نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران

 ترتیب انتشار:  فصلنامه

 زبان انتشار:  فارسی با خلاصه انگلیسی

نوع داوری:  دو سو کور

اختصاص شناسه الکترونیکی DOI  به مقالات پذیرفته شده

 

 نشریه مهندسی آبیاری و آب ایران در آخرین ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در سال 1395 رتبه (Q1)  را کسب نموده است.

 

 

دسترسی به مقالات این نشریه آزاد (Open Access) می باشد.
 
 
این نشریه از قوانین COPE (کمیته اخلاق در انتشار) پیروی می کند.

 

 

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44، تابستان 1400 

3. بررسی آزمایشگاهی کارایی پوشش جنگلی ساحلی در کاهش نرخ انتقال رسوب کرانه ساحل

صفحه 38-52

10.22125/iwe.2021.133678

حامد جلیل مصیر؛ روح الله فتاحی؛ الهام قنبری عدیوی؛ مهدی اسدی آقبلاغی


9. بررسی تغییرات نوسانات سطح آب زیرزمینی در حوضه آبریز هلیل رود جیرفت

صفحه 141-159

10.22125/iwe.2021.133694

محمد نادریان فر؛ ارسلان فاریابی؛ شاپور کوهستانی؛ مریم صفوی گردینی


14. بررسی اثر تغییر اقلیم بر میزان تولید انرژی برقابی سد کارون

صفحه 236-251

10.22125/iwe.2021.133761

فهیمه امینی ناغانی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ رضا زمانی احمدمحمودی؛ محمدعلی نصر اصفهانی


21. بررسی کیفیت آب آشامیدنی شهر اراک با استفاده از GIS

صفحه 369-383

10.22125/iwe.2021.133770

الهام روحی؛ مهرداد هادیپور؛ آزاده کاظمی؛ علی اکبر ملکی راد


22. هشدار اولیه بیابان‌زایی آبخوان دشت مشهد بر اساس پیش‌بینی پارامترهای کمی و کیفی آب زیرزمینی

صفحه 383-399

10.22125/iwe.2021.133771

مهدی گل افشانی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن خسروی؛ ، آرش ملکیان؛ خالد احمدآلی؛ سمانه باقری