کلیدواژه‌ها = پایه پل
بررسی آزمایشگاهی اثر آستانه در کنترل آبشستگی اطراف پایه‌های پل در رسوبات چسبنده

دوره 5، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 1-15

محمد مهدی احمدی؛ مجتبی حسین‌نژاد؛ مجید رحیم پور


تخمین عمق آبشستگی در محل پایه‌های پل با استفاده ازمدل ریاضی FASTER

دوره 1، شماره 1، آذر 1389، صفحه 57-68

مریم شیخ‌الاسلامی؛ محمود شفاعی بجستان؛ سید محمود کاشفی‌پور