کلیدواژه‌ها = مدل LARS-WG
تعداد مقالات: 4
1. شبیه‌سازی تأثیر تغییر اقلیم بر عملکرد محصول سیب‌زمینی با استفاده از مدل رشد گیاهی AquaCrop

دوره 9، شماره 3، بهار 1398، صفحه 143-158

زهرا ایزدی؛ علی حیدر نصرالهی؛ بیژن حقیقتی بروجنی


3. تغییرات زمانی و مکانی بارش در ایران تحت تأثیر تغییراقلیم تا سال 2100

دوره 7، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 152-165

سید سعید موسوی؛ فاطمه کاراندیش؛ حسین طبری


4. پیش‌بینی اثرات بلندمدت تغییراقلیم بر مولفه‌های اقلیمی در منطقه‌ی مرطوب

دوره 5، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 131-149

مهدی کلانکی؛ فاطمه کاراندیش