نویسنده = محمدجواد خانجانی
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه مهندسی بند تاریخی هلاکو در منطقه سیدی استان کرمان

دوره 8، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 197-212

فرزانه قادری نسب گروهی؛ محمد جواد خانجانی


2. مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی اطراف پایه مرکب پل

دوره 8، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 35-47

حبیبه قدسی؛ محمدجواد خانجانی


3. بررسی نحوه تخلیه پساب سایت آب شیرین کن بندر خمیر به کمک روابط تجربی

دوره 3، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 23-30

مهدی نژادنادری؛ محمدجواد خانجانی؛ رضا منتظمی وظیفه دوست


4. تاثیرکم‌آبیاری و خشکی موضعی ریشه بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه ذرت

دوره 2، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 67-76

عباس رضائی استخروئیه؛ سعید برومند نسب؛ عبدالرحیم هوشمند؛ محمدجواد خانجانی