نویسنده = هرمزد نقوی
تعداد مقالات: 5
2. تاثیر آبشویی با شرایط مختلف بر کیفیت زه‌آب خروجی از ستون‌های خاک شور و آهکی

دوره 6، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 78-89

محدثه حسینی نیا؛ فرزاد حسن پور؛ هرمزد نقوی؛ فریبرز عباسی؛ شهریار باستانی


5. فرآیند آبشویی نمک‌ها در خاک‌های شور در طول ستون‌ای دست‌خورده خاک

دوره 2، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 54-65

معصومه دلبری؛ مهدیه طالب‌زاده؛ هرمزد نقوی؛ احمد غلامعلی‌زاده آهنگر