کلیدواژه‌ها = پیش‌بینی
تعداد مقالات: 8
4. شبیه سازی و پیش بینی غلظت نیترات در آب زیرزمینی؛ مطالعه موردی خراسان جنوبی-آبخوان بیرجند

دوره 6، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 114-127

زهرا رحیم‌زاده کیوی؛ حمید کاردان مقدم؛ سید محمودرضا بهبهانی بهبهانی


5. پیش‌بینی جریان ورودی به مخزن سد کمال صالح با استفاده از محاسبات نرم

دوره 6، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 48-61

نازنین شاه کرمی؛ هادی ثانی خانی؛ مجتبی مرادی


7. ارزیابی کارایی روش توابع متعامد تجربی نسبت به سیستم استنتاج فازی و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی جریان

دوره 4، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 29-37

کریم خدایی؛ هوشنگ قمرنیا؛ عبداله طاهری تیزرو؛ رسول قبادیان؛ محمدحسین نوری قیداری


8. اندازه‌گیری و برآورد تراز سطح ایستابی و میزان تخلیه زهکشی در جریان غیر ماندگار

دوره 3، شماره 3، بهار 1392، صفحه 115-125

جواد جعفری؛ امیرحسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ علی افروزی