کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
تعداد مقالات: 8
2. اثرتغییر اقلیم بر مقدار و شدت باران در شمال ایران

دوره 10، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 193-208

شهلا توانگر؛ حمیدرضا مرادی؛ علیرضا مساح بوانی


3. بررسی اثر تغییرات اقلیمی بر مصرف آب کشاورزی و ذخایر منابع آب ایران

دوره 10، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 108-120

سروش کیانی قلعه سرد؛ جواد شهرکی؛ احمد اکبری؛ علی سردارشهرکی


4. ارزیابی عملکرد مدلSDSM در بررسی اثر تغییر اقلیم بر بارش و دما

دوره 9، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 108-120

مهراوه حصیرچیان؛ باقر ذهبیون؛ محمدرضا خزایی


8. ارزیابی تأثیر تغییرات اقلیم بر تخصیص آب کشاورزی در سطح حوضه قره سو با مدل WEAP

دوره 6، شماره 3، بهار 1395، صفحه 143-155

مهسا مالمیر؛ ام البنی محمدرضاپور؛ سلمان شریف آذری