با استفاده از تلفیق اطلاعات زمین‌شناسی ناحیه‌ای و ژئوتکنیک؛ مطالعه موردی: منطقه انرژی پارس جنوبی‌ [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 39-51]
 • غفوری، محمد بررسی وضعیت سنگ کف دشت کرمان با توجه به مدل حوضه رسوبی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 70-82]
 • غفوری، محمد بررسی فرونشست دشت مهیار جنوبی با استفاده از روش تداخل سنجی راداری [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 47-57]
 • غفوری، محمد بررسی پدیده نشست زمین و تأثیر آن بر روی گسیختگی لوله‌های جدار چاه‌های آب در محدوده شهر مشهد با استفاده از پهنه‌بندی تغییرات دانه‌بندی لایه‌های زمین [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 56-66]
 • غفوری، محمد بررسی فاکتور‌های مؤثر در اجرای سد‌های زیرزمینی مطالعه موردی: سد زیرزمینی میان رود راور در استان کرمان [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 67-82]
 • غفوری، محمد مسائل ژئوتکنیکی خاک‌های مسأله‌دار جهت احداث کانال‌های آبیاری بر روی آن‌ها [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-10]
 • غفوری، محمد بررسی اثرات بالا امدگی و پیش بینی نوسانات سطح آب زیر‌زمینی ناشی از توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر کرمان [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 140-157]
 • غلامی، محمد علی اولویت‌بندی مشکلات طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالی‌زاری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 29-46]
 • غلامی، محمد علی کارآیی روش‌های مختلف بهینه‌سازی در بهره‌برداری از مخزن سد هراز [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 184-196]
 • غلامی، محمد علی مدل‌سازی بارش- رواناب با سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی (ANFIS) و رگرسیون خطی چندمتغیره (MLR) [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 39-51]
 • غلامی، محمود تعیین پتانسیل پساب خروجی تصفیه‌خانه شهر یزد جهت استفاده در بخش کشاورزی بر اساس معیارهای جهانی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 175-190]
 • غلامحسین پور جعفری نژاد، ابوالفضل بررسی ردپای اکولوژیک آب و شاخص‌های آب مجازی در محصولات پسته و خرما در استان کرمان [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 80-89]
 • غلامعلی‌زاده آهنگر، احمد فرآیند آبشویی نمک‌ها در خاک‌های شور در طول ستون‌ای دست‌خورده خاک [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 54-65]

ف

 • فاتحی مرج، احمد ارزیابی آسیب پذیری خشکسالی کشاورزی در اقلیم‌های خشک و نیمه‌خشک به کمک GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)؛ مطالعه موردی شهرستان تفت یزد [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 107-117]
 • فاخری فرد، احمد تاثیر بافت خاک بر دقت روش انعکاس‌‌سنجی حوزه زمانی در برآورد رطوبت خاک [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 14-23]
 • فاخری فرد، احمد پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه با استفاده از مدل هیبرید موجک و شبکه عصبی؛ مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری ونیار در حوضه آبریز آجی چای [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 113-128]
 • فاخری فرد، احمد بررسی اثر کاربری اراضی بر پارامترهای مدل مفهومی نش [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 30-48]
 • فاریابی، محمد بررسی روند تکامل کیفی آب‌های سطحی حوزه آبریز رودخانه هلیل رود با استفاده از پارامترهای فیزیکوشیمیایی و تکنیک‌های آماری چند متغیره [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 185-200]
 • فاضل‌پور عقدائی، محمدرضا تحلیل کیفیت منابع آب زیرزمینی به منظور مدیریت بهینه منابع؛ مطالعه موردی حوزه آبخیز خوانسار هرات [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 97-106]
 • فاطمی، مهران تحلیل فضایی نمایه خشکسالی اجمالی(RDI) در ایران مرکزی (مطالعه موردی : استان یزد) [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 160-176]
 • فتاحی، روح اله پیش‌پردازش پارامترهای ورودی به شبکه‌ی عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی با استفاده از رگرسیون گام به گام و گاماتست به‌منظور تخمین تبخیر [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 63-76]
 • فتاحی، روح اله مقایسه خصوصیات کیفی آب و رسوبات شیمیایی عامل انسداد قطره‌چکان‌ها در سامانه‌های آبیاری قطره‌ای کشور [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 64-75]
 • فتاحی، روح اله بررسی جریان خروجی روزنه‎ها با قطر و پوشش‎های متفاوت در سیستم آبیاری زیرسطحی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 14-22]
 • فتاحی چغابگی، علی شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب در حوضه آبریز قره سو با استفاده از مدل WMS [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 89-98]
 • فتحی، احمد مدلسازی عددی افت انرژی در تندآب با موانع مکعبی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 24-34]
 • فتحی، احمد مدل‌سازی عددی جریان گذرا در شبکه آبرسانی ویسکوالاستیک [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 61-75]
 • فتحی تیلکو، زینب بررسی توزیع نیترات در خاک آبیاری شده با فاضلاب تصفیه شده شهری تحت کشت گیاهان ذرت و گوجه‌فرنگی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 25-36]
 • فتح‌زاده، علی ارزیابی روش‌های زمین آماری به منظور برآورد توزیع مکانی عمق برف درمناطق نیمه‌خشک؛ مطالعه موردی حوزه آبخیز سخوید [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 113-124]
 • فتحی مقدم، منوچهر بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی تنش برشی بحرانی برای فرسایش سطحی بستر چسبنده [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 78-94]
 • فتحی مقدم، منوچهر ارزیابی افت اصطکاک غیرماندگار در جریان گذرا [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 1-13]
 • فتحی مقدم، منوچهر بررسی اثر پوشش گیاهی ساحلی بر میرایی نیروی مخرب امواج منفرد ناشکنا در سواحل شیبدار [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 62-75]
 • فتحی مقدم، منوچهر مدلسازی عددی افت انرژی در تندآب با موانع مکعبی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 24-34]
 • فتحی مقدم، منوچهر کنترل پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش با دیواره روزنه‌دار [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 26-36]
 • فتحی مقدم، منوچهر مدل‌سازی عددی جریان گذرا در شبکه آبرسانی ویسکوالاستیک [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 61-75]
 • فتحی هفشجانی، الهام مقایسه چند روش درون یابی مکانی و انتخاب مناسب ترین روش برای پهنه بندی نیترات و فسفات در آب زیرزمینی شهرکرد [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 51-63]
 • فدائی کرمانی، احسان پیش‌بینی خطر وقوع جریان‌های گردابی در آبگیر قائم با استفاده از مدل k نزدیک‌ترین همسایگی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 92-100]
 • فدائی کرمانی، احسان کاربرد الگوریتم نزدیک ترین همسایگی در پیش بینی میزان آسیب پذیری سرریز سدها در اثر پدیده کاویتاسیون [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 15-25]
 • فراستی، معصومه بررسی توزیع نمک تحت دو منبع نقطه‌ای و حبابی آبیاری قطره‌ای [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 54-68]
 • فراستی، معصومه بررسی انتشارپذیری نیترات در خاک ماسه‌ای و شبیه‌سازی آن با هایدروس دوبعدی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 12-24]
 • فراستی، معصومه حذف کادمیم از محلول آبی توسط نانوساختار پوشال نیشکر [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 210-223]
 • فراستی، معصومه بررسی اثر دبی بر الگوی خیس‌شده تحت آبیاری قطره‌ای سطحی و شبیه‌سازی با مدل HYDRUS-2D [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 132-144]
 • فراستی، معصومه بررسی تأثیر غلظت جریان ورودی به ستون بستر ثابت بر روی حذف کادمیم توسط جاذب کنوکارپوس [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 182-194]
 • فراستی، معصومه بررسی کاربرد نانو ساختار برگ کنوکارپوس در حذف نیترات از محلول های آبی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 166-179]
 • فرخ زاده، بهنوش پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از الگوریتم حداکثر آنتروپی و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: دشت همدان- بهار) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 111-124]
 • فرید حسینی، علیرضا برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر سنجنده استر و مدل متریک [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 38-49]
 • فرید حسینی، علیرضا ارزیابی روش‌های تجربی برآورد تبخیر و تعرق واقعی سالانه در مقیاس بزرگ به کمک تبخیر و تعرق برآوردی از روش سبال در دشت نیشابور [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 44-54]
 • فرید حسینی، علیرضا برآورد تبخیر و تعرق واقعی مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای با استفاده از دو الگوریتم سبال و متریک [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 11-22]
 • فرید گیگلو، بهنام بررسی کیفیت شیمیایی آب و روند تغییرات پارامترهای کیفی در محل ایستگاه نوده رودخانه گرگان‌رود استان گلستان [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 80-91]
 • فرزی، سهیلا حذف کادمیم از محلول آبی توسط نانوساختار پوشال نیشکر [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 210-223]
 • فرزین، سعید تحلیل سه‌بعدی تأثیر تکیه‌گاه پل متصل به دیواره کانال بر پارامترهای هیدرولیکی جریان با استفاده از Flow-3D [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 16-31]
 • فرزین، سعید مطالعه عددی اثر اندرکنش پایه پل و تکیه‌گاه مستطیلی بر خصوصیات جریان [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 62-77]
 • فرزین، سعید آنالیز عددی مشخصه‌های جریان عبوری از سرریز استوانه‌ای با استفاده از مدل Flow3D [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 1-18]
 • فرزین، سعید مدل بهینه‌سازی کانال آبیاری با لحاظ شرایط سیلابی و عدم قطعیت [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 46-60]
 • فرزین، سعید بررسی عددی خصوصیات جریان در سرریز لبه تیز با مقطع افقی مثلثی با زاویه رأس در پایین‌دست [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 49-65]
 • فرزین، سعید بررسی ارتباط بین شاخص‌های نظریه آشوب در رفتارنگاری جریان رودخانه‌ای در مقیاس‌های زمانی کوتاه‌مدت [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 98-115]
 • فرمانی فرد، میلاد ارزیابی تأثیر آبیاری تکمیلی بر نیاز آبی گندم در حضور سطح ایستابی کم عمق [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 99-112]
 • فرهادی، بهنام بررسی تأثیر غلظت جریان ورودی به ستون بستر ثابت بر روی حذف کادمیم توسط جاذب کنوکارپوس [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 182-194]
 • فرهادی، حامد ارزیابی توانایی یک روش آموزش ماشین در تخمین حداکثر دبی سیلاب ناشی از شکست سد [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 1-13]
 • فرهادی، فروغ بررسی آزمایشگاهی تاثیر پره‌های مستغرق درکاهش آبشستگی اطراف تکیه‌گاه پل [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 1-15]
 • فرهادی بانسوله، بهمن حذف کادمیم از محلول آبی توسط نانوساختار پوشال نیشکر [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 210-223]
 • فرهمندفر، زینب کالیبراسیون مدل‌های بارش- رواناب به کمک الگوریتم‌های فراکاوشی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 60-71]
 • فرهودی، جواد مطالعة آزمایشگاهی مشخصات سه‌بعدی جریان بر روی کلاسترها [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 75-85]
 • فروغی، فرید به کارگیری الگوریتم کرم شبتاب در بهینه‌سازی بهره‌برداری از سد درودزن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 33-45]
 • فضل اولی، رامین تغییرات مورفولوژی رودخانه پلرود در پایین‌دست سد، قبل و بعد از احداث سد در مقیاس کوتاه‌مدت [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 59-70]
 • فضل اولی، رامین بررسی تاثیر تغییر شکل پلان و ابعاد دریچه بر عملکرد هیدرولیکی مدل‌های ترکیبی سرریز کنگره‌ای- دریچه [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 16-32]
 • فلاح شمسی، رشید ارزیابی شدت بیابان‌زایی با معیار آب زیرزمینی و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ مطالعه موردی زرین دشت فارس [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-10]
 • فولادفر، حسام بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی تنش برشی بحرانی برای فرسایش سطحی بستر چسبنده [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 78-94]
 • فولادمند، حمید رضا اصلاح معادله جنسن- هیز برای تخمین تبخیر تعرق در استان فارس [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 94-103]

