نویسنده = سید فرهاد موسوی
شبیه‌سازی عددی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش سدهای بلند

دوره 11، شماره 1، مهر 1399، صفحه 14-37

10.22125/iwe.2020.114695

مهدی mehdi؛ حجت کرمی؛ حامد سرکرده؛ سید فرهاد موسوی