نویسنده = حسام قدوسی
تعداد مقالات: 4
2. استفاده از سیفون در آبیاری و مقایسه آن با روش آبیاری سنتی

دوره 9، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 191-205

10.22125/iwe.2019.90263

صابر خسرونژاد؛ حسام قدوسی؛ کرامت اخوان