ق

 • قادری، جمیل ارزیابی و واسنجی مدل WMS/HEC-HMS در حوضه آبریز سد مهاباد [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 70-80]
 • قادری، فرهاد استفاده ترکیبی از پارامترهای کیفی در آبخوان و آبریز دشت موسیان به منظور تشخیص تأثیرپذیری کیفی آبخوان از جریان‌های سطحی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 151-166]
 • قادری، کوروش واسنجی خودکار دریچه‌های آبگیر قطاعی مستغرق با استفاده از روش تکامل تصادفی جوامع(SCE)؛ مطالعه موردی سد تنظیمی گتوند [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 51-65]
 • قادری، کوروش تدوین سیاست‌های بهره‌برداری بهینه از سامانه مخازن در حوضه آبریز گرگان‌رود با استفاده از الگوریتم جستجوی گرگ (WSA) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 75-90]
 • قادری، کوروش مدیریت کیفی آب مخزن سد بافت از طریق آبگیری انتخابی از محل خروجی های سد با استفاده از مدل CE-QUAL-W2 [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 237-251]
 • قادری نسب گروهی، فرزانه مطالعه مهندسی بند تاریخی هلاکو در منطقه سیدی استان کرمان [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 197-212]
 • قاسمی، مهدی بررسی و تحلیل منطقه‌ای سیلاب‌های جنوب ایران به روش همگن‌بندی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 31-42]
 • قاسمیه، هدی پهنه بندی کیفیت آب آبیاری و شهری با استفاده از GIS [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 128-137]
 • قیامی شمامی، فرشته آشکارسازی تغییر اقلیم در غرب ایران با توجه به تغییرات دما [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 10-25]
 • قائمی بایگی، مریم برآورد ضریب گیاهی و تبخیر – تعرق گندم رقم گاسکوژن در مشهد با استفاده از روش تراز انرژی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 58-68]
 • قائینی حصاروئیه، مهناز پیش‌بینی خطر وقوع جریان‌های گردابی در آبگیر قائم با استفاده از مدل k نزدیک‌ترین همسایگی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 92-100]
 • قائینی حصاروئیه، مهناز کاربرد الگوریتم نزدیک ترین همسایگی در پیش بینی میزان آسیب پذیری سرریز سدها در اثر پدیده کاویتاسیون [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 15-25]
 • قبادیان، رسول شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب در حوضه آبریز قره سو با استفاده از مدل WMS [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 89-98]
 • قبادیان، رسول ارزیابی کارایی روش توابع متعامد تجربی نسبت به سیستم استنتاج فازی و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی جریان [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 29-37]
 • قبادیان، رسول بررسی اثر دبی بر الگوی خیس‌شده تحت آبیاری قطره‌ای سطحی و شبیه‌سازی با مدل HYDRUS-2D [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 132-144]
 • قدسی، حبیبه مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی اطراف پایه مرکب پل [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 35-47]
 • قدمی فیروزآبادی، علی شبیه‌سازی واکنش گیاه پنبه به تنش خشکی و شوری با استفاده از مدل AquaCrop [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 166-179]
 • قدمی فیروزآبادی، علی بررسی بازده، میزان انرژی مصرفی و کارایی مصرف آب در ایستگاه‌های پمپاژ برقی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-14]
 • قدمی فیروزآبادی، علی برآورد مبادله آب مجازی محصولات عمده زراعی (مطالعه موردی استان همدان) [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 102-111]
 • قدمی فیروزآبادی، علی تاثیر میدان مغناطیسی و سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر دبی قطره‌چکان‌ها [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 180-192]
 • قدمی فیروزآبادی، علی بررسی و ارزیابی سیستم‌های آبیاری بارانی در برخی مزارع استان‌های اصفهان و همدان [(مقالات آماده انتشار)]
 • قدمی فیروزابادی، علی بررسی بهره وری آب آبیاری و تحلیل اقتصادی تولید محصول یونجه در سامانه-های آبیاری بارانی و سطحی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 135-148]
 • قدوسی، حسام تعیین پارامترهای بیلان آب‌های سطحی حوضه آبریز آق‌چای با استفاده از مدل SWAT و بررسی عدم قطعیت آنها با کاربرد الگوریتم SUFI-2 [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 27-36]
 • قدوسی، حسام به کارگیری الگوریتم علف‌های هرز مهاجم (IWO) و الگوریتم ژنتیک (GA) در بهینه‌سازی بهره‌برداری تلفیقی از سد طازران [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 113-124]
 • قدوسی، حسام استفاده از سیفون در آبیاری و مقایسه آن با روش آبیاری سنتی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 193-207]
 • قربانی، بهزاد مطالعه آزمایشگاهی پروفیل سرعت در طول پرش هیدرولیکی بر روی بستر با زبری‌های مثلثی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 117-128]
 • قربانی، بهزاد بررسی، مقایسه و شبیه‌سازی رواناب در خاک‌های سبک و سنگین تحت شرایط آبیاری بارانی با ماشین‌تفنگی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 145-155]
 • قربانی، خلیل ارزیابی رهیافت ضریب گیاهی دوگانه مبتنی بر تکنیک‎های سنجش از دور در برآورد تفکیکی تبخیر-تعرق [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 134-149]
 • قربانی، خلیل برآورد هیدروگراف رواناب در حوضه فاقد آمار بدون استفاده از داده های پوشش خاک و کاربری اراضی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 46-61]
 • قربانی، محمدعلی پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه با استفاده از مدل هیبرید موجک و شبکه عصبی؛ مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری ونیار در حوضه آبریز آجی چای [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 113-128]
 • قربانی، محمد علی مقایسه و ارزیابی مدل‌های شبکه عصبی بیزین، برنامه‌ریزی بیان ژن، ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون خطی در تخمین بده جریان؛ مطالعه موردی حوضه صوفی چای [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 65-85]
 • قربانی، مریم بررسی اثر شوری آب در آبیاری سطحی برمیزان شاخص تنش آبی گیاه CWSI))در برنامه‌ریزی آبیاری ذرت تابستانه [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 54-65]
 • قربانپورلندی، داود بررسی رسوبدهی رودخانه‌های منتهی به خلیج‌فارس و دریای عمان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 15-25]
 • قرمزچشمه، باقر بررسی رسوبدهی رودخانه‌های منتهی به خلیج‌فارس و دریای عمان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 15-25]
 • قره گزلو، محمد اثر سرریز بر دبی دریچه، در مدل ترکیبی سرریز- دریچه استوانه‌ای [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 86-95]
 • قزلباش، زیبا تخمین ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی با استفاده از روش‌های داده-کاوی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 156-171]
 • قشقایی، مریم تعیین وضعیت تغذیه‌گرایی دریاچه سد اکباتان با استفاده از شاخص کارلسون [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 92-102]
 • قشلاقی، ندا پیش‌بینی تراز آب دریاچه ارومیه با استفاده از روش‌های سری زمانی، شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی- موجکی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 64-77]
 • قضاوی، رضا آنالیز و روندیابی پارامترهای کیفیت شیمیایی آب؛ مطالعه موردی رودخانه چم‌انجیر خرم آباد [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 95-105]
 • قمرنیا، هوشنگ ارزیابی کارایی روش توابع متعامد تجربی نسبت به سیستم استنتاج فازی و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی جریان [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 29-37]
 • قمرنیا، هوشنگ ارزیابی تأثیر آبیاری تکمیلی بر نیاز آبی گندم در حضور سطح ایستابی کم عمق [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 99-112]
 • قمشی، مهدی بررسی حالت تشدید و تشکیل امواج با حداکثر دامنه در برخورد جریان به موانع با استفاده از چهار قطر مختلف [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-12]
 • قمشی، مهدی کاربرد طوق در کاهش آبشستگی تکیه‌گاه مستطیلی پل در کانال مرکب [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 29-41]
 • قمشی، مهدی بررسی عددی تأثیر صفحه متخلخل در کنترل جریان غلیظ [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 18-29]
 • قهرمان، بیژن آنالیز روش‌های مختلف منحنی سنجه در برآورد رسوب ورودی به سدها (مطالعه موردی: سد دوستی) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 10-20]
 • قهرمان، بیژن مدل‌سازی منحنی مشخصه رطوبتی برخی خاک‌های ایران با استفاده از توابع انتقالی شبه پارامتریک شبکه عصبی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 69-82]
 • قهرمان، بیژن ارزیابی عملکرد کلزا به‌صورت تابعی از ارتفاع آب آبیاری و شوری در منطقه مشهد [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 32-52]
 • قهرمان، بیژن تخمین خصوصیات رطوبتی خاک در مقیاس حوضه آبریز، به عنوان متغیرهای ورودی مدل‌سازی هیدرولوژیکی با استفاده از نقشه‌های کوچک مقیاس خاکشناسی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 49-65]
 • قهرمان، بیژن برآورد برخی خصوصیات هیدرولیکی خاک با استفاده از توابع انتقالی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 45-63]
 • قهرمان، بیژن شبیه سازی زمانی و مکانی بارش در حوضه رود شور تحت تأثیر تغییر اقلیم [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 135-147]
 • قهرمانی، نوذر ارزیابی رهیافت ضریب گیاهی دوگانه مبتنی بر تکنیک‎های سنجش از دور در برآورد تفکیکی تبخیر-تعرق [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 134-149]
 • قورقی، جبارهادی کارآیی روش‌های مختلف تفکیک داده در افزایش دقّت و صحّت منحنی سنجه رسوب؛ مطالعه موردی بخشی از حوزه آبخیز سفید رود [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 97-111]

