نویسنده = هادی ثانی خانی
تعداد مقالات: 4
1. پیش‌بینی جریان ورودی به مخزن سد کمال صالح با استفاده از محاسبات نرم

دوره 6، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 48-61

نازنین شاه کرمی؛ هادی ثانی خانی؛ مجتبی مرادی


2. مدل‌سازی دما و بارش تبریز با بکارگیری توابع مفصل

دوره 5، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 123-133

هادی ثانی خانی؛ رسول میرعباسی نجف‌آبادی؛ یعقوب دین‌پژوه دین‌پژوه


3. تخصیص بهینه آب در شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 2، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 52-61

حامد کیافر؛ علی اشرف صدرالدینی؛ امیر حسین ناظمی؛ هادی ثانی خانی


4. تخصیص بهینه آب در شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 52-61

حامد کیافر؛ علی اشرف صدرالدینی؛ امیرحسین ناظمی؛ هادی ثانی خانی