کلیدواژه‌ها = مدل AquaCrop
تعیین مقدار مناسب آب آبیاری سیب‌زمینی در استان چهارمحال و بختیاری براساس مفهوم آب مجازی

دوره 13، ویژه نامه تابستان 1402، شهریور 1402، صفحه 193-210

10.22125/iwe.2022.344740.1637

ناجی بوعذار؛ اصلان اگدرنژاد؛ سعید برومند نسب


شبیه‌سازی تأثیر تغییر اقلیم بر عملکرد محصول سیب‌زمینی با استفاده از مدل رشد گیاهی AquaCrop

دوره 9، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 143-158

10.22125/iwe.2019.88679

زهره ایزدی؛ علی حیدر نصرالهی؛ بیژن حقیقتی بروجنی


شبیه‌سازی واکنش گیاه پنبه به تنش خشکی و شوری با استفاده از مدل AquaCrop

دوره 6، شماره 1، آذر 1394، صفحه 166-179

، مجتبی خوش روش؛ علی قدمی فیروزآبادی؛ پویا شیرازی؛ محمد حسین نجفی مود


عملکرد برنج تحت مدیریت‌های زهکشی سطحی و زیرزمینی و ارزیابی مدل آکواکراپ

دوره 5، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 150-163

ابوالفضل ذبیحی؛ عبداله درزی نفت چالی؛ ، مجتبی خوش روش