ک

 • کیاء، عیسی کارآیی روش‌های مختلف بهینه‌سازی در بهره‌برداری از مخزن سد هراز [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 184-196]
 • کیاء، عیسی مدل‌سازی بارش- رواناب با سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی (ANFIS) و رگرسیون خطی چندمتغیره (MLR) [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 39-51]
 • کاراندیش، فاطمه تحلیل مکانی و زمانی تغییرات آب مجازی گندم در استان سیستان و بلوچستان [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 81-94]
 • کاراندیش، فاطمه پیش‌بینی اثرات بلندمدت تغییراقلیم بر مولفه‌های اقلیمی در منطقه‌ی مرطوب [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 131-149]
 • کاراندیش، فاطمه تغییرات زمانی و مکانی بارش در ایران تحت تأثیر تغییراقلیم تا سال 2100 [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 152-165]
 • کاردان، نازیلا افزایش توان جریان در لوله‌های فشار قوی انتقال آب نیروگاه‌های برقآبی با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 1-15]
 • کاردان، نازیلا بررسی شکست سد خاکی شهرچای ارومیه ناشی از روگذری جریان و پهنه‌بندی سیلاب آن با استفاده از مدل دوبعدی CCHE2D [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-17]
 • کاردان مقدم، حمید شبیه سازی و پیش بینی غلظت نیترات در آب زیرزمینی؛ مطالعه موردی خراسان جنوبی-آبخوان بیرجند [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 114-127]
 • کاشفی پور، محمود بررسی تغییرات افت انرژی سرریز و طول پرش هیدرولیکی در اثر تلاقی خطوط جریان بر روی بدنه‌ی سرریز اوجی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 1-13]
 • کاشفی پور، محمود مدلسازی عددی جریان به کمک ضریب زبری دینامیک(مطالعه موردی:رودخانه کارون) [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 99-110]
 • کاشفی پور، محمود مقایسه کارآیی مدل‌های درختی در محاسبه ضریب پراکندگی طولی آلاینده‌ها در آبراهه‌های مستقیم [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 96-110]
 • کاشفی پور، محمود بررسی آزمایشگاهی تأثیر موانع متوالی بر روی سرعت پیشانی و بدنه جریان غلیظ رسوبی و نمکی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 34-50]
 • کاشفی‌پور، سید محمود تخمین عمق آبشستگی در محل پایه‌های پل با استفاده ازمدل ریاضی FASTER [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 57-68]
 • کافی، محمد ارزیابی عملکرد کلزا به‌صورت تابعی از ارتفاع آب آبیاری و شوری در منطقه مشهد [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 32-52]
 • کیافر، حامد تخصیص بهینه آب در شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 52-61]
 • کیافر، حامد تخصیص بهینه آب در شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 52-61]
 • کاکاوند، علی بررسی عملکرد مدل ویپ در تحلیل انرژی برق‌آبی(مطالعه موردی: سد مخزنی سراب تلخ_ لرستان) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 148-165]
 • کالوندی، سید محمد آنالیز روش‌های مختلف منحنی سنجه در برآورد رسوب ورودی به سدها (مطالعه موردی: سد دوستی) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 10-20]
 • کیانی، سجاد ارزیابی افت اصطکاک غیرماندگار در جریان گذرا [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 1-13]
 • کیانی، سجاد کنترل پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش با دیواره روزنه‌دار [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 26-36]
 • کیانی، سجاد مدل‌سازی عددی جریان گذرا در شبکه آبرسانی ویسکوالاستیک [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 61-75]
 • کیانی سلمی، الهام مقایسه روش‌های برآورد آب‌پایه در ارتباط با شبیه‌سازی جریان کل در حوزه آبخیز بهشت‌آباد [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 81-92]
 • کیانی قلعه سرد، سروش بررسی رابطه نااطمینانی نرخ ارز و صادرات آب مجازی در ایران [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 57-71]
 • کیانی قلعه سرد، سروش بررسی اثر تغییرات اقلیمی بر مصرف آب کشاورزی و ذخایر منابع آب ایران [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 108-120]
 • کیانی‌هرچگانی، سجّاد تحلیل تغییرات زمانی و مکانی کیفیت اب در حوزه ابخیز کارون با استفاده از روش های آماری چند متغییره [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 34-48]
 • کیانی‌هرچگانی، محبوبه تحلیل تغییرات زمانی و مکانی کیفیت اب در حوزه ابخیز کارون با استفاده از روش های آماری چند متغییره [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 34-48]
 • کاهه، مهدی مکان‌یابی برداشت مصالح رودخانه‌ای با استفاده از مدل HEC-RAS (مطالعه موردی: رودخانه قورچای استان گلستان) [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 76-88]
 • کاویان، عطالله شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب در حوزه‌های با آمار کم با استفاده از مدل wms (مطالعه موردی؛ حوزه آبخیز چالوس) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 12-25]
 • کاویان، عطالله ارزش‌گذاری آب‌های زیرزمینی با رویکرد کیفیت؛ مطالعه موردی انار کاران شهرستان میبد [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 11-18]
 • کاوسی، مائده ارزیابی برخی معادلات نفوذ آب در خاک در کاربری‌های مختلف در حوزه آبخیز کجور [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • کبارفرد، محمد بررسی مدیریت کمی و کیفی سیلاب شهری با مدل EPA-SWMM ؛ مطالعه موردی منطقه 22 تهران [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 47-59]
 • کدخداحسینی، مصطفی بررسی تاثیر انتقال آب در تخصیص منابع آب سد چغاخور با استفاده از رویکرد پویایی سیستم [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 65-79]
 • کدوری، محمدرضا بررسی و معرفی گونه های دارویی جهت کشت در دیم زارهای کم بازده منطقه کوه پنج بردسیر [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 153-166]
 • کدوری، ، محمد رضا بررسی تاثیر تنش آبی (کم آبیاری) بر عملکرد گیاهان دارویی؛ مطالعه موردی گیاه آویشن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 91-104]
 • کرباسی، مسعود مطالعة آزمایشگاهی مشخصات سه‌بعدی جریان بر روی کلاسترها [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 75-85]
 • کرد، سمیرا کاربرد الگوریتم فرا ابتکاری رقابت استعماری (ICA) در تخصیص بهینه ی آب مخزن سد گلستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرمی، حجت تحلیل سه‌بعدی تأثیر تکیه‌گاه پل متصل به دیواره کانال بر پارامترهای هیدرولیکی جریان با استفاده از Flow-3D [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 16-31]
 • کرمی، حجت مطالعه عددی اثر اندرکنش پایه پل و تکیه‌گاه مستطیلی بر خصوصیات جریان [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 62-77]
 • کرمی، حجت آنالیز عددی مشخصه‌های جریان عبوری از سرریز استوانه‌ای با استفاده از مدل Flow3D [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 1-18]
 • کرمی، حجت مدل بهینه‌سازی کانال آبیاری با لحاظ شرایط سیلابی و عدم قطعیت [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 46-60]
 • کرمی، حجت بررسی عددی خصوصیات جریان در سرریز لبه تیز با مقطع افقی مثلثی با زاویه رأس در پایین‌دست [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 49-65]
 • کرمی، حجت بررسی ارتباط بین شاخص‌های نظریه آشوب در رفتارنگاری جریان رودخانه‌ای در مقیاس‌های زمانی کوتاه‌مدت [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 98-115]
 • کرمی، محمدجواد بررسی اثر مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد انگور یاقوتی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 108-121]
 • کرمی، ملیحه بررسی توزیع نمک تحت دو منبع نقطه‌ای و حبابی آبیاری قطره‌ای [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 54-68]
 • کریمی، بختیار بررسی توزیع نیترات در خاک آبیاری شده با فاضلاب تصفیه شده شهری تحت کشت گیاهان ذرت و گوجه‌فرنگی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 25-36]
 • کریمی، بختیار شبیه سازی الگوی توزیع نیترات در سیستم آبیاری قطره ای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 180-194]
 • کریمی، حاجی تهیه نقشه قابلیت آبیاری اراضی کشاورزی آبهای زیرزمینی دشت مهران در محیط GIS [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 1-9]
 • کریمی، ولی الله بررسی شاخص های خشکسالی هواشناسی در ایستگاه های سینوپتیک مازندران [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 15-25]
 • کریمی، ولی‌الله مقایسه برخی روش‌های تعیین الگوی توزیع زمانی بارش جهت برآورد سیلاب‌های شهری؛ مطالعه موردی بابلسر [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 102-112]
 • کریمیان کاکلکی، روح الله بررسی عددی سه بعدی تغییرات الگوی جریان در دو قوس متوالی همگرا و واگرا از یک رودخانه طبیعی با استفاده از مدل SSIIM.2 [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 66-81]
 • کریمی پور، احمدرضا آنالیز ویژگی های هیدرولیکی جریان زیر بحرانی بر روی سرریز جانبی نیمه بیضوی و مستطیلی و تعیین ضریب دبی جریان با استفاده از روش حجم محدود [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]
 • کریمی راد، ایمان ارزیابی پایداری توسعه آب زیرزمینی در سفره چندلایه (مطالعه موردی: آبخوان استان گلستان) [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 132-145]
 • کشاورزی حسن آباد، مجتبی تاثیر بافت خاک بر دقت روش انعکاس‌‌سنجی حوزه زمانی در برآورد رطوبت خاک [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 14-23]
 • کلانکی، مهدی پیش‌بینی اثرات بلندمدت تغییراقلیم بر مولفه‌های اقلیمی در منطقه‌ی مرطوب [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 131-149]
 • کماسی، مهدی پیش‌بینی تراز آب دریاچه ارومیه با استفاده از روش‌های سری زمانی، شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی- موجکی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 64-77]
 • کماسی، مهدی روندیابی و رده‌بندی عوامل موثر بر کاهش تراز آب زیرزمینی با بهره‌گیری از تبدیلات موجک متقابل و ارتباطی؛ مطالعه موردی آبخوان دشت سیلاخور [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 138-151]
 • کمالی، اردوان تأثیر همزمان مدیریت آبی و بافت خاک بر الگوی تغییرپذیری شوری خاک باغ‌های پسته‏ رفسنجان [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 66-76]
 • کهخا مقدم، پریسا ارزیابی سه مدل فراکتالی برای تعیین منحنی مشخصه آب خاک [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 28-45]
 • کوچک زاده، صالح مطالعه آزمایشگاهی تاثیر بارمعلق بر ضریب اصطکاک جریان در بسترهای صلب و صاف [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 26-39]
 • کوچک‌زاده، صلاح بررسی آزمایشگاهی روش‌های مختلف طراحی مدول تیغه‌ای [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 1-13]
 • کوهی، الهام پایش و پیش بینی وضعیت خشکسالی در استان فارس با استفاده از شاخص RDI و مدل ریاضی زنجیره مارکوف [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 153-165]

