اخبار و اعلانات

نهمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران برگزار می کند. 29 ام و 30 ام بهمن ماه سال 1398 نهمین کنفرانس ملی علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک    

مطالعه بیشتر

اختصاص شناسه الکترونیکی DOI

قابل توجه اساتید و پژوهشگران عزیز  به کلیه مقالاتی که از شماره 34 (دوره نهم، شماره دو ، زمستان 1397) به بعد در نشریه علمی مهندسی آبیاری و آب ایران چاپ شوند شناسه الکترونیکی DOI اختصاص داده می شود.

مطالعه بیشتر