نویسنده = کریم سلیمانی
تعداد مقالات: 7
2. پهنه بندی خشکسالی‌های اقلیمی و بزرگی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI و روش زمین آمار کریجینگ(مطالعه موردی: استان کرمان)

دوره 10، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 205-228

10.22125/iwe.2019.100753

پیمان معدنچی؛ کاکا شاهدی؛ محمود حبیب نژاد؛ کریم سلیمانی؛ احمد فاتحی مرج


3. امکان سنجی کاهش شوری آب توسط جاذب های زیستی پوسته برنج و صدف

دوره 7، شماره 3، بهار 1396، صفحه 93-106

فاطمه شکریان؛ کریم سلیمانی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ پوریا بی پروا


4. شبیه‌سازی رگبار- آب‌گرفتگی مبتنی بر سامانه اطلاعات جغرافیایی در حوضه شهری دامغان

دوره 7، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 26-39

ابراهیم یوسفی مبرهن؛ کریم سلیمانی؛ قربان وهاب زاده


5. تعیین و ارزیابی تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از داده‏های سنجش از دور؛ مطالعه موردی حوزه آبخیز تمر، گلستان

دوره 4، شماره 3، بهار 1393، صفحه 89-102

میرحسن میریعقوب‏زاده؛ کریم سلیمانی؛ محمود حبیب نژادروشن؛ کاکا شاهدی؛ کریم عباسپور؛ سمیرا اخوان


6. بررسی میزان کارایی مدل SDSM در شبیه‌سازی شاخص‌های دمایی در مناطق خشک و نیمه‌خشک

دوره 4، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-17

علی‌جان آبکار؛ محمود حبیب نژادروشن؛ کریم سلیمانی؛ هرمزد نقوی