گ

 • گرجی زاده، علی بررسی و پایش خشکسالی با استفاده از شاخص‌های خشکسالی ؛ مطالعه موردی حوضه آبریز دز [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 173-185]
 • گرکانی نژاد مشیزی، زهرا بهینه‌سازی تعداد پیزومترها در پیش‌بینی سطح آب‌های زیرزمینی با روش‌های تحلیل عاملی (مطالعه موردی: دشت میناب) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 80-94]
 • گلابی، منا بررسی توزیع مکانی و زمانی نیاز آبی گیاه ذرت با استفاده از روش‌های ژئواستاتیستیک در استان خوزستان [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 123-136]
 • گلیج، حسن بهینه سازی شبکه های آبیاری با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات توسعه یافته و برنامه ریزی خطی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 187-199]
 • گلیج، حسن طراحی بهینه شبکه‌های آبیاری با استفاده از الگوریتم فراکاوشی DMPSO [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 172-183]
 • گلیج، حسن اثر زاویه آبگیری بر کنترل رسوب در دهانه آبگیر در قوسU شکل همراه با آبشکن و دیوار جداکننده [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 12-26]
 • گلیج، حسن بررسی آزمایشگاهی کاربرد آستانه، آبشکن و دیوارجداکننده در کنترل رسوب ورودی بستر به آبگیر جانبی 75 درجه در قوس U شکل [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 18-37]
 • گلمایی، حسن بررسی تاثیر بارهای وارده و بافت پیرامونی بر لوله فولادی در شبکه آب شهری با مدل اجزاء محدود Ansys [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 58-69]
 • گنجی، فاطمه بررسی تأثیر کودآبیاری بر گرفتگی سه نوع قطره‌چکان‌ در سیستم آبیاری قطره‌ای [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 69-85]
 • گنج خرم دل، ناصر ارزیابی مدل‌های تجربی و هوشمند در تخمین تبخیر و تعرق مرجع در شرایط حداقل داده اقلیمی؛ مطالعه موردی شهر کرد [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 128-141]
 • گنج خرم دل، ناصر شبیه‌سازی عملکرد گندم تحت مدیریت‌های مختلف آبیاری توسط مدل CropSyst در منطقه زرقان فارس [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 165-175]
 • گنجی خرم دل، ناصر ارزیابی آسیب‌پذیری به آلودگی نیترات به آبخوان دشت الشتر با استفاده از مدل‌های دراستیک و سینتکس [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 50-64]
 • گنجی نوروزی، زهرا مدیریت غیر سازه‌ای سیلاب‌دشت‌ها با استفاده از پیش بینی خسارت کشاورزی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 83-94]
 • گوهری، زهرا کاربرد سنجش از دور در تعیین تغییرات مورفولوژی رودخانه کشف‌رود [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 150-165]
 • گوهری، سعید اثرات فرآیند توسعه لایه سپر بر مقاومت جریان در رودخانه‌های درشت‌دانه [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 68-85]

ل

 • لیاقت، عبدالمجید حرکت آب در سطح و زیر سطح خاک در آبیاری جویچه‌ای یک در میان و مقایسه آن با آبیاری معمولی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 1-13]
 • لیاقت، عبدالمجید ارزیابی سیاست‌های توسعه و بهبود سامانه‌های آبیاری تحت‌فشار و سطحی با استفاده از مدل‌سازی پویایی سیستم؛ مطالعه موردی حوضه آبریز ارس [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 75-92]
 • لشکری پور، غلامرضا متدولوژی پایش سد های زیر زمینی (مطالعه موردی پایش سد زیرزمینی راور کرمان) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 43-57]
 • لشکری پور، غلامرضا بررسی کمی آب‌های زیرزمینی دشت قوچان- شیروان با استفاده از GIS [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 83-96]
 • لشکری‌پور، غلامرضا بررسی ‌مصالح‌ سازه‌های‌ هیدرولیکی‌ با استفاده از تلفیق اطلاعات زمین‌شناسی ناحیه‌ای و ژئوتکنیک؛ مطالعه موردی: منطقه انرژی پارس جنوبی‌ [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 39-51]
 • لشکری‌پور، غلامرضا بررسی وضعیت سنگ کف دشت کرمان با توجه به مدل حوضه رسوبی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 70-82]
 • لشکری‌پور، غلامرضا بررسی فرونشست دشت مهیار جنوبی با استفاده از روش تداخل سنجی راداری [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 47-57]
 • لشکری‌پور، غلامرضا بررسی پدیده نشست زمین و تأثیر آن بر روی گسیختگی لوله‌های جدار چاه‌های آب در محدوده شهر مشهد با استفاده از پهنه‌بندی تغییرات دانه‌بندی لایه‌های زمین [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 56-66]
 • لشکری‌پور، غلامرضا بررسی فاکتور‌های مؤثر در اجرای سد‌های زیرزمینی مطالعه موردی: سد زیرزمینی میان رود راور در استان کرمان [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 67-82]
 • لشکری‌پور، غلامرضا بررسی اثرات بالا امدگی و پیش بینی نوسانات سطح آب زیر‌زمینی ناشی از توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر کرمان [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 140-157]
 • لشنی زند، مهران بررسی تطابقی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوزه سراب صیدعلی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 1-11]
 • لقب دوست آرانی، ابوالفضل رتبه‌بندی رویکردهای مدیریت سیلاب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و ارزیابی داده‌های ترکیبی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 72-82]
 • لندی، اسماعیل تاثیر شوری آب آبیاری بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت سیستم آبیاری قطره‌ای نواری (T-Tape) [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 102-113]

