مهم:

لطفا جهت آماده سازی مقاله پس از مطالعه دقیق راهنمای نویسندگان، فایل ساختار مقاله (تمپلت) را از منوی نامبرده دانلود کرده و مقاله را در این قالب ارسال فرمایید. بدیهی است، فصلنامه از پذیرفتن مقالاتی که خارج از این ساختار باشد معذور می باشد.

نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران

 ترتیب انتشار:  فصلنامه

 زبان انتشار:  فارسی با خلاصه انگلیسی

نوع داوری:  دو سو کور

اختصاص شناسه الکترونیکی DOI  به مقالات پذیرفته شده

  نشریه مهندسی آبیاری و آب ایران در آخرین ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در سال 1395 رتبه (Q1)  را کسب نموده است.

 

 

دسترسی به مقالات این نشریه آزاد (Open Access) می باشد.
 
 
این نشریه از قوانین COPE (کمیته اخلاق در انتشار) پیروی می کند.
شماره جاری: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 54، دی 1402، صفحه 1-376 

بررسی آزمایشگاهی تاثیر سازه‌های تثبیت کننده گابیونی بر روی تبادلات هایپریک

صفحه 77-94

10.22125/iwe.2023.367734.1683

محمد محمدعلیزاده؛ مهدی مفتاح هلقی؛ امیراحمد دهقانی؛ عبدالرضا ظهیری؛ خلیل قربانی


تعیین شاخص تنش آبی گیاه نیشکر در دو روش آبیاری سطحی و آبیاری قطره ای زیر سطحی

صفحه 131-143

10.22125/iwe.2023.351906.1651

محسن اکبری چمنی؛ امیر سلطانی محمدی؛ سعید برومند نسب؛ علی شینی دشتگل


ارزیابی شبکه زهکشی شهری با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردی: شهر شاهرود)

صفحه 146-163

10.22125/iwe.2023.357737.1666

محمدعلی رحیمی؛ صمد امامقلی زاده؛ غلامحسین کرمی؛ مهدی دلقندی؛ زهرا گنجی نوروزی


ارزیابی کیفی آب زیرزمینی برای مصارف شرب بر اساس شاخص‌های کیفیت آب

صفحه 164-180

10.22125/iwe.2023.387366.1710

سید محمدرضا حسینی؛ مجتبی خوش‌روش؛ هاجر طاهری سودجانی؛ مرضیه قهرمان شهرکی؛ مسعود پورغلام آمیجی