کلیدواژه‌ها = عدم قطعیت
جانمایی بهینه سنسورهای تشخیص آلاینده در شبکه‌های توزیع آب با درنظرگرفتن عدم قطعیت پارامترها

دوره 13، ویژه نامه تابستان 1402، شهریور 1402، صفحه 211-228

10.22125/iwe.2022.349734.1648

محسن دهقانی درمیان؛ سیروس حریف؛ غلامرضا عزیزیان؛ شروین فقیهی‌راد؛ سید محمد هادی مشکاتی؛ محمد بابایی ملکشاه


مدل بهینه‌سازی کانال آبیاری با لحاظ شرایط سیلابی و عدم قطعیت

دوره 9، شماره 1، آذر 1397، صفحه 46-60

سعید فرزین؛ حجت کرمی؛ مهدی ولیخان انارکی؛ محمد احترام