م

 • ماروسی، علی بررسی تأثیر رسانه، فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فرهنگ مصرف بهینه آب [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 149-165]
 • ماروسی، علی بررسی کاربرد نانو ساختار برگ کنوکارپوس در حذف نیترات از محلول های آبی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 166-179]
 • مازوجی، ندا شبیه‌سازی روند کیفی کانال آبیاری نهر شعبان با استفاده از روش تحلیل پویایی سیستم [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 212-223]
 • مالیان، پریسا تأثیر جنس پشت بام و زمان استحصال بر کیفیت آب باران استحصال شده از سطوح آبگیر منازل مسکونی شهری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 198-213]
 • مالمیر، مهسا ارزیابی تأثیر تغییرات اقلیم بر تخصیص آب کشاورزی در سطح حوضه قره سو با مدل WEAP [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 143-155]
 • مامی زاده، جعفر ارزیابی روش‌های تحلیل شبکه توزیع آب با در نظر گرفتن تقاضای وابسته به فشار (ناحیه یک آب شهر ایلام) [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 1-11]
 • مامی زاده، جعفر الگوی تخصیص تقاضا به نقاط مصرف در شبکه‌های توزیع آب شهری(مطالعه موردی: دانشگاه ایلام) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 44-56]
 • متین فر، حمیدرضا بررسی تاثیر شاخص خیسی و داده های طیفی در براورد درصد ذرات خاک با استفاده از روش های مختلف [(مقالات آماده انتشار)]
 • مجیدی، علیرضا بررسی ‌مصالح‌ سازه‌های‌ هیدرولیکی‌ با استفاده از تلفیق اطلاعات زمین‌شناسی ناحیه‌ای و ژئوتکنیک؛ مطالعه موردی: منطقه انرژی پارس جنوبی‌ [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 39-51]
 • محسنی، بهروز برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه معرف کسیلیان با استفاده از روش ژئومرفولوژی مبتنی بر مدل MPSIAC در محیط GIS [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 49-57]
 • محسنی، بهروز بررسی رسوبدهی رودخانه‌های منتهی به خلیج‌فارس و دریای عمان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 15-25]
 • محسنی، سیمین کاربرد تصمیم‌گیری چند معیاره تعاملی در تخصیص بهینه منابع آب؛مطالعه موردی شهرستان یزد [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 107-117]
 • محسن‌آبادی، غلامرضا تأثیر ‌کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب رقم T.215 سویا [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 24-34]
 • محسنی ساروی، محسن ارزیابی روش هیبرید جهت تحلیل منطقه ای جریان کمینه در استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-9]
 • محسنی ساروی، محسن محسنی ساروی تعیین مناسبت‌ترین روش تجربی برآوردSDR با استفاده از مدل EPM و خصوصیات فیزیکی حوزه؛ مطالعه موردی حوزه آبخیزقورچای، استان گلستان [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 19-28]
 • محسنی موحد، سید اسدا... مقایسه آزمایشگاهی مدل‌های پرش هیدرولیکی در رژیم‌های مختلف جریان [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 1-11]
 • محمدی، پروا شبیه سازی الگوی توزیع نیترات در سیستم آبیاری قطره ای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 180-194]
 • محمدی، سیاوش مدلسازی عددی جریان به کمک ضریب زبری دینامیک(مطالعه موردی:رودخانه کارون) [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 99-110]
 • محمدی، سیاوش کاربرد طوق در کاهش آبشستگی تکیه‌گاه مستطیلی پل در کانال مرکب [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 29-41]
 • محمدی، صدیقه مقایسه مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و منحنی سنجه رسوب در شبیه‌سازی میزان رسوب معلق؛ مطالعه موردی حوزه آبخیز شاهرود [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 32-46]
 • محمدی، مرتضی بررسی اثرات آبگیری موقت بستر تالاب هامون بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی هامون هیرمند) [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 45-55]
 • محمدی، مرضیه واسنجی خودکار دریچه‌های آبگیر قطاعی مستغرق با استفاده از روش تکامل تصادفی جوامع(SCE)؛ مطالعه موردی سد تنظیمی گتوند [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 51-65]
 • محمدرضاپور، ام البنی به کارگیری الگوریتم کرم شبتاب در بهینه‌سازی بهره‌برداری از سد درودزن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 33-45]
 • محمدرضاپور، ام البنی مقایسه الگوریتم ازدحام ذرات و ژنتیک در بهینه‌سازی ضرایب معادله منحنی سنجه رسوب در برآورد دبی رسوب معلق رودخانه سیستان؛ مطالعه موردی ایستگاه کهک [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 76-89]
 • محمدرضاپور، ام البنی ارزیابی تأثیر تغییرات اقلیم بر تخصیص آب کشاورزی در سطح حوضه قره سو با مدل WEAP [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 143-155]
 • محمدرضاپور، ام البنی پیش بینی تبخیر- تعرق پتانسیل ماهانه با استفاده از مدل‌های ماشین بردار پشتیبان، برنامه‌ریزی ژنتیک و سیستم استنتاج عصبی – فازی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 135-150]
 • محمدرضاپور، ام البنی بررسی خشکسالی درنیمه جنوبی استان گلستان با استفاده از روش تجزیه به عامل‌ها و GIS [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 125-142]
 • محمدرضاپور، ام البنی بررسی و ارزیابی تغییرات مکانی متغیر‌های کیفی آب زیرزمینی جنوب دشت قروه و دهگلان با استفاده از روش‌های زمین آمار [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 167-182]
 • محمدی کنگرانی، حنانه مدیریت بهینه‌ی آب در شرایط خشکسالی؛ مطالعه موردی دشت سرخون، استان هرمزگان [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 103-117]
 • محمدی مطلق، رضا بررسی نقش مشارکت زیر حوضه‌های آبریز در شدت سیل‌خیزی؛ مطالعه موردی حوضه آبریز دالکی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 31-44]
 • محمد نژاد، بایرامعلی ارزیابی توابع انتقالی در برآورد رطوبت اشباع خاک‌های آهکی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 71-82]
 • محمودی، امین بررسی تأثیر عملکرد صفحات مستغرق پاد‌ساعتگرد بر کاهش آبشستگی پایه پل منفرد مستقر در قوس تند [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 19-28]
 • محمودی، شهلا تأثیر کیفیت آب آبیاری بر خصوصیات خاک و عملکردپسته در دشت رباط شهربابک [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 36-45]
 • محمودآبادی، مجید آزمایشگاه شبیه‌ساز باران و فرسایش پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری معرفی ویژگی‌‌ها، قابلیت‌‌ها و کاربردها [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 1-11]
 • محمود ابادی، مجید تعیین شاخص‌های آلودگی برای طراحی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب اجتماعات کوچک؛ مطالعه موردی روستاهای اطراف زرند، استان کرمان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 138-152]
 • محمودی بابلان، سجاد مقایسه کارآیی مدل‌های هوشمند در روندیابی جریان روزانه رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه بالخلوچای، استان اردبیل) [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 64-78]
 • مختارپور، اکبر بررسی تغییرات دبی سیلاب شهری با دو روش روسازی متخلخل و ترانشه نفوذ، مطالعه موردی: منطقه 4 تهران [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 18-29]
 • مددی، محمدرضا نقش احداث سد مخزنی نرمآب بر کاهش پهنه سیل و خسارات وارده به اراضی پایین‌دست [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 24-36]
 • مرادی، ابوالفتح ارزیابی روشFAO برای برآورد آب مصرفی گیاه کلزا در استان هرمزگان [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 150-164]
 • مرادی، ابوذر مکان‌یابی برداشت مصالح رودخانه‌ای با استفاده از مدل HEC-RAS (مطالعه موردی: رودخانه قورچای استان گلستان) [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 76-88]
 • مرادی، احسان شناسایی مناطق همگن از نظر کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه‌ای؛ مطالعه موردی دشت قیر استان فارس [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 119-133]
 • مرادی، حمیدرضا بررسی امکان استفاده از آب دریای خزر برای آبیاری دو گونه شبدر و یونجه [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 47-57]
 • مرادی، حمیدرضا ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی در دشت کرمانشاه [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 1-16]
 • مرادی، حمیدرضا تحلیل بیلان آب زیرزمینی مبتنی بر دیدگاه کشاورزی پایدار در دشت اسلام‌آباد [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 110-127]
 • مرادی، حمیدرضا برآورد تغییرات زمانی و مکانی سطح ایستابی آبخوان‌ دشت بیستون استان کرمانشاه با روش‌های زمین‌آماری [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 79-92]
 • مرادی، روح اله تعیین پتانسیل پساب خروجی تصفیه‌خانه شهر یزد جهت استفاده در بخش کشاورزی بر اساس معیارهای جهانی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 175-190]
 • مرادی، مجتبی پیش‌بینی جریان ورودی به مخزن سد کمال صالح با استفاده از محاسبات نرم [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 48-61]
 • میرزایی، شهناز تغییر پاسخ هیدروگراف واحد آبخیز در اثر احداث سازه‌های کوتاه تأخیری [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 37-49]
 • میرزایی، علی اصغر شبیه سازی حرکت شوری درخاک با استفاده ازمدل HYDRUS-2D [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 59-70]
 • میرزایی، علی‌اصغر شبیه‌سازی خصوصیات هیدرولیکی زهکش‌های زیرزمینی با استفاده از مدل CFD [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 26-37]
 • میرزایی، فرهاد استخراج قواعد انجمنی جهت تحلیل رفتار آبخوان شهرستان قزوین توسط الگوریتم Apriori [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 140-152]
 • میرزایی جشنی، مصطفی مدلسازی عددی افت انرژی در تندآب با موانع مکعبی [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 24-34]
 • میرزاحسینی، محبوبه ارزیابی روش هیبرید جهت تحلیل منطقه ای جریان کمینه در استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-9]
 • میرشاهی، دانیال توسعه الگوریتم مجموعه ذرات جهت بهره برداری بهینه از مخازن چندمنظوره (مطالعه موردی سد دز) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 84-95]
 • میرشاهی، دانیال بهینه سازی شبکه های آبیاری با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات توسعه یافته و برنامه ریزی خطی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 187-199]
 • میرعباسی نجف آبادی، رسول پیش بینی کیفیت آب‌های سطحی با استفاده از روش درخت تصمیم [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 76-88]
 • میرعباسی نجف آبادی، رسول بررسی تاثیر انتقال آب در تخصیص منابع آب سد چغاخور با استفاده از رویکرد پویایی سیستم [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 65-79]
 • میرعباسی نجف‌آبادی، رسول مدل‌سازی دما و بارش تبریز با بکارگیری توابع مفصل [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 123-133]
 • میریعقوب‏زاده، میرحسن تعیین و ارزیابی تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از داده‏های سنجش از دور؛ مطالعه موردی حوزه آبخیز تمر، گلستان [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 89-102]
 • میرلطیفی، مجید معرفی و کاربرد ماشین‌بردار پشتیبان حداقل مربعات در برآورد تبخیر-تعرق مرجع و تحلیل عدم قطعیت نتایج؛ مطالعه موردی شهر کرمان [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 67-79]
 • میرناصری، محمد بررسی تاثیر تغییر شکل پلان و ابعاد دریچه بر عملکرد هیدرولیکی مدل‌های ترکیبی سرریز کنگره‌ای- دریچه [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 16-32]
 • میرهاشمی، سیدحسن استخراج قواعد انجمنی جهت تحلیل رفتار آبخوان شهرستان قزوین توسط الگوریتم Apriori [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 140-152]
 • مروتی، رضا ارزیابی روش‌های مختلف درون‌یابی داده‌های دمایی NCEP/NCARدر سطح حوضه‌های آبریز درجه 2 کشور ایران [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 17-31]
 • مسعودی، مسعود ارزیابی شدت بیابان‌زایی با معیار آب زیرزمینی و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ مطالعه موردی زرین دشت فارس [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-10]
 • مسعودی، مسعود ارزیابی و پهنه‌بندی شدت تخریب کمی وکیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل اصلاحی بیابان‌زاییIMDPA وGIS ؛ مطالعه موردی دشت فیروزآباد استان فارس [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 86-95]
 • مسعودی، مسعود بررسی خطر تخریب منابع آب‌های زیرزمینی با استفاده از مدل اصلاحی ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابان‌زایی در دشت‌های استان فارس [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 93-104]
 • مسعودیان، محسن اثر سرریز بر دبی دریچه، در مدل ترکیبی سرریز- دریچه استوانه‌ای [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 86-95]
 • مسعودیان، محسن اولویت‌بندی مشکلات طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالی‌زاری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 29-46]
 • مسعودیان، محسن بهبود عملکرد سیستم تحویل آب کانال‌های آبیاری بین مزارع شالیزاری بر اساس شبیه‌سازی جریان در مدل HEC-RAS [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 15-31]
 • مشعل، محمود مقایسه نیاز آبی و ضریب گیاهی کشت‌های اول و دوم برنج رقم طارم هاشمی (منطقه خزر آباد) [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 159-167]
 • مصدقی، محمد‌رضا مدل‌سازی زهکشی خشک برای بررسی حرکت آب و املاح در یک خاک لوم تحت کشت جو [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 166-179]
