نویسنده = امیرحسین ناظمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر شیب خاک و شدت بارندگی بر انتقال محلول با استفاده از مطالعه آزمایشگاهی و مدل HYDRUS-2D

دوره 7، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 78-94

فرشید تاران؛ امیرحسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ یعقوب دین پژوه


2. اندازه‌گیری و برآورد تراز سطح ایستابی و میزان تخلیه زهکشی در جریان غیر ماندگار

دوره 3، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 115-125

جواد جعفری؛ امیرحسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ علی افروزی