نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران

 ترتیب انتشار:  فصلنامه

 زبان انتشار:  فارسی با خلاصه انگلیسی

نوع داوری:  دو سو کور

اختصاص شناسه الکترونیکی DOI  به مقالات پذیرفته شده

 

 نشریه مهندسی آبیاری و آب ایران در آخرین ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در سال 1395 رتبه (Q1)  را کسب نموده است.

 

 

دسترسی به مقالات این نشریه آزاد (Open Access) می باشد.
 
 
این نشریه از قوانین COPE (کمیته اخلاق در انتشار) پیروی می کند.

 

 

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 1-194 

3. بررسی آزمایشگاهی تأثیر موانع متوالی بر روی سرعت پیشانی و بدنه جریان غلیظ رسوبی و نمکی

صفحه 34-50

محمد توزنده جانی؛ امیرحمزه حقی ابی؛ محمود کاشفی پور؛ حسن ترابی


8. بررسی اثر تغییرات اقلیمی بر مصرف آب کشاورزی و ذخایر منابع آب ایران

صفحه 108-120

سروش کیانی قلعه سرد؛ جواد شهرکی؛ احمد اکبری؛ علی سردارشهرکی


12. بررسی کاربرد نانو ساختار برگ کنوکارپوس در حذف نیترات از محلول های آبی

صفحه 166-179

مرجان امینی نژاد؛ علی ماروسی؛ سعید برومند نسب؛ هادی معاضد؛ معصومه فراستی