دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 28، تابستان 1396، صفحه 1-163 
3. کنترل پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش با دیواره روزنه‌دار

صفحه 26-36

سجاد کیانی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ رضا بهروزی راد؛ لیلا داودی