مدیریت منابع آب کشاورزی استان سیستان و بلوچستان از دیدگاه آب مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 گروه قتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان، ایران

3 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

10.22125/iwe.2020.114958

چکیده

به طور متوسط، 70 درصد از کل برداشت آب های جهانی جهت تولیدات محصولات کشاورزی استفاده می شود. یکی از راه­کار­ها جهت مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی، تعیین مقدار واقعی حجم آبی است که در فرایند تولید محصولات کشاورزی مصرف شده است که به منظور برآورد میزان مصرف واقعی آب توسط محصولات مختلف کشاورزی از شاخص آب مجازی استفاده می­شود. در این راستا، میزان مصرف واقعی آب محصولات عمده زراعی و باغی استان سیستان و بلوچستان برای سال زراعی 1396 - 1395 با استفاده از مدل CROPWAT محاسبه شد. نتایج نشان می­دهد که، کل میزان بهره­برداری از منابع آب استان 582/780 میلیون متر مکعب برآورد شده است که بیش از 49 درصد از آن، به تولید محصول خرما اختصاص داده شده است و همچنین میانگین آب مجازی مصرف شده برای تولید محصولات کشاورزی 1437 متر مکعب بر هکتار محاسبه شده که گوجه فرنگی با تولید 850/7  و سیب زمینی با تولید 344/7  کیلوگرم به ازای مصرف یک متر مکعب آب، بیشترین میزان بهره­وری را در مصرف آب کشاورزی داشته­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Water Resource Management of the Agricultural Sector in Sistan and Baluchestan Province: a Virtual Water Perspective

نویسندگان [English]

  • Mehran Hekmatnia 1
  • seyed mehdi hosseini 2
  • mehdi safdari 3
1 zahedan
2 Department of Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
3 Department of Agricultural Economics, Faculty of Environmental Sciences and Sustainable Agriculture, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

On average, 70 percent of globally exploited water is consumed to produce agricultural crop products. An approach to water resource management in the agricultural sector is to determine the actual amount of water that is consumed in the process of crop production. Virtual water is a measure to estimate actual water use by different crops. In this respect, the actual water use of main agricultural and horticultural crops was estimated by the CROPWAT model in Sistan and Baluchestan Province in the 2016-2017 growing season. According to the results, total water taken from the resources of the area of study was estimated at 780.582 million Cubic meter. Over 49 percent of total water use was related to date production. Average virtual water use for crop production was found to be 1437 m3 ha-1. Tomato and potato had the highest water use efficiencies of 7.850 and 7.344 kg m-3 water use, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Water
  • Water Footprint
  • Crop Water Productivity
  • Blue Water
  • Green Water