کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
تعداد مقالات: 13
1. بررسی تاثیر شاخص خیسی و داده های طیفی در براورد درصد ذرات خاک با استفاده از روش های مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1398

الهام مهرابی گوهری؛ حمیدرضا متین فر؛ روح الله تقی زاده؛ اعظم جعفری


3. بررسی اثرات متغیرهای اقلیمی در تخمین جریان رودخانه با استفاده از روش‌های منفرد و هیبریدی-موجکی محاسبات نرم

دوره 11، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 185-201

10.22125/iwe.2020.114961

رضا سبحانی؛ سروین زمان زاد قویدل؛ هادی ثانی خانی؛ مجید منتصری


4. پیش‌بینی بارش ماهانه استان اردبیل با استفاده از مدل‌های ANN و WANN

دوره 10، شماره 4، تابستان 1399، صفحه 241-257

10.22125/iwe.2020.110094

محمدرضا نیک پور؛ سجاد عبداللهی اسدآبادی


6. بررسی تاثیر شاخص خیسی و داده های طیفی در براورد درصد ذرات خاک با استفاده از مدل های نروفازی،شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون درختی

دوره 10، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 105-126

10.22125/iwe.2019.100742

الهام مهرابی گوهری؛ حمیدرضا متین فر؛ روح الله تقی زاده مهرجردی؛ اعظم جعفری


8. پیش بینی دبی جریان در مقاطع مرکب، مقایسه روش‌های داده محور و تجربی

دوره 9، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 24-38

10.22125/iwe.2019.90244

معین بهرام پور؛ غلامعباس بارانی؛ محمد ذونعمت کرمانی


11. ارزیابی تأثیر تغییرات اقلیم بر تخصیص آب کشاورزی در سطح حوضه قره سو با مدل WEAP

دوره 6، شماره 3، بهار 1395، صفحه 143-155

مهسا مالمیر؛ ام البنی محمدرضاپور؛ سلمان شریف آذری


12. تخمین سطح ایستابی با استفاده از یک روش ترکیبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک در دشت رامهرمز

دوره 4، شماره 3، بهار 1393، صفحه 26-38

رضا زمانی احمدمحمودی؛ علی محمد آخوندعلی؛ حیدر زارعی؛ فریدون رادمنش


13. برآورد رطوبت خاک در ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی با استفاده از شبکه‌عصبی-مصنوعی و رگرسیون چند ‌متغیره

دوره 3، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 42-52

الهام مهرابی گوهری؛ فریدون سرمدیان؛ روح الله تقی زاده مهرجردی