کلیدواژه‌ها = تبدیل موجک
تخمین بارش درازمدت شهر بابلسر با استفاده از برنامه‌ریزی بیان ژن بهینه‌یافته

دوره 13، شماره 2، دی 1401، صفحه 197-215

10.22125/iwe.2022.162632

یوسف اسماعیلی؛ احمد رجبی؛ فریبرز یوسفوند؛ سعید شعبانلو


کاربرد تبدیل موجک در جداسازی جریان پایه چشمه‌های کارستی

دوره 11، شماره 2، دی 1399، صفحه 91-106

10.22125/iwe.2020.120723

اباذر سلگی؛ حیدر زارعی؛ صفر معروفی