موضوعات = آبیاری
تعداد مقالات: 8
1. اثر مدیریت‌های مختلف آب و تأمین کود نیتروژن بر دقت و کارایی مدل AquaCrop در شبیه‌سازی عملکرد و کارایی مصرف آب گوجه‌فرنگی

دوره 12، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 121-136

10.22125/iwe.2022.146391

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ اصلان اگدرنژاد؛ آرش تافته؛ محمد علی انصاری


2. بررسی توزیع رطوبت با روش جدیدی از آبیاری با سفال (بخارآب- سفال)

دوره 12، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 137-148

10.22125/iwe.2022.146395

سید یعقوب کریمی؛ حامد نوذری؛ علیرضا مهربانی بشار؛ مهران سپیددست؛ فردوس رحیمی؛ ژینو بهمنی؛ زهرا سلیمی؛ آیگین امیدی


3. بررسی کارایی مصرف آب و عوامل مؤثر بر آن در تولید انگور در شهرستان بیجار

دوره 12، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 149-162

10.22125/iwe.2022.146393

زکیه داودنیا؛ صدیقه هاشمی بناب؛ مرتضی مولایی


4. اثر کم‌آبیاری با آب شور بر عملکرد و صفات رویشی گیاه اسفناج (Spinacia Oleraceae L.) در یک اقلیم خشک

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 92-110

10.22125/iwe.2021.142026

هادی دهقان؛ مهدی مکاری؛ مسعود محمدی؛ جواد رمضانی مقدم


6. بررسی استفاده از آب آلوده به فلزات سنگین با آبیاری زیرزمینی در کشت کلزا

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 135-155

10.22125/iwe.2021.142030

عبدالمجید لیاقت؛ محمد صالح؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ علیرضا حسن اقلی؛ مهدی پورسعیدی


7. مدیریت هوشمند برنامه ریزی آبیاری به منظور افزایش بهره وری مصرف آب در گیاه چغندرقند

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 156-170

10.22125/iwe.2021.142031

بهروز ابول پور؛ مستانه شریفی؛ محسن بذرافشان؛ محمد هادی جرعه نوش