نویسنده = رسول میرعباسی نجف آبادی
بررسی اثر تغییر اقلیم بر میزان تولید انرژی برقابی سد کارون

دوره 11، شماره 4، تیر 1400، صفحه 251-236

10.22125/iwe.2021.133761

فهیمه امینی ناغانی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ رضا زمانی احمدمحمودی؛ محمدعلی نصر اصفهانی


بررسی تاثیر انتقال آب در تخصیص منابع آب سد چغاخور با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

دوره 9، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 65-79

10.22125/iwe.2019.87267

مصطفی کدخداحسینی؛ شایان شامحمدی؛ حامد نوذری؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


پیش بینی کیفیت آب‌های سطحی با استفاده از روش درخت تصمیم

دوره 4، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 76-88

محمد تقی ستاری؛ مهدی عباسقلی نایب زاد؛ رسول میرعباسی نجف آبادی