نویسنده = اصلان اگدرنژاد
تعداد مقالات: 2
1. تعیین ضرایب تبخیر- تعرق ماهانه گندم زمستانه با استفاده از روشهای مختلف تخمین تبخیر- تعرق و تشت تبخیر در دشت قزوین

دوره 8، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 107-121

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ ارش تافته؛ اصلان اگدرنژاد؛ ، صفورا اسدی کپورچال


2. ارزیابی مدل Aquacrop در شبیه‌سازی عملکرد ذرت تحت تیمارهای کم‌آبیاری و کاربرد سطوح مختلف سوپر جاذب

دوره 8، شماره 3، بهار 1397، صفحه 166-184

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ اصلان اگدرنژاد؛ داود خدادادی دهکردی