نویسنده = فهیمه امینی ناغانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تغییر اقلیم بر میزان تولید انرژی برقابی سد کارون

دوره 11، شماره 4، تابستان 1400، صفحه 251-236

10.22125/iwe.2021.133761

فهیمه امینی ناغانی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ رضا زمانی احمدمحمودی؛ محمدعلی نصر اصفهانی