 • مصطفی زاده، رئوف تغییر پاسخ هیدروگراف واحد آبخیز در اثر احداث سازه‌های کوتاه تأخیری [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 37-49]
 • مصطفی‌زاده، رئوف تعیین حجم آب قابل برداشت ماهانه از رودخانه زهره به منظور تأمین آب شرب شهرستان هندیجان [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 107-120]
 • مصطفی‌زاده، رئوف تعیین سهم مشارکت مؤلفه‌های هیدروگراف در جریان رودخانه‌ای برخی از ایستگاه‌های هیدرومتری استان اردبیل [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 56-71]
 • مصطفی زاده فرد، بهروز تاثیر شوری آب آبیاری بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت سیستم آبیاری قطره‌ای نواری (T-Tape) [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 102-113]
 • مصطفی زاده فرد، بهروز مدل‌سازی زهکشی خشک برای بررسی حرکت آب و املاح در یک خاک لوم تحت کشت جو [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 166-179]
 • مصطفوی، کریم بررسی الگوی توزیع شوری و سدیم خاک تحت آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی در باغات زیتون [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 127-141]
 • مظفری، جواد بررسی آزمایشگاهی اثر پرلیت، زئولیت و رزین بر کاهش نیترات و فسفات پساب برای استفاده در کشاورزی؛ مطالعه موردی پساب شهر محلات [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 112-126]
 • مظفری، جواد بررسی مدیریت کمی و کیفی سیلاب شهری با مدل EPA-SWMM ؛ مطالعه موردی منطقه 22 تهران [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 47-59]
 • مظفری، جواد مقایسه آزمایشگاهی مدل‌های پرش هیدرولیکی در رژیم‌های مختلف جریان [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 1-11]
 • مظلوم شهرکی، رسول بررسی آزمایشگاهی سرعت آستانه‌ی حرکت رسوبات غیرچسبنده‌ی غیریکنواخت در فلوم‌های مستطیلی تحت شیب‌های مثبت و معکوس [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 49-59]
 • معاضد، هادی برآورد تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از مدل‌های تجربی، مدل‌سازی آن با شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن‌ها با داده‌های لایسیمتری در ایستگاه کهریز ارومیه [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 13-25]
 • معاضد، هادی بررسی کاربرد نانو ساختار برگ کنوکارپوس در حذف نیترات از محلول های آبی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 166-179]
 • معروفی، صفر بررسی تأثیر باد بر توزیع مکانی برف‌انباشت در یکی از زیرحوضه‌های کارون (مطالعه موردی: زیرحوضه صمصامی) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 31-44]
 • معروفی، صفر آشکارسازی تغییر اقلیم در غرب ایران با توجه به تغییرات دما [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 10-25]
 • معروفی، صفر مدل‌سازی سطح پوشش و رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده تلفیقی از مدل هیدرولوژیکی SRM و تصاویر ماهواره‌ای [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 66-77]
 • معروفی، صفر برنامه‌ریزی، تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه پایدار منابع آب دشت سنقر با استفاده از مدل تحلیلی SWOT و ماتریس QSPM [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 72-83]
 • معروفی، صفر بررسی خودپالایی و شبیه‏سازی تغییرات نیتروژن و فسفر در طول رودخانه عباس‏آباد همدان با استفاده از نرم‌افزار QUAL2KW [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 172-186]
 • معروف پور، عیسی ارزیابی راندمان سیستم آبیاری نواری در برخی مزارع دشت زرینه‌رود میاندوآب [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 83-96]
 • مفتاح هلقی، مهدی نقش احداث سد مخزنی نرمآب بر کاهش پهنه سیل و خسارات وارده به اراضی پایین‌دست [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 24-36]
 • مقدم، محمد رضا بررسی خصوصیات شیمیایی، فیزیکی و حاصل‌خیزی باطله‌های زغال سنگ به‌منظور استفاده در کشاورزی )مورد: زغال‌های باطله در کارخانه زغال‌شوئی زرند کرمان) [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 58-70]
 • مقصود، فاطمه توسعه مدل پیش‌‌بینی وقوع خشکسالی؛ مطالعه موردی شهرستان آبیک استان قزوین [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 166-174]
 • مقصودی‌مود، علی‌اکبر تاثیر کودهای ارگانیک و شیمیایی بر شاخص‌های عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت تنش خشکی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 69-80]
 • مقیمی، محمدمهدی پیش بینی و بررسی متوسط دمای ماهانه با استفاده ازمدل‌های سری زمانی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 142-151]
 • مقیمی، محمدمهدی پایش و پیش بینی وضعیت خشکسالی در استان فارس با استفاده از شاخص RDI و مدل ریاضی زنجیره مارکوف [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 153-165]
 • مقیمی، محمد مهدی بررسی عوامل مؤثر بر غلظت آمونیاک غیر یونیزه و تأثیر این ماده بر آبزیان در رودخانه کر [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 37-47]
 • مکاری، مهدی ارزیابی و اصلاح مدل‌های والیانتز برای برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع در شرایط کمبود داده [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 86-97]
 • مکرمی، مرضیه طبقه بندی میزان تبخیر و تعرق پتانسیل با استفاده از شبکه های عصبی خودسازمانده (Self Organizing Map) [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 128-137]
 • مکرمی، مرضیه بررسی کیفیت آب زیر‌زمینی با استفاده روش میانگین وزنی مرتب شده (OWA) و ;GISمطالعه موردی جنوب استان فارس [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 130-142]
 • ملایی، علی بررسی و مقایسه خصوصیات خاکشناسی و ریخت ‌اقلیمی آبکندها، مطالعه‌‌ موردی: حوزه های آبخیز زهره و مارون [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 26-38]
 • ملایی نیا، محمود رضا مکان‌یابی سدهای زیرزمینی با استفاده از تلفیق GIS و AHP (مطالعه موردی: حاشیه کویر لوت، کرمان) [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 116-128]
 • ملکی، سعیده بررسی و مقایسه کارایی چهار نمایه خشکسالی هواشناسی در مدیریت خطر خشکسالی‌های استان سیستان و بلوچستان [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 96-114]
 • ملکیان، ، آرش مطالعه مکان‌یابی پتانسیل استحصال آب باران در مناطق خشک با استفاده از روش TOPSIS ؛ مطالعه موردی دشت انارک [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 60-74]
 • ملک پور، مهدی بررسی و تحلیل منطقه‌ای سیلاب‌های جنوب ایران به روش همگن‌بندی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 31-42]
 • ملکی‌نژاد، حسین تحلیل کیفیت منابع آب زیرزمینی به منظور مدیریت بهینه منابع؛ مطالعه موردی حوزه آبخیز خوانسار هرات [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 97-106]
 • ملک‌نژاد یزدی، محمد تأثیر آستانه و صفحات مستغرق بر جریان حاوی رسوب ورودی به آبگیر جانبی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 104-116]
 • ملک‌نژاد یزدی، محمد مطالعه آزمایشگاهی تأثیر مشخصات هندسی آبشکن‌های نفوذپذیر مستقیم و Tشکل بر آبشستگی اطراف آن‌ها [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 95-107]
 • منتظمی وظیفه دوست، رضا بررسی نحوه تخلیه پساب سایت آب شیرین کن بندر خمیر به کمک روابط تجربی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 23-30]
 • منجشیرینی، مصطفی تاثیر شوری آب آبیاری بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت سیستم آبیاری قطره‌ای نواری (T-Tape) [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 102-113]
 • منصوریان، حمید پهنه بندی پتانسیل بهره برداری از منابع آب زیرزمینی با استفاده از داده های کمی و کیفی آبخوان دشت نیشابور [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 118-132]
 • منصوری هفشجانی، مهوش طراحی قطر سنگ‌چین در اطراف تکیه‌گاه پل واقع در قوس رودخانه [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 35-45]
 • مهتابی، قربان بررسی تأمین آب مورد نیاز بخش‌های مختلف شهر از طریق استحصال آب باران؛ مطالعه موردی شهر بناب [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 40-53]
 • مهدیان، محمدحسین ارزیابی برخی معادلات نفوذ آب در خاک در کاربری‌های مختلف در حوزه آبخیز کجور [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • مهدی زاده، ذوالفقار تهیه نقشه قابلیت آبیاری اراضی کشاورزی آبهای زیرزمینی دشت مهران در محیط GIS [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 1-9]
 • مهدی زاده، سعید واسنجی ضرایب معادله آنگستروم– پرسکات در ایستگاه‌های منتخب حوضه آبریز دریاچه ارومیه [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 78-91]
 • مهدی نژادیانی، بهروز بررسی آزمایشگاهی تغییرات انتشارپذیری آلاینده‌ها در محیط‌های متخلخل همگن و غیرهمگن اشباع [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 164-180]
 • مهدوی میمند، امین تحلیل حساسیت عوامل مؤثر در هوادهی سرریز با استفاده از روش‌های هوشمند مصنوعی و ANFIS [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 83-95]
 • مهرابی بشر آبادی، حسین تأثیر میزان صرفه جویی آب بر پایداری آب در بخش کشاورزی؛ مطالعه موردی شهرستان خاتم [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 114-127]
 • مهرابی گوهری، الهام برآورد رطوبت خاک در ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی با استفاده از شبکه‌عصبی-مصنوعی و رگرسیون چند ‌متغیره [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 42-52]
 • مهرابی گوهری، الهام بررسی تاثیر شاخص خیسی و داده های طیفی در براورد درصد ذرات خاک با استفاده از روش های مختلف [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهرجردی، محمدرضا زارع ارزش‌گذاری آب‌های زیرزمینی با رویکرد کیفیت؛ مطالعه موردی انار کاران شهرستان میبد [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 11-18]
 • موحدیان عطار، فائزه ارزیابی عملکرد شبکه‌های سد زاینده‌رود در دوره خشکسالی با استفاده از مدل WEAP [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 18-28]
 • موحدزاده، مالک بررسی و مقایسه مدل‌های مختلف نفوذپذیری در حوضه آبریز مند دشتی با استفاده از نتایج آزمایشات استوانه مضاعف [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 1-12]
 • موذن زاده، روزبه برآورد برخی خصوصیات هیدرولیکی خاک با استفاده از توابع انتقالی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 45-63]
 • موسی بیگی، فاطمه برآورد تبخیرتعرق گیاه مرجع تحت سناریوهای کمبود داده (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 183-197]
 • موسوی، سید حجت پهنه بندی کیفیت آب آبیاری و شهری با استفاده از GIS [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 128-137]
 • موسوی، سید سعید تغییرات زمانی و مکانی بارش در ایران تحت تأثیر تغییراقلیم تا سال 2100 [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 152-165]
 • موسوی، سید فرهاد بررسی ارتباط بین شاخص‌های نظریه آشوب در رفتارنگاری جریان رودخانه‌ای در مقیاس‌های زمانی کوتاه‌مدت [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 98-115]
 • موسوی بایگی، محمد مکان‌یابی وقوع چرخه‌های یخ و ذوب و شناسایی مناطق پر مخاطره گیاهان زراعی و باغی ( مطالعه موردی: استان کرمان ) [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 72-83]
 • موسوی بایگی، محمد برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر سنجنده استر و مدل متریک [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 38-49]
 • موسوی بایگی، محمد برآورد ضریب گیاهی و تبخیر – تعرق گندم رقم گاسکوژن در مشهد با استفاده از روش تراز انرژی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 58-68]
 • موسوی بایگی، محمد اثر بارش بر عملکرد گندم دیم و شاخص رضایتمندی نیاز آبی در مقیاس زمانی مختلف [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-13]
 • موسوی بایگی، محمد پیش‌بینی تغییرات بارش 20 سال آینده در استان کرمان با استفاده از مدل‌های ریز مقیاس کننده LARS-WG و گردش عمومی HadCM3 [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 43-58]
 • موسوی مداح، محمد بررسی پدیده نشست زمین و تأثیر آن بر روی گسیختگی لوله‌های جدار چاه‌های آب در محدوده شهر مشهد با استفاده از پهنه‌بندی تغییرات دانه‌بندی لایه‌های زمین [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 56-66]
 • موسوی ندوشنی، سعید تحلیل توانایی مدل میانگین متحرک جامع خود همبسته برای پیش‌بینی دو سال آینده‌ی جریان روزانه ورودی به مخزن سد دز [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 46-57]
 • موسوی ندوشنی، سعید مقایسه‌ی عدم قطعیت برآورد چندک‌های سیلاب در تحلیل فراوانی منطقه‌ای با استفاده از روش سیلاب نمایه دالریمپل و گشتاورهای خطی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 78-91]
 • مولوی، حسین ارزیابی سیاست‌های توسعه و بهبود سامانه‌های آبیاری تحت‌فشار و سطحی با استفاده از مدل‌سازی پویایی سیستم؛ مطالعه موردی حوضه آبریز ارس [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 75-92]
 • مومنی، بابک اهمیت مهندسی ارزش در پروژه‌‌های تجهیز و نوسازی اراضی شالی‌زاری؛ مطالعه موردی شهرستان آمل، استان مازندران [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 1-10]
 • مومنی، بابک اولویت‌بندی مشکلات طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالی‌زاری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 29-46]
 • مومنی، بابک بهبود عملکرد سیستم تحویل آب کانال‌های آبیاری بین مزارع شالیزاری بر اساس شبیه‌سازی جریان در مدل HEC-RAS [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 15-31]
 • مومنی دمنه، جواد پهنه بندی کیفیت آب آبیاری و شهری با استفاده از GIS [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 128-137]

