نویسنده = الهام مهرابی گوهری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر شاخص خیسی و داده های طیفی در براورد درصد ذرات خاک با استفاده از روش های مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1398

الهام مهرابی گوهری؛ حمیدرضا متین فر؛ روح الله تقی زاده؛ اعظم جعفری


2. بررسی تاثیر شاخص خیسی و داده های طیفی در براورد درصد ذرات خاک با استفاده از مدل های نروفازی،شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون درختی

دوره 10، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 105-126

الهام مهرابی گوهری؛ حمیدرضا متین فر؛ روح الله تقی زاده مهرجردی؛ اعظم جعفری


3. برآورد رطوبت خاک در ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی با استفاده از شبکه‌عصبی-مصنوعی و رگرسیون چند ‌متغیره

دوره 3، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 42-52

الهام مهرابی گوهری؛ فریدون سرمدیان؛ روح الله تقی زاده مهرجردی