درباره نشریه

نشریه مهندسی آبیاری و آب ایران به عنوان نشریه علمی –پژوهشی انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران از کلیه استادان و متخصصان رشته‌های مرتبط با این علم، برای ارائه مقالات علمی و پژوهشی دعوت به عمل می‌آورد. هدف اصلی از انتشار این نشریه، فراهم نمودن فضایی برای تبادل اطلاعات و نتایج پژوهش‌های علمی، فنی و تخصصی میان استادان، دانشمندان و مهندسین ایرانی و همچنین جوامع علمی و حرفه‌ای ملی و بین‌المللی و اعتلای سطح دانش در زمینه علوم آبیاری و آب می‌باشد. دسترسی به مقالات این مجله آزاد می باشد.

درجه علمی پژوهشی این نشریه طی نامه شماره 104424/11/3/89 مورخ 1389/12/14 مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته است.

در حال حاضر متوسط زمان داوری در این مجله 4 ماه می‌باشد. مقالات ارسالی به نشریه لازم است ابتدا با دقت بر اساس دستورالعمل تهیه مقاله تنظیم شوند و چکیده های فارسی و انگلیسی دقیقاً منطبق بر یکدیگر باشند.