کلیدواژه‌ها = رگرسیون درختی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر شاخص خیسی و داده های طیفی در براورد درصد ذرات خاک با استفاده از روش های مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1398

الهام مهرابی گوهری؛ حمیدرضا متین فر؛ روح الله تقی زاده؛ اعظم جعفری


2. بررسی تاثیر شاخص خیسی و داده های طیفی در براورد درصد ذرات خاک با استفاده از مدل های نروفازی،شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون درختی

دوره 10، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 105-126

10.22125/iwe.2019.100742

الهام مهرابی گوهری؛ حمیدرضا متین فر؛ روح الله تقی زاده مهرجردی؛ اعظم جعفری