ن

 • نادری، فتح الله تهیه نقشه قابلیت آبیاری اراضی کشاورزی آبهای زیرزمینی دشت مهران در محیط GIS [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 1-9]
 • نادریان فر، محمد بررسی روند تغییرات نوسانات سطح آب‌زیرزمینی‌ درحوضه آبریز نیشابور تحت شرایط اقلیمی مختلف [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 22-37]
 • نادریان فر، محمد بررسی نقشه های آنومالی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: حوضه آبریز جیرفت) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 93-107]
 • نیازی، فائقه بررسی اثر کاربری اراضی بر پارامترهای مدل مفهومی نش [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 30-48]
 • ناصری، ابوالفضل تاثیر بافت خاک بر دقت روش انعکاس‌‌سنجی حوزه زمانی در برآورد رطوبت خاک [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 14-23]
 • ناصری، ابوالفضل کاربرد تحلیل سری‌های زمانی برای الگوبندی و پیش‌بینی حجم خاک خیس‌‌شده با گسیلنده نقطه‌ای [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 103-117]
 • ناصری، ابوالفضل مدل‌بندی ضریب زبری کانال‌های خاکی با پوشش گیاهی بر مبنای قطر ذرات بستر جریان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 1-15]
 • ناصری، ابوالفضل تحلیل تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت عجب‌شیر با کاربرد الگوی اتورگرسیو تلفیقی میانگین متحرک فصلی (SARIMA) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 96-107]
 • ناصری، محسن تخمین خصوصیات رطوبتی خاک در مقیاس حوضه آبریز، به عنوان متغیرهای ورودی مدل‌سازی هیدرولوژیکی با استفاده از نقشه‌های کوچک مقیاس خاکشناسی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 49-65]
 • ناصرص، فرزانه بهینه‌سازی ضرایب معادله سنجه رسوب با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: ایستگاه‌های قزاقلی و باغ‌عباسی) [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 82-98]
 • ناصرین، امیر تعیین مدل تولید اقلیمی عملکرد گندم دیم شمال استان خوزستان [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 125-138]
 • ناظری تهرودی، محمد مدل‌سازی دبی جریان رودخانه با استفاده از مدل‌های چندمتغیره تلفیقی سری زمانی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 47-63]
 • ناظمی، امیرحسین شبیه سازی حرکت شوری درخاک با استفاده ازمدل HYDRUS-2D [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 59-70]
 • ناظمی، امیرحسین تخصیص بهینه آب در شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 52-61]
 • ناظمی، امیرحسین شبیه‌سازی خصوصیات هیدرولیکی زهکش‌های زیرزمینی با استفاده از مدل CFD [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 26-37]
 • ناظمی، امیرحسین اندازه‌گیری و برآورد تراز سطح ایستابی و میزان تخلیه زهکشی در جریان غیر ماندگار [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 115-125]
 • ناظمی، امیرحسین بررسی تأثیر شیب خاک و شدت بارندگی بر انتقال محلول با استفاده از مطالعه آزمایشگاهی و مدل HYDRUS-2D [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 78-94]
 • ناظمی، امیر حسین تخصیص بهینه آب در شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 52-61]
 • ناظمی، امیر حسین تاثیر بافت خاک بر دقت روش انعکاس‌‌سنجی حوزه زمانی در برآورد رطوبت خاک [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 14-23]
 • ناظمی، امیر حسین مدل‌سازی قطر قطره‌های پخش شده از آبپاش‌های ضربه‌ای آبیاری بارانی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 125-137]
 • نبی ییان، صدیقه اولویت بندی تخصیص منابع آب سد جیرفت تحت رویکرد خشکسالی با کاربرد تکنیک شباهت به گزینه ایده آل فازی (FTOPSIS) [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 112-124]
 • نبوی، سید سعید تعیین حجم آب قابل برداشت ماهانه از رودخانه زهره به منظور تأمین آب شرب شهرستان هندیجان [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 107-120]
 • نبـوی‌همدانی، سیّد معزالدین مقایسه‌ی کارایی روش آنیلینگ با سایر روش‌های تحلیل هیدرولیکی شبکه‌های تحت فشار [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 1-17]
 • نجفی مود، محمد حسین بررسی آزمایشگاهی سرعت آستانه‌ی حرکت رسوبات غیرچسبنده‌ی غیریکنواخت در فلوم‌های مستطیلی تحت شیب‌های مثبت و معکوس [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 49-59]
 • نجفی مود، محمد حسین شبیه‌سازی واکنش گیاه پنبه به تنش خشکی و شوری با استفاده از مدل AquaCrop [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 166-179]
 • نخعی، محمد بررسی کمی آب‌های زیرزمینی دشت قوچان- شیروان با استفاده از GIS [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 83-96]
 • نیّر، شهاب آنالیز عددی مشخصه‌های جریان عبوری از سرریز استوانه‌ای با استفاده از مدل Flow3D [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 1-18]
 • نیرومندفر، فریبا بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر جریان رودخانه با استفاده از مدل بارش-رواناب HBV-light: مطالعه موردی حوضه محمدآباد در استان گلستان [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 152-163]
 • نزارتیان، حسین مقایسه کارآیی مدل‌های درختی در محاسبه ضریب پراکندگی طولی آلاینده‌ها در آبراهه‌های مستقیم [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 96-110]
 • نژاد افضلی، کرامت بررسی نقشه های آنومالی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: حوضه آبریز جیرفت) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 93-107]
 • نژادنادری، مهدی بررسی نحوه تخلیه پساب سایت آب شیرین کن بندر خمیر به کمک روابط تجربی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 23-30]
 • نیسی، لمیا ارزیابی کیفیت آب رودخانه دز با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 139-150]
 • نیشابوری، علی اکبر صالحی اثر سرریز بر دبی دریچه، در مدل ترکیبی سرریز- دریچه استوانه‌ای [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 86-95]
 • نیشابوری، علی اکبر صالحی مطالعه موردی بررسی عددی شکل‌گیری کاویتاسیون در سرریز نیلوفری با استفاده از نرم‌افزار Flow3D [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 48-61]
 • نیشابوری، علی اکبر صالحی تغییرات فاصله خط تقسیم جریان از دیواره خارجی قوس با تغییر پارامترهای آبگیر و آبراهه اصلی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 32-45]
 • نیشابوری، علی اکبر صالحی بررسی عددی تاثیر ارتفاع و محل تیغه بر رسوب گذاری در حوضچه ته نشینی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 52-67]
 • نیشابوری، محمدرضا تاثیر بافت خاک بر دقت روش انعکاس‌‌سنجی حوزه زمانی در برآورد رطوبت خاک [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 14-23]
 • نشاط، علی بررسی ردپای اکولوژیک آب و شاخص‌های آب مجازی در محصولات پسته و خرما در استان کرمان [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 80-89]
 • نصیری، محمد پهنه بندی برخی پارامترهای کیفی آب شرب با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر ملایر) [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 177-190]
 • نصرالهی، علی حیدر تعیین شاخص تنش آبی گیاه (CWSI) سویا برای مدیریت آبیاری جهت حداکثر عملکرد و بهره‌وری آب [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 121-131]
 • نصرالهی، علی حیدر شبیه‌سازی تأثیر تغییر اقلیم بر عملکرد محصول سیب‌زمینی با استفاده از مدل رشد گیاهی AquaCrop [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 143-158]
 • نصیریان، علی تعیین موقعیت بهینه شیرهای فشارشکن در شبکه توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه توزیع آب شهر بیرجند) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 17-33]
 • نصیرپور، حسین تعیین موقعیت بهینه شیرهای فشارشکن در شبکه توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه توزیع آب شهر بیرجند) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 17-33]
 • نصرتی، کاظم تأثیر جنس پشت بام و زمان استحصال بر کیفیت آب باران استحصال شده از سطوح آبگیر منازل مسکونی شهری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 198-213]
 • نظری، بیژن ارزیابی سیاست‌های توسعه و بهبود سامانه‌های آبیاری تحت‌فشار و سطحی با استفاده از مدل‌سازی پویایی سیستم؛ مطالعه موردی حوضه آبریز ارس [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 75-92]
 • نظریان، سجاد بررسی کیفیت شیمیایی آب و روند تغییرات پارامترهای کیفی در محل ایستگاه نوده رودخانه گرگان‌رود استان گلستان [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 80-91]
 • نعمت زاده، قربانعلی امکان سنجی کاهش شوری آب توسط جاذب های زیستی پوسته برنج و صدف [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 93-106]
 • نقی پور، لیلا تخمین تلفات انتقال دررودخانه زنگمار [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 95-108]
 • نقی زاده، مهدی تعیین پتانسیل پساب خروجی تصفیه‌خانه شهر یزد جهت استفاده در بخش کشاورزی بر اساس معیارهای جهانی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 175-190]
 • نقوی، هرمزد فرآیند آبشویی نمک‌ها در خاک‌های شور در طول ستون‌ای دست‌خورده خاک [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 54-65]
 • نقوی، هرمزد بررسی تاثیر دو عمق نصب قطره‌چکان با دبیهای یکسان بر توزیع رطوبت در سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی و شبیه‌سازی آن با مدل HYDRUS-2D [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 101-113]
 • نقوی، هرمزد بررسی میزان کارایی مدل SDSM در شبیه‌سازی شاخص‌های دمایی در مناطق خشک و نیمه‌خشک [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 1-17]
 • نقوی، هرمزد بررسی خصوصیات شیمیایی، فیزیکی و حاصل‌خیزی باطله‌های زغال سنگ به‌منظور استفاده در کشاورزی )مورد: زغال‌های باطله در کارخانه زغال‌شوئی زرند کرمان) [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 58-70]
 • نقوی، هرمزد تاثیر آبشویی با شرایط مختلف بر کیفیت زه‌آب خروجی از ستون‌های خاک شور و آهکی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 78-89]
 • نقوی، هرمزد بررسی تاثیر عمق کارگزاری و میزان آب آبیاری به روش قطره ای زیر سطحی بر عملکرد و غلظت عناصر ماکرو در برگ در ختان پسته [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 142-158]
 • نیک پور، محمدرضا تحلیل سه‌بعدی تأثیر تکیه‌گاه پل متصل به دیواره کانال بر پارامترهای هیدرولیکی جریان با استفاده از Flow-3D [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 16-31]
 • نیک پور، محمدرضا مدل‌سازی رسوبات معلق رودخانه با استفاده از محاسبات نرم(مطالعه موردی: رودخانه دره‌رود) [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 29-44]
 • نیک پور، محمدرضا مقایسه کارآیی مدل‌های هوشمند در روندیابی جریان روزانه رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه بالخلوچای، استان اردبیل) [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 64-78]
 • نیکخو امیری، صدیقه شبیه سازی سری زمانی جریان در محل خروجی سد شهید رجایی با استفاده از مدل SWAT [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 66-80]
 • نیکزاد، مینا برآورد تغییرات زمانی و مکانی سطح ایستابی آبخوان‌ دشت بیستون استان کرمانشاه با روش‌های زمین‌آماری [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 79-92]
 • نیکزاد طهرانی، اسماعیل ارزیابی سناریوهای مختلف مدیریت منابع آب دشت تالار با استفاده از مدل‏سازی آب زیرزمینی و سیستم‌های یکپارچه منابع آب [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 89-101]
 • نهتانی، محمد بررسی اثرات آبگیری موقت بستر تالاب هامون بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی هامون هیرمند) [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 45-55]
 • نهرین، فرناز پیش‌بینی مقادیر حداکثر بارش روزانه با استفاده از سیستم‌های هوشمند و مقایسه آن با مدل درختی M5؛ مطالعه موردی ایستگاه‌های اهر و جلفا [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 83-98]
 • نوابیان، مریم حرکت آب در سطح و زیر سطح خاک در آبیاری جویچه‌ای یک در میان و مقایسه آن با آبیاری معمولی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 1-13]
 • نوحانی، ابراهیم بررسی آزمایشگاهی تاثیر پره‌های مستغرق درکاهش آبشستگی اطراف تکیه‌گاه پل [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 1-15]
 • نوحه گر، احمد بررسی خشکسالی آب‌زیرزمینی با استفاده از شاخص‌های SWI و GRIدر آبخوان محدوده مطالعاتی مرودشت خرامه استان فارس [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 105-118]
 • نوذری، حامد پیش‌بینی تراز آب دریاچه ارومیه با استفاده از روش‌های سری زمانی، شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی- موجکی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 64-77]
 • نوذری، حامد بررسی تاثیر انتقال آب در تخصیص منابع آب سد چغاخور با استفاده از رویکرد پویایی سیستم [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 65-79]
 • نوذری، حامد شبیه‌سازی روند کیفی کانال آبیاری نهر شعبان با استفاده از روش تحلیل پویایی سیستم [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 212-223]
 • نوری، سمیرا برآورد تبخیر و تعرق واقعی مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای با استفاده از دو الگوریتم سبال و متریک [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 11-22]
 • نوری، صفیه تخصیص بهینه منابع آب چاه‌نیمه سیستان با تأکید بر سناریوی تثبیت ریزگردها: کاربرد الگوریتم ژنتیک* [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 116-131]
 • نورانی، وحید بررسی اثر کاربری اراضی بر پارامترهای مدل مفهومی نش [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 30-48]
 • نوری قیداری، محمدحسین ارزیابی کارایی روش توابع متعامد تجربی نسبت به سیستم استنتاج فازی و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی جریان [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 29-37]
 • نورقلی پور، فریدون بررسی تعیین دور آبیاری بهینه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد در مناطق مهم تحت کشت کنجد در کشور با استفاده از تشت تبخیر کلاس A [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 206-220]
 • نوروزی، علی اکبر تعیین تبخیر- تعرق و ضریب گیاهی انار در مراحل مختلف رشد با استفاده ازتکنیک دورسنجی و بیلان رطوبتی (مطالعه موردی ساوه) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 51-65]
 • نوروزی، مهرداد اثرات متقابل نیتروژن و آب آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب و نیتروژن در گوجه‌فرنگی در استان بوشهر [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 168-181]
 • نوروز ولاشدی، رضا شبیه سازی سری زمانی جریان در محل خروجی سد شهید رجایی با استفاده از مدل SWAT [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 66-80]
 • نوشادی، مسعود اندازه گیری و شبیه سازی کلر در مخزن سد درودزن با استفاده از مدل HEC-5Q [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 20-30]

