کلیدواژه‌ها = تداخل سنجی راداری
تعیین رابطه فرونشست زمین و افت سطح آب‌زیرزمینی با دو روش تداخل سنجی راداری و ایستگاه ثابت GPS (مطالعه موردی: دشت سلماس)

دوره 11، شماره 1، مهر 1399، صفحه 168-182

10.22125/iwe.2020.114960

کیوان زارعی؛ علی رسول زاده؛ مرتضی صدیقی؛ غلامرضا احمدزاده؛ جواد رمضانی مقدم


بررسی فرونشست دشت مهیار جنوبی با استفاده از روش تداخل سنجی راداری

دوره 3، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 47-57

رضا صالحی؛ محمد غفوری؛ غلامرضا لشکری‌پور؛ مریم دهقانی