نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران

 ترتیب انتشار:  فصلنامه

 زبان انتشار:  فارسی با خلاصه انگلیسی

نوع داوری:  دو سو کور

اختصاص شناسه الکترونیکی DOI  به مقالات پذیرفته شده

 

 نشریه مهندسی آبیاری و آب ایران در آخرین ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در سال 1395 رتبه (Q1)  را کسب نموده است.

 

 

دسترسی به مقالات این نشریه آزاد (Open Access) می باشد.
 
 
این نشریه از قوانین COPE (کمیته اخلاق در انتشار) پیروی می کند.

 

 

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36، تابستان 1398، صفحه 1-220 

3. پیش بینی دبی جریان در مقاطع مرکب، مقایسه روش‌های داده محور و تجربی

صفحه 24-38

معین بهرام پور؛ غلامعباس بارانی؛ محمد ذونعمت کرمانی


5. بررسی عددی تاثیر ارتفاع و محل تیغه بر رسوب گذاری در حوضچه ته نشینی

صفحه 52-67

الهام سعیدی؛ احسان بهنام طلب؛ علی اکبر صالحی نیشابوری


12. تحلیل فضایی نمایه خشکسالی اجمالی(RDI) در ایران مرکزی (مطالعه موردی : استان یزد)

صفحه 160-176

مهران فاطمی؛ محمد حسن رحیمیان؛ محمد اکرامی؛ جلال برخورداری