نویسنده = الهام فتحی هفشجانی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه چند روش درون یابی مکانی و انتخاب مناسب ترین روش برای پهنه بندی نیترات و فسفات در آب زیرزمینی شهرکرد

دوره 4، شماره 3، بهار 1393، صفحه 51-63

الهام فتحی هفشجانی؛ حبیب الله بیگی هرچگانی؛ علیرضا داودیان دهکردی؛ سید حسن طباطبایی