کلیدواژه‌ها = ضریب دبی
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر پارامترهای هندسی بر خصوصیات هیدرولیکی جریان در سرریزهای مایل

دوره 11، شماره 3، بهار 1400، صفحه 35-54

10.22125/iwe.2021.128112

رضا نوروزی؛ هادی ارونقی؛ فرزین سلماسی؛ داود فرسادی زاده؛ محمد علی قربانی


2. مطالعه آزمایشگاهی تیپ‌های مختلف سرریز جانبی کلیدپیانویی ذوزنقه‌ای

دوره 10، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 30-40

10.22125/iwe.2019.100722

ابوالفضل ساغری؛ مجتبی صانعی؛ خسرو حسینی


3. آنالیز عددی مشخصه‌های جریان عبوری از سرریز استوانه‌ای با استفاده از مدل Flow3D

دوره 8، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 1-18

حجت کرمی؛ سعید فرزین؛ الهام ضمیری؛ شهاب نیّر


4. بررسی تاثیر تغییر شکل پلان و ابعاد دریچه بر عملکرد هیدرولیکی مدل‌های ترکیبی سرریز کنگره‌ای- دریچه

دوره 6، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 16-32

محمد میرناصری؛ علیرضا عمادی؛ رامین فضل اولی؛ قاسم آقاجانی


5. اثر سرریز بر دبی دریچه، در مدل ترکیبی سرریز- دریچه استوانه‌ای

دوره 3، شماره 3، بهار 1392، صفحه 86-95

محمد قره گزلو؛ محسن مسعودیان؛ برنهارد هابر؛ علی اکبر صالحی نیشابوری