کلیدواژه‌ها = رطوبت خاک
تعداد مقالات: 5
2. تعیین شاخص تنش آبی گیاه (CWSI) سویا برای مدیریت آبیاری جهت حداکثر عملکرد و بهره‌وری آب

دوره 8، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 121-131

حامد احمدی؛ علی حیدر نصرالهی؛ مجید شریفی پور؛ حمیدرضا عیسوند


3. بررسی اثر تنش آبی با استفاده از شاخص های دمای برگ و رطوبت خاک بر

دوره 7، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 97-111

محمدعلی شاهرخ نیا؛ لادن جوکار؛ مجید رخشنده رو


4. حرکت آب در سطح و زیر سطح خاک در آبیاری جویچه‌ای یک در میان و مقایسه آن با آبیاری معمولی

دوره 3، شماره 3، بهار 1392، صفحه 1-13

حامد ابراهیمیان؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی نژاد؛ فریبرز عباسی؛ مریم نوابیان


5. تاثیر بافت خاک بر دقت روش انعکاس‌‌سنجی حوزه زمانی در برآورد رطوبت خاک

دوره 3، شماره 3، بهار 1392، صفحه 14-23

مجتبی کشاورزی حسن آباد؛ امیر حسین ناظمی؛ علی اشرف صدرلدینی؛ محمدرضا نیشابوری؛ ابوالفضل ناصری؛ احمد فاخری فرد