نویسنده = علی حیدر نصرالهی
تعداد مقالات: 2
1. شبیه‌سازی تأثیر تغییر اقلیم بر عملکرد محصول سیب‌زمینی با استفاده از مدل رشد گیاهی AquaCrop

دوره 9، شماره 3، بهار 1398، صفحه 143-158

زهرا ایزدی؛ علی حیدر نصرالهی؛ بیژن حقیقتی بروجنی


2. تعیین شاخص تنش آبی گیاه (CWSI) سویا برای مدیریت آبیاری جهت حداکثر عملکرد و بهره‌وری آب

دوره 8، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 121-131

حامد احمدی؛ علی حیدر نصرالهی؛ مجید شریفی پور؛ حمیدرضا عیسوند