و

 • واحدی، سمیرا بررسی الگوی توزیع شوری و سدیم خاک تحت آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی در باغات زیتون [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 127-141]
 • واحدی، مریم بررسی خطر تخریب منابع آب‌های زیرزمینی با استفاده از مدل اصلاحی ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابان‌زایی در دشت‌های استان فارس [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 93-104]
 • واعظی هیر، عبدالرضا تعیین لایه ی نشتی و بررسی مکانیسم نشت از تکیه گاه چپ سد آغ چای (آذربایجان غربی) با استفاده از مطالعات هیدروژئولوژی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 72-84]
 • واقفی، محمد بررسی و مقایسه مدل‌های مختلف نفوذپذیری در حوضه آبریز مند دشتی با استفاده از نتایج آزمایشات استوانه مضاعف [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 1-12]
 • واقفی، محمد مطالعه عددی تأثیر شعاع انحنا بر الگوی جریان پیرامون آبشکن سرسپری مستغرق [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 145-156]
 • واقفی، محمد تعیین میزان آبشستگی و مولفههای سه بعدی سرعت پیرامون آبشکن سرسپری در کانال قوسی با روش عددی و دادههای آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 109-124]
 • واقفی، محمد تعیین شدت آشفتگی در کانال قوسی 180 درجه تند با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 16-34]
 • واقفی، محمد بررسی تأثیر عملکرد صفحات مستغرق پاد‌ساعتگرد بر کاهش آبشستگی پایه پل منفرد مستقر در قوس تند [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 19-28]
 • وطن خواه، حجت ارزیابی راندمان سیستم آبیاری نواری در برخی مزارع دشت زرینه‌رود میاندوآب [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 83-96]
 • وفاخواه، مهدی مقایسه روش‌های مختلف تحلیل سری‌های زمانی در پیش‌بینی دبی ماهانه حوضه آبخیز کرخه [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 75-86]
 • وفاخواه، مهدی ارزیابی برخی معادلات نفوذ آب در خاک در کاربری‌های مختلف در حوزه آبخیز کجور [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • وفاخواه، مهدی تخمین جریان رودخانه‌ای در حوزه‌های بالادست سد مخزنی بوکان با استفاده از متغیرهای اقلیمی دما و بارش [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 112-123]
 • ولی، عباسعلی آنالیز و روندیابی پارامترهای کیفیت شیمیایی آب؛ مطالعه موردی رودخانه چم‌انجیر خرم آباد [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 95-105]
 • ولیخان انارکی، مهدی مدل بهینه‌سازی کانال آبیاری با لحاظ شرایط سیلابی و عدم قطعیت [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 46-60]
 • ونایی، علی بررسی خودپالایی و شبیه‏سازی تغییرات نیتروژن و فسفر در طول رودخانه عباس‏آباد همدان با استفاده از نرم‌افزار QUAL2KW [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 172-186]
 • وهاب زاده، قربان شبیه‌سازی رگبار- آب‌گرفتگی مبتنی بر سامانه اطلاعات جغرافیایی در حوضه شهری دامغان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 26-39]
 • وهاب‌زاده، ، قربان کارآیی روش‌های مختلف تفکیک داده در افزایش دقّت و صحّت منحنی سنجه رسوب؛ مطالعه موردی بخشی از حوزه آبخیز سفید رود [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 97-111]

ه

 • هابر، برنهارد اثر سرریز بر دبی دریچه، در مدل ترکیبی سرریز- دریچه استوانه‌ای [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 86-95]
 • هاشمی، سید اشکان بررسی توانایی حذف نیترات از محلول آبی به وسیله جاذب‌های گیاهی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 191-200]
 • هاشمی، سید محمدرضا مدلسازی دو بعدی جریان اطراف سرریز های اضطراری دایک های کنترل سیلاب و روندیابی سیلاب خروجی از آن ها [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 56-75]
 • هاشمی شاهدانی، سید مهدی بهره‌گیری از سامانه کنترل خودکار متمرکز به منظور بهبود عملکرد بهره‌برداری کانال اصلی تحت نوسانات شدید جریان ورودی؛ مطالعه موردی کانال اصلی شبکه رودشت [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 14-27]
 • هاشمی گرم دره، سید ابراهیم برآورد تبخیرتعرق گیاه مرجع تحت سناریوهای کمبود داده (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 183-197]
 • هاشمی نسب خبیصی، فریده السادات اثر بارش بر عملکرد گندم دیم و شاخص رضایتمندی نیاز آبی در مقیاس زمانی مختلف [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-13]
 • هاشمی نسب خبیصی، فریده السادات پیش‌بینی تغییرات بارش 20 سال آینده در استان کرمان با استفاده از مدل‌های ریز مقیاس کننده LARS-WG و گردش عمومی HadCM3 [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 43-58]
 • هزارجریبی، ابوطالب تخمین ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی با استفاده از روش‌های داده-کاوی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 156-171]
 • هژبر، حسن برآورد تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از مدل‌های تجربی، مدل‌سازی آن با شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن‌ها با داده‌های لایسیمتری در ایستگاه کهریز ارومیه [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 13-25]
 • همتی، محمد تعیین مناطق سیل خیز حوضه آبریز قرنقو با استفاده از مدل هیدرولوژیکی مادکلارک و GIS [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 65-80]
 • هنربخش، افشین توزیع مکانی شدت خشک‌سالی هواشناسی در حوزه آبخیز کارون شمالی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 139-149]
 • هنربخش، افشین بررسی عددی سه بعدی تغییرات الگوی جریان در دو قوس متوالی همگرا و واگرا از یک رودخانه طبیعی با استفاده از مدل SSIIM.2 [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 66-81]
 • هنربخش، افشین مقایسه روش‌های برآورد آب‌پایه در ارتباط با شبیه‌سازی جریان کل در حوزه آبخیز بهشت‌آباد [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 81-92]
 • هوشمند، عبدالرحیم تاثیرکم‌آبیاری و خشکی موضعی ریشه بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه ذرت [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 67-76]

ی

 • یاری، روح الله پیش‌بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی تحت سناریوهای مختلف مدیریتی با استفاده از مدل MODFLOW [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 103-115]
 • یارمحمدی، بهاره بررسی تحلیلی-انتگرالی هیدرولیک جریان در سرریزهای کلید پیانویی با دیواره‌های سپری پیوسته و ناپیوسته [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 1-14]
 • یازرلو، بهناز بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر جریان رودخانه با استفاده از مدل بارش-رواناب HBV-light: مطالعه موردی حوضه محمدآباد در استان گلستان [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 152-163]
 • یاوری، مهدی ارزیابی روش‌های تجربی برآورد تبخیر و تعرق واقعی سالانه در مقیاس بزرگ به کمک تبخیر و تعرق برآوردی از روش سبال در دشت نیشابور [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 44-54]
 • یخکشی، محمدابراهیم نقش احداث سد مخزنی نرمآب بر کاهش پهنه سیل و خسارات وارده به اراضی پایین‌دست [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 24-36]
 • یخکشی، محمود نقش احداث سد مخزنی نرمآب بر کاهش پهنه سیل و خسارات وارده به اراضی پایین‌دست [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 24-36]
 • یزدانی، وحید تحلیل روند تغییرات سالانه و فصلی دما، بارش و خشکسالی‌های استان همدان [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 47-58]
 • یزدانی، وحید پهنه بندی پتانسیل بهره برداری از منابع آب زیرزمینی با استفاده از داده های کمی و کیفی آبخوان دشت نیشابور [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 118-132]
 • یزدانی، وحید ارزیابی عملکرد کلزا به‌صورت تابعی از ارتفاع آب آبیاری و شوری در منطقه مشهد [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 32-52]
 • یعقوب زاده، مصطفی مدل‌سازی دبی جریان رودخانه با استفاده از مدل‌های چندمتغیره تلفیقی سری زمانی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 47-63]
 • یهزادی‌نسب، مینا ارزیابی راندمان سیستم آبیاری نواری در برخی مزارع دشت زرینه‌رود میاندوآب [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 83-96]
 • یوسفی، فاطمه مقایسه آزمایشگاهی مدل‌های پرش هیدرولیکی در رژیم‌های مختلف جریان [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 1-11]
 • یوسف زاده چوبک، معصومه پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از الگوریتم حداکثر آنتروپی و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: دشت همدان- بهار) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 111-124]
 • یوسفی مبرهن، ابراهیم شبیه‌سازی رگبار- آب‌گرفتگی مبتنی بر سامانه اطلاعات جغرافیایی در حوضه شهری دامغان [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 26-39]
 • یونسی، حجت الله توسعه الگوریتم مجموعه ذرات جهت بهره برداری بهینه از مخازن چندمنظوره (مطالعه موردی سد دز) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 84-95]
 • یونسی، حجت الله اثر زاویه آبگیری بر کنترل رسوب در دهانه آبگیر در قوسU شکل همراه با آبشکن و دیوار جداکننده [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 12-26]
 • یونسی، حجت الله بررسی آزمایشگاهی کاربرد آستانه، آبشکن و دیوارجداکننده در کنترل رسوب ورودی بستر به آبگیر جانبی 75 درجه در قوس U شکل [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 18-37]