نویسنده = جواد مظفری
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه آزمایشگاهی مدل‌های پرش هیدرولیکی در رژیم‌های مختلف جریان

دوره 9، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 1-11

فاطمه یوسفی؛ جواد مظفری؛ سید اسدا... محسنی موحد