نویسنده = فرشید تاران
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر شیب خاک و شدت بارندگی بر انتقال محلول با استفاده از مطالعه آزمایشگاهی و مدل HYDRUS-2D

دوره 7، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 78-94

فرشید تاران؛ امیرحسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ یعقوب دین پژوه