مهم:

لطفا جهت آماده سازی مقاله پس از مطالعه دقیق راهنمای نویسندگان، فایل ساختار مقاله (تمپلت) را از منوی نامبرده دانلود کرده و مقاله را در این قالب ارسال فرمایید. بدیهی است، فصلنامه از پذیرفتن مقالاتی که خارج از این ساختار باشد معذور می باشد.

نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران

 ترتیب انتشار:  فصلنامه

 زبان انتشار:  فارسی با خلاصه انگلیسی

نوع داوری:  دو سو کور

اختصاص شناسه الکترونیکی DOI  به مقالات پذیرفته شده

  نشریه مهندسی آبیاری و آب ایران در آخرین ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در سال 1395 رتبه (Q1)  را کسب نموده است.

 

 

دسترسی به مقالات این نشریه آزاد (Open Access) می باشد.
 
 
این نشریه از قوانین COPE (کمیته اخلاق در انتشار) پیروی می کند.
شماره جاری: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 55، اردیبهشت 1403 

بررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی در مقاطع مرکب مستقیم

صفحه 20-41

10.22125/iwe.2022.343462.1631

مهدی مفتاح هلقی؛ مهرزاد برزگر کلیجی؛ اسماعیل کردی؛ عبدالرضا ظهیری


ارزیابی مدل آکواکراپ تحت سناریوهای مختلف آبیاری در شرایط آب و هوای استان خوزستان

صفحه 77-95

10.22125/iwe.2023.414032.1743

سیدمحمدسعید موسوی؛ محمد الباجی؛ عبدعلی ناصری؛ منا گلابی؛ محمدرضا مرادی تلاوت


برآورد بیلان آب مجازی در بخش کشاورزی دشت جیرفت

صفحه 131-153

10.22125/iwe.2023.396203.1717

فرخنده عارفی زاده؛ مهدیه امیری نژاد؛ الهام رفیعی ساردوئی؛ ام البنین بذرافشان


آبشویی صحرایی و ارزیابی مدل‌های نظری و تجربی آبشویی خاک دشت سیستان

صفحه 194-211

10.22125/iwe.2023.416450.1750

سید رضا طباطبایی؛ محمد مهدی چاری؛ پیمان افراسیاب؛ معصومه دلبری


ارزیابی مدل هیدرولوژیکیSWAT ،در شرایط اقلیم، حوزه آبخیز تجن

صفحه 358-375

10.22125/iwe.2023.365708.1679

رحمان علی حق شناس گتابی؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ هادی رزاقیان؛ بابک مومنی