نویسنده = محمدرضا خزایی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی عملکرد مدلSDSM در بررسی اثر تغییر اقلیم بر بارش و دما

دوره 9، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 108-120

مهراوه حصیرچیان؛ باقر ذهبیون؛ محمدرضا خزایی


2. اثر تغییر اقلیم بر متغیرهای اقلیمی و رواناب حوضه توسط مدل HBVتحت سناریوهای مدل BCM2

دوره 8، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 129-139

میثم حیدری؛ محمدرضا خزایی؛ علی اکبر اختری