کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
تعداد مقالات: 12
1. روند تغییرپذیری شاخص‌های حدی بارش در حوزه آبریز بختگان با استفاده از داده‌های AgMERRA و داده‌های ایستگاهی

دوره 12، شماره 1، پاییز 1400، صفحه 364-381

10.22125/iwe.2021.138351

لیلا جوکار؛ فاطمه پناهی؛ سید جواد ساداتی‌نژاد؛ علیرضا شکیبا


4. بررسی پارامترهای دما و بارش تحت تأثیر تغییر اقلیم( مطالعه موردی: دشت بیرجند)

دوره 11، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 200-210

10.22125/iwe.2020.114963

امیر خیاط؛ مهدی امیرآبادی زاده؛ محسن پوررضا بیلندی؛ حسین خزیمه نژاد


6. اثرتغییر اقلیم بر مقدار و شدت باران در شمال ایران

دوره 10، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 190-204

10.22125/iwe.2019.100751

شهلا توانگر؛ حمیدرضا مرادی؛ علیرضا مساح بوانی


7. بررسی اثر تغییرات اقلیمی بر مصرف آب کشاورزی و ذخایر منابع آب ایران

دوره 10، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 108-120

10.22125/iwe.2019.95878

سروش کیانی قلعه سرد؛ جواد شهرکی؛ احمد اکبری؛ علی سردارشهرکی


8. ارزیابی عملکرد مدلSDSM در بررسی اثر تغییر اقلیم بر بارش و دما

دوره 9، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 108-120

10.22125/iwe.2019.87385

مهراوه حصیرچیان؛ باقر ذهبیون؛ محمدرضا خزایی


11. ارزیابی تأثیر تغییرات اقلیم بر تخصیص آب کشاورزی در سطح حوضه قره سو با مدل WEAP

دوره 6، شماره 3، بهار 1395، صفحه 143-155

مهسا مالمیر؛ ام البنی محمدرضاپور؛ سلمان شریف آذری