موضوعات = آب زیر زمینی
مدیریت کمبود آب در حوزه آبریز هیرمند تحت استراتژی کشت فراسرزمینی با استفاده از مدل WEAP

دوره 13، شماره 2، دی 1401، صفحه 283-296

10.22125/iwe.2022.162658

مهران حکمت نیا؛ مهدی صفدری؛ سید مهدی حسینی؛ علی سردارشهرکی


بررسی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره در آبخوان دشت اردبیل

دوره 13، شماره 2، دی 1401، صفحه 333-353

10.22125/iwe.2022.162670

شاهین فضابخش؛ علی رسول زاده؛ جواد رمضانی مقدم؛ مهدی اسماعیلیان


بررسی نوسانات تراز آب زیرزمینی با روش محاسبات نرم (مطالعه موردی: دشت‌های ارومیه و میاندوآب)

دوره 12، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 200-219

10.22125/iwe.2022.146399

فرناز محمدی؛ میر علی محمدی؛ جواد بهمنش؛ سعید جلیلی


مدلسازی فازی فرآیند حذف آرسنیک از آب‌های زیرزمینی با نانو ذرات اکسید آهن

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 242-254

10.22125/iwe.2021.142108

عطااله ندیری؛ مریم قره خانی؛ پریسا لطفی نیا؛ مهدی اسدی


مطالعه کیفی آب‌های زیرزمینی ساختگاه سد خرسان 2 با استفاده از روش تحلیل آماری چند متغیره

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 255-270

10.22125/iwe.2021.142413

مجتبی رحیمی شهید؛ محمد امین قسوره؛ غلامرضا لشکری پور