مهم:

لطفا جهت آماده سازی مقاله پس از مطالعه دقیق راهنمای نویسندگان، فایل ساختار مقاله (تمپلت) را از منوی نامبرده دانلود کرده و مقاله را در این قالب ارسال فرمایید. بدیهی است، فصلنامه از پذیرفتن مقالاتی که خارج از این ساختار باشد معذور می باشد.

نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران

 ترتیب انتشار:  فصلنامه

 زبان انتشار:  فارسی با خلاصه انگلیسی

نوع داوری:  دو سو کور

اختصاص شناسه الکترونیکی DOI  به مقالات پذیرفته شده

  نشریه مهندسی آبیاری و آب ایران در آخرین ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در سال 1395 رتبه (Q1)  را کسب نموده است.

 

 

دسترسی به مقالات این نشریه آزاد (Open Access) می باشد.
 
 
این نشریه از قوانین COPE (کمیته اخلاق در انتشار) پیروی می کند.
شماره جاری: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 51، فروردین 1402 

مدل سازی عددی جریان و انتقال بار بستر با استفاده از روش Roe

صفحه 73-91

10.22125/iwe.2023.168169

عبدالرضا توکلی؛ مهناز قائینی حصاروئیه؛ احسان فدائی کرمانی


بررسی گسترش جبهه‌رطوبتی خاک از منبع نقطه‌ای در خاک‌های مطبق افقی و عمودی

صفحه 180-195

10.22125/iwe.2023.168174

ناصر رمضانیان عزیزی؛ عسکری تشکری؛ عیسی معروف‌پور؛ صمد امامقلی زاده


تحلیل مهندسی سیستم آبرسانی نویافته در بافت تاریخی شهر بروجرد

صفحه 196-210

10.22125/iwe.2023.168315

سید یعقوب کریمی؛ صفر معروفی؛ یدالله حیدری؛ احمد درویشی؛ اسماعیل همتی ازندریانی؛ حجت الله یونسی


ارزیابی شاخص خشکسالی هواشناسی و سناریو تغییر اقلیم بر میزان جریان و حجم مخزن سد کرج

صفحه 320-339

10.22125/iwe.2023.169896

محمد صادقی نصیرآبادی؛ امیر خسروجردی؛ سیدحبیب موسوی جهرمی؛ مهدی سرایی تبریزی


استفاده از رس سپیولیت، زغال زیستی ذرت و کمپلکس رس-زغال زیستی در حذف سرب از محیط‌های آبی

صفحه 402-420

10.22125/iwe.2023.169907

سروش سلیمانیان؛ زهرا گنجی نوروزی؛ ,وجیهه درستکار؛ محمد هادی موحدنژاد؛ ماشالله رضاکاظمی