مهم:

لطفا جهت آماده سازی مقاله پس از مطالعه دقیق راهنمای نویسندگان، فایل ساختار مقاله (تمپلت) را از منوی نامبرده دانلود کرده و مقاله را در این قالب ارسال فرمایید. بدیهی است، فصلنامه از پذیرفتن مقالاتی که خارج از این ساختار باشد معذور می باشد.

نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران

 ترتیب انتشار:  فصلنامه

 زبان انتشار:  فارسی با خلاصه انگلیسی

نوع داوری:  دو سو کور

اختصاص شناسه الکترونیکی DOI  به مقالات پذیرفته شده

  نشریه مهندسی آبیاری و آب ایران در آخرین ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در سال 1395 رتبه (Q1)  را کسب نموده است.

 

 

دسترسی به مقالات این نشریه آزاد (Open Access) می باشد.
 
 
این نشریه از قوانین COPE (کمیته اخلاق در انتشار) پیروی می کند.
شماره جاری: دوره 13، ویژه نامه تابستان 1402، شهریور 1402 

مطالعه عددی عملکرد شمع‌های ساده در تضعیف امواج ساحلی

صفحه 38-60

10.22125/iwe.2022.356768.1662

فاطمه قاسمی؛ الهام قنبری عدیوی؛ روح الله فتاحی؛ نریمان مهرانفر


جانمایی بهینه سنسورهای تشخیص آلاینده در شبکه‌های توزیع آب با درنظرگرفتن عدم قطعیت پارامترها

صفحه 211-228

10.22125/iwe.2022.349734.1648

محسن دهقانی درمیان؛ سیروس حریف؛ غلامرضا عزیزیان؛ شروین فقیهی‌راد؛ سید محمد هادی مشکاتی؛ محمد بابایی ملکشاه