نویسنده = حجت کرمی
تعداد مقالات: 11
1. بررسی آزمایشگاهی و عددی عملکرد هیدرولیکی آبگیر کفی با روزنه مربع شکل در شرایط مختلف زیربحرانی

دوره 11، شماره 4، تابستان 1400، صفحه 1-21

10.22125/iwe.2021.133673

علی میرنورالهی؛ سعید فرزین؛ حجت کرمی؛ مجتبی عامری


4. شبیه‌سازی عددی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش سدهای بلند

دوره 11، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 14-37

10.22125/iwe.2020.114695

مهدی mehdi؛ حجت کرمی؛ حامد سرکرده؛ سید فرهاد موسوی


8. مدل بهینه‌سازی کانال آبیاری با لحاظ شرایط سیلابی و عدم قطعیت

دوره 9، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 46-60

سعید فرزین؛ حجت کرمی؛ مهدی ولیخان انارکی؛ محمد احترام


9. مطالعه عددی اثر اندرکنش پایه پل و تکیه‌گاه مستطیلی بر خصوصیات جریان

دوره 8، شماره 3، بهار 1397، صفحه 62-77

سمیه انجم روز؛ حجت کرمی؛ خسرو حسینی؛ سعید فرزین


10. آنالیز عددی مشخصه‌های جریان عبوری از سرریز استوانه‌ای با استفاده از مدل Flow3D

دوره 8، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 1-18

حجت کرمی؛ سعید فرزین؛ الهام ضمیری؛ شهاب نیّر


11. تحلیل سه‌بعدی تأثیر تکیه‌گاه پل متصل به دیواره کانال بر پارامترهای هیدرولیکی جریان با استفاده از Flow-3D

دوره 7، شماره 3، بهار 1396، صفحه 16-31

حجت کرمی؛ خسرو حسینی؛ سعید فرزین؛ محمدرضا نیک پور؛ سمیه انجم روز