کلیدواژه‌ها = کریجینگ
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تغییرات زمانی- مکانی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت بروجرد- دورود

دوره 11، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 150-167

10.22125/iwe.2020.114959

یاسر سبزواری؛ علی حیدر نصرالهی؛ حجت الله یونسی


3. پهنه بندی خشکسالی‌های اقلیمی و بزرگی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI و روش زمین آمار کریجینگ(مطالعه موردی: استان کرمان)

دوره 10، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 205-228

10.22125/iwe.2019.100753

پیمان معدنچی؛ کاکا شاهدی؛ محمود حبیب نژاد؛ کریم سلیمانی؛ احمد فاتحی مرج


4. بررسی نقشه های آنومالی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: حوضه آبریز جیرفت)

دوره 10، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 93-107

10.22125/iwe.2019.95877

محمد نادریان فر؛ کرامت نژاد افضلی؛ فاطمه بیاتانی


5. توزیع مکانی شدت خشک‌سالی هواشناسی در حوزه آبخیز کارون شمالی

دوره 8، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 139-149

زینب علی میرزایی؛ رفعت زارع بیدکی؛ افشین هنربخش؛ رسول زمانی احمد محمودی


7. ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی در دشت کرمانشاه

دوره 5، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 1-16

محمد رحمتی؛ حمیدرضا مرادی؛ رضا امیدی پور